TEDENSKA OZNANILA

MESEČNA  OZNANILA  FARAN  št. 1  Mašni nameni

3. NEDELJA MED LETOM 23.1.2022


V torek bo zaključek molitvene osmine za edinost kristjanov.

Po sveti maši bo ( torek) še srečanje molitvene skupine PRENOVE V DUHU.

Danes je nedelja Božje besede, tokrat že tretjič na ravni vesoljne Cerkve, z geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 24,35)

V Sloveniji pa te dni poteka SVETOPISEMSKI MARATON po spletu. Branje svetega pisma v živo lahko spremljate preko spleta na Yutubu. V naši župniji bo branje Božje besede prihodnje dve nedelje po pol ure: po jutranji in po deveti sveti maši.

Tečaj priprave na zakon:
Žiri, 22., 23., 29. in 30. januar, ob 19.00. uri.
Tečaj bo potekal po aplikaciji zoom.
Prijave do 20. januarja: Andrej Jemec, župnik v Žireh,
e- naslov:
andrej.jemec@rkc.si ali na telefon: 040 395 979.

Tečaji drugje:
Info - - Prijave: https://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon/bliznja-priprava/informacije-in-termini/

 

2. NEDELJA MED LETOM 16.1.2022                                                             

KRŠČEVANJE – poteka po dogovoru.
 VEROUK je po urniku razen  8. razred: četrtek ob 15.45 ali ob 16.30.
Kdor ne more priti ne morejo med tednom - iz  - naj pride v soboto ob 17h.


ZIMSKI ORATORIJSI VIKEND     Nismo sami, BOG JE Z NAMI bo 2 dni!
Začetek v soboto, 5. februarja 2022, ob 9h pred cerkvijo sv. Jakoba v Šk. Loki,
zaključek  ob 16h pred Jurjevo dvorano v Stari Loki.
Enako v nedeljo, 6. februarja.

Prijave do 22.1.2022

Informacije:        Lara Dagarin: 051 850 759 skofja.loka.oratorij@gmail.com

      FB: oratorij Škofja Loka   https://www.facebook.com/oratorijSkofjaLoka

MOLITEV:
Molitev pred Najsvetejšim je vsak četrtek od 10h do 11h (v župnišču)
vsak 1. petek v mesecu: od 8h do 22h.
vsako 1. sredo v mesecu: po večerni sv. maši je MOLITEV k sv. Jožefu.
Molitvena skupina PRENOVE V DUHU pa 2. in 4. torek v mesecu — po sv. maši
.

----------------------------------------------------------------------------------

 

JEZUSOV KRST, 9.1.2022

Hvala za darove preteklo nedeljo, ko je bil ofer za župnika, za biro in darove za kuhinjo.
Vsi trije duhovniki: Jnanez Šket, dr. Janez Ambrožič in Jože Dolenc želimo vsem Božjega blagoslova.
Naj Gospod vsem povrne s svojimi darovi.

HVALA tudi vsem, ki prispevate za redne stroške vzdrževanja župnije in za obove ki potekajo ali ao že končane:
orgle, elektrifikacija in avtomatika zvonov v Pevnem, razsvetljava v Crngrobu in obnova Marijine kapelice v Stari Loki.

Letošnja trikraljevska akcija je potekala v nekoliko zmanjšanem obsegu vendar so štiri skupine kolednikov kljub temu prinašali božično sporočilo po Fari in ob tem zbrali 4.112 EUR.
Bog povrni kolednikom, njihovim spremljevalcem in vsem darovalcem.

Ta teden bo zopet reden verouk.

KRŠČEVANJE – poteka po predhodnem dogovo-ru.

OBISK BOLNIKOV in podelitev zakramentov za umirajoče je mogoč po predhodnem dogovoru!

 

NED

9.1.

Jezusov krst

Julijan , mučenec

  7.30
  9.00
18.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+starši Janez in Frančiška Cof

+Ivana Krek, obl.

PON

10.1.

Gregor Niški, škof

18.00
18.00

+Vinko Stržinar, 7. dan,   +Ines Crecs
+Anica Demšar in Ivana Logonder (Pevno)

TOR

11.1.

Pavlin Oglejski, škof

18.00
18.00

+Francka Ravnikar, obl. (Križna Gora)
+ Nada Starman, 7. dan, +starši Kunc

SRE

12.1.

