Tedenska oznanila - arhiv

18. NEDELJA med letom, 1. 8. 2021

NED

1.8.

18. NEDELJA MED LETOM - Alfonz Ligvorij

  7.30

  9.00

19.00

+Ivan Klemenčič  (Trnje 6)

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Venčeslav in Marko Fojkar

PON

2.8.

Evzebij, škof
porciunkula

19.00

19.00

+Ivan Brglez
+Janez Peternel

TOR

3.8.

Lidija, svetopis žena

Porcijunkula

19.00

19.00

+Matevž Triler
+brat Erik - David

SRE

4.8.

Janez Marija Vianej, duhuvnik

  8.00

19.00
19.00

+Irena Žbogar, obl.
+Katarina Langerholc, obl.
+Miha Ravnikar

ČET

5.8.

Marija Snežna

 19.00

 19.00

+st. in brat Pertovt
+Jakob in Milan Šorli

PET

6.8.

Jezusova spremenitev na gori

  8.00

19.00

+Radenko Krstič

+Valentina Šušteršič, 7.dan

+Urška Omejc

SOB

7.8.

Kajetan, duhovnik

  8.00

19.00

19.00

V čast Mariji Pomagaj v zahv. za zdravje

+Ljudmila Veber, obl.

V čast Karmelski M.B.

NED

8.8.

19. NEDELJA  MED LETOM, Dominik, redovni ustanovitelj

  7.30

  9.00

19.00

+ Janez in Albina Pokorn

+dva brata in starši Zakotnik

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Porcijunkula se imenuje cerkvica v Assiziju, v kateri se je spreobrnil sv. Frančišek in pomeni začetek Frančiškovega reda manjših bratov. Na obletnico posvetitve te cerkvice (Porcijunkule) je lahko vsak deležen popolnega odpustka, če izpolni običajne pogoje: sv. spoved s sv. mašo in sv. obhajilom, molitvijo po namenu sv. očeta ter nenavezanostjo na katerikoli greh. Popolni odpustek pomeni odpuščanje vseh časnih kazni določeni duši  v vicah, delni odpustek pa brisanje dela teh kazni.
Oboje je lahko neprecenljiv dar vsakemu od nas ali našim pokojnim.

- 1.8.- prva nedelja v mesecu - darovanje za potrebe župnije: za novo osvetlitev notranjosti cerkve v Crngrobu.
             Ta teden bo 1. sreda, četrtek, petek in sobota.

Na prvi petek bo 14-urno češčenje svetega Rešnjega Telesa. Vabljeni po skupinah, posamezniki se lahko vedno pridružijo.  Ta dan bo tudi obisk bolnikov po domovih.

-15.8. – Na Veliki šmaren bo ob 10.30 sveta maša in žegnanje v Papirnici,
ob 16h pa bo sveta maša v Crngrobu.
–  Po sv. maši bo v »Galeriji Crngrobsk turn« odprtje razstave klekljanih čipk: »Sveta znamenja v čipkah«.

          CERKEV V CRNGROBU: odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.                                         V Galeriji CrNGROBS*K TURN je sedaj še fotografska razstava Franca Temelja: Frančiškova Hvalnica Stvarstva.

Med počitnicami ob sredah ne bo redno jutranje svete maše!  To sredo pa bo sv. maša tudi zjutraj.

  KRATEK GLASBENI ORATORIJ v Stari Loki: v soboto, 14. avgusta, od 16. do 19. ure. - Zaključek s sveto mašo. Vabljeni mladi, birmanci in otroci, instrumentalisti in pevci.

                              Godovi in mašni nameni - MESEČNA FARNA OZNANILA:  FARAN

 

17. NEDELJA med letom, 25. 7. 2021

Danes je KRIŠTOFOVA NEDELJA- Po sv. maši bo blagoslov avtomobilov. Nalepke vzemite zadaj pri nabiralniku, kamor lahko oddate svoj dar za srečno prevožene kilometre – za naše misijonarje.

Nabiralnik in nalepke bodo še naslednja dva tedna pri vhodu v cerkev, da bodo še drugi lahko dobili nalepke in oddali darove za naše misijonarje.

Danes obhajamo tudi prvi Svetovni dan starih staršev in starejših, ki ga je razglasil papež Frančišek.

Med počitnicami ob sredah ne bo redno jutranje svete maše ob 8h!

  •  
  •  

16. NEDELJA med letom, 18. 7. 2021

Godovi in mašni nameni:

NED

18.7.

16. NEDELJA MED LETOM

Elij, mučenec

  7.30

  9.00

 

19.00

+Ivan in Leopold Jurčič

+Avgust in Marija Bergant
 - SREBRNA MAŠA: g. Blaž Jezeršek

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

PON

19.7.

Ambrozij, opat

19.00
19.00

+Alojz Oblak, obl
+ Ivan Berglez, obl

TOR

20.7.

Marjeta Antiohijska, muč.

19.00
19.00

+Jože Kumar
+Vinko Arko

SRE

21.7.

Danijel, prerok

  8.00
19.00
19.00

V zahvalo
+Alojzija Kralj, 7.dan
+Slavi Svetel
V čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu

ČET

22.7.

Marija Magdalena, svetopisemska žena

 19.00
 19.00

+Franc Hafner, obl.
+Jože Šubic, obl.
Za blagoslov v družini

PET

23.7.

Brigita Švedska

redovnica

  8.00

19.00

19.00

Za duše v vicah

+Francka Kolenc (namesto cvetja)

+v čast sv. Roku

SOB

24.7.

Krištof, mučenec

Šarbel, redovnik

  8.00

19.00

19.00

V DOBER NAMEN     (R. B.)

+Anica Dolenc

+v čast Sv. Duhu

NED

25.7.

17. NEDELJA MED LETOM - Krištofova

Jakob, apostol

  7.30
  9.00
19.00

+Ana Djordjević
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Matevž Trilar (namesto cvetja)

 

25. julij: KRIŠTOFOVA NEDELJA- Blagoslov avtomobilov:

Z molitvijo za naše misijonarje in za srečno vožnjo bomo po sv. maši blagoslovili prevozna sredstva na vseh parkiriščih. MIVA nabiralnik pa bo naslednja dva tedna zadaj pri verskem tisku za darove našim misijonarjem, ki jih priporočam.

V nedeljo, 25. julija, bomo obhajali tudi Svetovni dan starih staršev in starejših, ki ga je letos prvič razglasil papež Frančišek.

 

15. NEDELJA med letom, 11. 7. 2021

Godovi in mašni nameni:

NED

11.7.

15. NEDELJA  MED LETOM

Benedikt, opat.

  7.30

  9.00

19.00

+ Lojze Krmelj in Ana Tavčar

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Urška Omejc

PON

12.7.

 

Mohor in Fortunat, mučenca

19.00

19.00

V čast sv. Šarbelu
+Dragica Štefelin

TOR

13.7.

ToHenrik, kralj

19.00

19.00

+Pavle Avguštin
+Cilka Ravnikar

SRE

14.7.

Božidar, škof

  8.00

19.00

+Milan in Marija Krstič
+Leopold Štibelj

ČET

15.7.

Bonaventura, škof

 19.00

 19.00

++Jože in pok. Možek

+Vladimir Vidmar

PET

16.7.

Karmelska Mati Božja

 8.00 19.00
19.00


V čast angelom varuhom
+Slavka