Tatjana, mučenka

  8.00
18.00
18.00

V dober namen
+starši Juvan
+Florjan in Angela Pokorn

ČET

13.1.

Hilarij, škof

Veronika, devica

18.00
18.00
18.00

+Milan, obl. in Terezija Homan
+Pavel Logonder  (namesto cvetja)
V zahvalo za zdravje

PET

14.1.

Oton, redovnik

  8.00
18.00
18.00

Po namenu—za razumevanje v družini
+Marija Alič, 30.dan
+Bojan Dolenec

SOB

15.1.

Pavel, puščavnik

  8.00
18.00
18.00

+Peter Gerzetič, obl.
+Anton Gartnar in Miran Naglič
+Bognarjevi

NED

16.1.

2. nedelja med letom, Marcel, papež

  7.30
  9.00
18.00

+Zorka Žagar, 30. dan
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+starši Berčič in Jelka Dolinšek

 

2. NEDELJA PO BOŽIČU, 2.1.2022

GODOVI:

2.1. Nedelja: 2. nedelja po božiču
3.1. Ponedeljek: Presveto Jezusovo ime
4.1. Torek: Angela Folinjska, redovnica
5.1. Sreda: Tretji sveti večer
6.1. Četrtek:  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE; Sveti trije kralji
9.1. NEDELJA: JEZUSOV KRST.

Letošnja trikraljevska akcija je v nekoliko okrnjeni obliki že potekala.
Hvala KOLEDNIKOM in vsem darovalcem – za potrebe naših misijonarjev – za ljudi, ki jim oznanjajo evangelij.
Nekaj nalepk je zadaj in tudi nekaj zgibank, kjer si lahko preberete, za katere projekte misijonarjev bodo letos namenjena zbrana sredstva.
Darove za letošnjo trikraljevsko akcijo lahko oddate v nabiralnik – škatlo zadaj v cerkvi ali pa jih nakažete na transakcijski račun, ki je naveden v zgibanki.

Verouka ta teden še ne bo. Otroci naj pridejo vsaj en večer k sveti maši!

Hvala za darove danes pri ofru - za duhovnike, pa tudi za bero in za darove, ki jih dajete za našo kuhinjo.

HVALA vsem, ki namesto cvetja na grob, darujete za svete maše in za potrebe cerkve, za redne stroške vzdrževanja župnije (za klopi) in za obnove:

1. za novo osvetlitev cerkve v Crngrobu,              2. za elektrifikacijo zvonjenja v Pevnem,
3. za obnovo orgel v župnijski cerkvi in        4. za obnovo Marijine kapele v Stari Loki.

V novem letu želimo vsem obilo blagoslova: zdravja in vsega dobrega za dušo in telo!

STATISTIKA ZA LETO 2021

V KRSTU PREROJENI:

V preteklem letu je bilo krščenih 26 otrok, leta 2020 - 12 otrok,
prejšnja leta (pa običajno 30-35).
Fantkov in deklic je bilo po 13. Čestitamo!

 

PRVEGA SVETEGA OBHAJILA v letu 2021 ni bilo.
Za naprej bodo otroci tudi v Stari Loki šli k obhajilu v 3. razredu – kot je v drugih župnijah.

Razlogov je več:

 • Otroci, ki so sedaj v 3. razredu, so imeli v prvem in drugem razredu – zaradi Covida malo rednega verouka.
 • Nalog doma mnogi niso kaj dosti delali.
 • Moliti nekateri še v tretjem razredu skoraj nič ne znajo.
 • Nedeljsko sveto mašo precej otrok slabo obiskuje.

SVETA BIRMA: 
Oktobra je bilo pri sv. birmi 29 mladih iz  9. razreda,
ena birmanka zaradi KARANTENE (Covid 19) ni mogla biti pri sv. birmi skupaj s sošolci.

ZAKRAMENT SV. ZAKONA SO SKLENILI:

V naši župniji so se lani poročili 4 pari, eden manj  kot predlani.
Dva para sta bila od drugod (poroke so bile v Crngrobu),
en par iz naše župnije pa se je poročil drugje (na Kredarici)
En par se je poročil drugje. Vsem želimo veliko sreče in Božjega blagoslova.

OD NAS SO SE POSLOVILI:

Iz naše srede je odšlo v večnost 38 faranov, leta 2020 41, prejšnja leta pa je bilo povprečno 25—30 pogrebov na leto.

Lani je umrlo 20 moških in 18 žensk.
Previdenih, tistih torej, ki so prejeli zakramente za umirajoče (spoved, maziljenje in sveto popotnico), je bilo 15, neprevidenih pa 23 naših rajnih. Vzrok za toliko neprevidenih je tudi situacija v zvezi s COVID-19.
Rajnih se radi spominjajmo v svojih molitvah in darujmo zanje svete maše.

SVETA OBHAJILA:
V lanskem letu, zaznamovanem s COVID-19 in mnogimi omejitvami, je bilo razdeljenih okoli 17.000 obhajil, (leta 2020 - 18.000) prejšnja leta pa je bilo okoli 35.000 obhajil!

NEDELJA SV. DRUŽINE,  SV. ŠTEFAN, DAN SAMOSTOJNOSTI, 26. 12. 2021

GODOVI:
Ponedeljek: Janez, apostol in evangelist, 3. dan božične osmine
Torek: Nedolžni otroci, mučenci, 4. dan božične osmine
Sreda: Tomaž Becket, škof, mučenec, 5. dan božične osmine
Četrtek: Feliks I. papež, 6. dan božične osmine
Petek: 7. dan božične osmine; Silvester, staro leto
Sobota: Marija, sveta Božja Mati; Novo leto, 8. dan božične osmine
2. NEDELJA PO BOŽIČU; Bazilij Veliki, Gregor Nacianški.

Danes bo po sv. maši še blagoslov otrok in blagoslov soli.
Danes je tudi naš državni praznik: Dan samostojnosti in enotnosti. Hvaležni za samostojno in svobodno domovino bomo po sveti maši zapeli slovensko himno.
Čeprav velja, da Božje kraljestvo ni od tega sveta in ga ne moremo tako zlahka povezovati s tosvetnimi državnimi ureditvami, pa je vendarle naša domovina velik dar, na kar je velikokrat opozarjal tudi blaženi Anton Martin Slomšek, škof in narodni buditelj.

V torek bo ob 19h božični koncert Mladinskega pevskega zbora »Minuta čez« iz Selc.

V petek (31.12.) bo drugi. sveti večer. Ne pozabite na blagoslov doma in na molitev.
Ob 23h bo sv. maša v Crngrobu. Peš romanje se za začne ob 21.45 pred Marijino kapelico v Stari Loki. 

V soboto bo novo leto, praznik Marije, svete Božje Matere. Svete maše bodo ob 8h, 10h in ob 18h.

Verouka v tem tednu ni, ker so tudi v šoli počitnice.

Tečaj priprave na zakon bo 22. in 23. ter 29. in 30. januarja, vsakokrat ob 19.00. uri. Tečaj bo potekal po aplikaciji zoom.
Prijave do 20. januarja sprejema Andrej Jemec, župnik v Žireh, na elektronski naslov: andrej.jemec@rkc.si ali na telefon: 040 395 979.

​         V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 7. do 9. januarja.  
Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si.
Več informacij o pripravi je na spletu

 

4. ADVENTNA NEDELJA, 12. 12. 2021

Jutri (danes – v nedeljo, 19.12.)  bodo ob 9. uri skavti prinesli Luč Miru iz Betlehema. Sveče bodo potem na razpolago še do svetega večera.
Jutri (danes) dopoldne bo še ena sveta maša ob 10. uri, ki jo bodo prenašali po Radiu Ognjišče in 3. programu Radia Slovenija.

Ker je KVATRNA nedelja, bo ob 14h sv. maša tudi za vse (priporočene) pokojne.

Do petka zvečer še poteka božična osemdnevnica – kot priprava na BOŽIČ.  Lepo vabljeni otroci in starši.

Na sveti večer bo sv. maša ob 19h in polnočnica tukaj in na Planici.

Tukaj bo pred večerno sv. mašo (ob 18.40) BOŽIČNICA, ki jo pripravljajo otroci  ob 23.45 pa bomo lahko prisluhnili našemu mešanemu pevskemu zboru.

Od Božiča do Novega leta bodo praznične sv. maše ob 8. in 10. uri!

Prihodnja nedeja je nedelja Sv. Družine in god sv. Štefana. Pri vseh sv. mašah bo blagoslov otrok – in tudi blagoslov soli.

Hvala vsem, ki ste že prispevali za obnove: Razsvetljavo v Crngrobu, električno zvonenje v Pevnem, za onovo orgel in tudi Marijine kapelice na Trgu.

Dar za župnijo – za obnove -  lahko prispevate tudi s prispevkom 1% vaše DOHODNINE

1. Podpišite novo izjavo o namenitvi dela dohodnine naši župniji ter
2. namenite (za župnijo)  1 % svoje dohodnine (prej 0,5 %).
Tako izpolnjeno izjavo sami posredujte na FURS ali oddate v župniji, da jih skupaj zbrane oddamo na FURS. NAJKASNEJE DO 30. DECEMBRA 2021!
Podatki (o nazivu svoje župnije in davčna številka župnije) so na naših natisnjenih »ZAHTEVAH«  že vpisani.     Rok za oddajo izjav je sicer 31. december.

Adventno srečanje slepih in slabovidnih: 
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije vabi na adventno srečanje slepih in slabovidnih ter njihovih prijateljev. Srečanje bo potekalo preko spletne povezave Zoom v ponedeljek, 20. decembra 2021, med 19. in 21. uro.

Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/4639452959?pwd=Y0w5RHVieG1NRkF1SVcrNXdwanI2dz09

Meeting ID: 463 945 2959    Passcode: 363875

Dodatne informacije dobite pri Sonji Pungertnik preko e-pošte: sonja.pungertnik@guest.arnes.si

 V Žireh bo 22., 23., 29. in 30. januarja potekal tečaj priprave na zakon - po aplikaciji zoom.
Prijave do 20. januarja sprejema Andrej Jemec, župnik v Žireh (andrej.jemec@rkc.si ali tel.: 040 395 979).
 V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 7. do 9. januarja.  Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si.
Več informacij o pripravi je na spletu

 

Dar lahko prispevate tudi s prispevkom 1% vaše DOHODNINE

Spoštovani,

sedanja vlada RS je sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 155/2021, z dne 29. 9. 2021), v kateri je uvrstila na seznam dohodninskih upravičencev vse sestavne dele Katoliške cerkve (vse župnije).

To pomeni, da z letom 2021 sestavni deli Katoliške cerkve (vsaka župnija) ponovno lahko prejemajo namenski del dohodnine.
Izjave o namenitvi dohodnine posameznemu sestavnemu delu Katoliške cerkve (župnijam) so bile leta 2020 preklicane!

 

1. Podpišite novo izjavo o namenitvi dela dohodnine naši župniji ter

2. Zdaj lahko namenite (za župnijo)  1 % svoje dohodnine (prej 0,5 %).

 

Tako izpolnjeno izjavo sami posredujte na FURS
ali oddate v župniji, da jih skupaj zbrane oddamo na FURS.
NAJKASNEJE DO 30. DECEMBRA 2021!

Podatki (o nazivu svoje župnije in davčna številka župnije) so že vpisani.

Rok za oddajo izjav je sicer 31. december.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

 

__________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

 

__________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

 

__________________________

(poštna številka, ime pošte)

 

__________________________

(davčna številka)

 

__________________________

(pristojni finančni urad)

 

 

 

ZAHTEVA

za namenitev dela dohodnine za donacije

 

Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

ŽUPNIJA Stara Loka

14506998

1

 

V/Na ________________, dne_________

 

_______________

podpis zavezanca/ke

 

 

 

 

 

 

V obrazec vnesite svoje podatke, ga podpišite in pošljite na: Finančni urad Ljubljana, Davčna

ulica 1, p. p. 107, 1001 Ljubljana.

Namenitev dela dohodnine lahko oddate tudi preko spleta na portalu: https://edavki.durs.si.

3. adventna nedelja, nedelja veselja, ker je Gospod blizu.

Godovi:
Jutri (13.12.) goduje sveta Lucija, devica in mučenka, v torek Janez od Križa, duhovnik, v sredo Krizina Bojanc in Antonija Fabijan, (Drinski) mučenki,
v četrtek je začetek osemdnevnice pred Božičem, v petek Lazar iz Betanije sp. mož, danes teden bo 4. adventna nedelja.
ob 9. uri bodo skavti prinesli Luč Miru iz Betlehema.  Sveče bodo potem na razpolago še do svetega večera. Prihodnjo nedeljo bo še ena sveta maša ob 10. uri, ki jo bodo prenašali po Radiu Ognjišče in 3. program Radia Slovenija.

      Ta teden   bo za veroučne šole sveta spoved pred božičnimi prazniki. Starše in otroke vabimo, da v iskrenem pogovoru opravijo spraševanje vesti in se tako pripravite na spoved.
       V četrtek (16.12.) se začne božična osemdnevnica
.
Vsi ste lepo vabljeni k sveti maši, posebej otroci s starši.
Vsak večer bodo otroci po cerkvi nesli Jožefa, Marijo in ovčke na prostor, kjer bodo jaslice.

Prihodnja nedelja bo 4. ADVENTNA - in KVATERNA.
Ob 10h bo še ena sveta maša in bo direkten prenos preko Radia Ognjišče. Ob KVATERNI NEDELJI pa bo sveta maša za pokojne še ob 14. uri.

 

POMOČ ŽUPNIJI - je lahko tudi s prispevkom 1% vaše DOHODNINE

Spoštovani,

sedanja vlada RS je sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 155/2021, z dne 29. 9. 2021), v kateri je uvrstila na seznam dohodninskih upravičencev vse sestavne dele Katoliške cerkve (vse župnije).

To pomeni, da z letom 2021 sestavni deli Katoliške cerkve (vsaka župnija) ponovno lahko prejemajo namenski del dohodnine.
Izjave o namenitvi dohodnine posameznemu sestavnemu delu Katoliške cerkve (župnijam) so bile leta 2020 preklicane!
 

1. Podpišite novo izjavo o namenitvi dela dohodnine naši župniji ter

2. Zdaj lahko namenite (za župnijo)  1 % svoje dohodnine (prej 0,5 %).

 

Tako izpolnjeno izjavo sami posredujte na FURS
ali oddate v župniji, da jih skupaj zbrane oddamo na FURS.
NAJKASNEJE DO 30. DECEMBRA 2021!

Podatki (o nazivu svoje župnije in davčna številka župnije) so že vpisani.

Rok za oddajo izjav je sicer 31. december.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

 

__________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

 

__________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

 

__________________________

(poštna številka, ime pošte)

 

__________________________

(davčna številka)

 

__________________________

(pristojni finančni urad)

 

 

 

ZAHTEVA

za namenitev dela dohodnine za donacije

 

Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

ŽUPNIJA Stara Loka

14506998

1

 

V/Na ________________, dne_________

 

_______________

podpis zavezanca/ke

 

 

 

 

 

 

V obrazec vnesite svoje podatke, ga podpišite in pošljite na: Finančni urad Ljubljana, Davčna

ulica 1, p. p. 107, 1001 Ljubljana.

Namenitev dela dohodnine lahko oddate tudi preko spleta na portalu: https://edavki.durs.si.

_____________________

2. ADVENTNA NEDELJA, 5.12.2021

GODOVI: 
Ponedeljek: Miklavž, škof  
Torek: Ambrož, škof in cerkveni učitelj
Sreda: Brezmadežno spočetje Device Marije
Četrtek: Peter Fourier, redovni ustanovitelj
Petek: Loretska Mati Božja  
Sobota: Damaz I., papež  
Nedelja, 3. ADVENTNA NEDELJA

V sredo, 8. decembra, bo praznik BREZMADEŽNEGA SPOČETJA   DEVICE  MARIJE 
in zaključek  Leta svetega Jožefa.  Svete maše so kot ob nedeljah!

OTROCI ZA OTROKE: V adventu zbirajo otroci darove za lačne otroke v misijonih.
Nabiralnike iz adventnega koledarja lahko prinesejo med Božičem in praznikom Svetih Treh Kraljev v cerkev ali potem k verouku.

 

1. ADVENTNA NEDELJA, 28.11.2021

Godovi: v torek goduje Andrej, apostol, v petek Frančišek Ksaver, redovnik - misijonar, v soboto Janez Damaščan, duhovnik in Barbara, mučenka, danes teden bo 2. adventna nedelja.

Danes zaključujemo Teden karitas. Hvala za darove pri nabirki, namenjeni Župnijski in Škofijski karitas.

V ponedeljek bo začetek devetdnevnice pred praznikom BREZMADEŽNE. Lepo vabljeni k bogoslužju v cerkvi in k osebni ter družinski molitvi doma.

Sreda, četrtek, petek in sobota so prvi v mesecu decembru.

V petek bo celodnevna molitev pred Najsvetejšim! Vabljeni v skupinah in posamezno!

V petek bo tudi obisk bolnikov in starejših po domovih.

Zadaj so zgibanke o obnovi Marijine kapelice na trgu v Stari Loki.

V župnišču so na razpolago knjige Mohorjeve zbirke, pratika in koledarji.

Župnijski pastoralni svet - IZVOLJENI IN IZBRANI ČLANI ŽPS 2021 - 2025

Tajništvo: Janez Šket, župnik, Urška Florjančič, Metka Oblak, Mojca Berce in Marija Jezeršek.
A - člani po službi:

 • Janez Šket, župnik, Jože Dolenc in dr. Janez Ambrožič , duhovna pomočnika
 • Štefan Čadež, zastopnik ključarjev

B - voditelji ali delegati posameznih skupin:

 • Marija Jezeršek - predstavnica župnijske karitas
 • Larisa Demšar - predstavnica mladincev
 • Jakob Florjančič - predstavnik ministrantov
 • Jana Kokelj - predstavnik Vrtca Sončni žarek
 • Mojca Berce - predstavnica zakonskih skupin
 • Metka Oblak - predstavnica katehetov
 • Aleš Mohorič, predstavnik gospodarskega sveta

C - drugi izvoljeni in izbrani člani:

 • Urška Florjančič
 • Blanka Avguštin Florjanovič
 • Mihael Habicht
 • Tončka Trilar
 • Jože Žagar 

Hvala vsem, ki ste sprejeli to službo!

34. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, 21.11.2021

GODOVI:

Ponedeljek: Cecilija, mučenka. Torek: Klemen I., papež. Sreda: Andrej Dung-Lac  in drugi vietnamski mučenci.     Četrtek: Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka. Petek Leonard Portomavriški, redovnik in misijonar.  Sobota: Virgil in Modest, škofa, apostola Karantanije. Danes teden bo  1. ADVENTNA NEDELJA – NEDELJA KARITAS. Nabirka bo namenjena Župnijski in Škofijski  Karitas.
            Danes začenjamo Teden Karitas in pred nami je adventni čas. To je priložnost, da pomagamo ljudem v stiski.
Pomislimo na misijonarje in na ljudi, ki živijo v velikem pomanjkanju.

S. Andreja Godnič je mnogo let preživela v Peruju--v veliki revščini. Zaradi velikih potreb so jo vprašali, če je pripravljena iti v Venezuelo. Takrat je mislila, da se ji bo svet podrl.
A ni dolgo premišljevala, sprejela je novo nalogo, čeprav je vedela, da gre v še večjo revščino. Vedno je nasmejana, če je med otroki, med mladimi ali starejšimi in bolnimi... 

        V tednu Karitas bodimo tudi mi nasmejani in odprtega srca, da bomo razveselili ljudi, ki potrebujejo našo duhovno ali materialno pomoč. Že z majhnimi darovi lahko naredimo veliko dobrega. 
        Pomagajmo si med seboj in bodimo dobri sopotniki na poti v boljšo prihodnost.

       Ob prazniku sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe in cerkvenih pevcev se zahvaljujemo vsem pevcem, organistom, zborovodjem
ter glasbenikom za sodelovanje pri bogoslužjih in za ves čas, ki ga darujete za pevske vaje. Bog naj vam povrne z darovi za dušo in telo.
Hvala tudi vsem, ki sodelujete pri ljudskem petju.

V ponedeljek, 22. novembra - na god sv. Cecilije, bodo pri sv. maši ob 18. uri  sodelovali učenci petja in orgel Glasbene šole Škofja Loka. Po sv. maši sledi še krajši orgelski nastop.


       Približuje se MIKLAVŽ in vabi, da mu pomagate izbrati darila za otroke tudi v ponudbi založbe Ognjišče. Naročila po telefonu: 05 61 17 223, e-pošti ognjisce.uprava@ognjisce.si. https://revija.ognjisce.si/pdf/miklavzev-katalog-2021-zu.pdf  ali v njihovih trgovinah.  Ne pozabite, da v naših knjigarnah lahko tudi vnovčite Bon21.
NAROČNINA NA OGNJIŠČE ZA LETO 2022 znaša za naročnike po pošti 36,50 €.

                  KUPIM  KOZO:  več:       https://www.karitas.si/kupim-kozo/

Trenutno potekajo v župniji tri obnove:
- elektrifikacija zvonjenja v Pevnem,
- obnova orgel v župnijski cerkvi in
- obnova Marijine kapelice v Stari Loki.  

Hvala vsem, ki ste že kaj prispevali v ta namen.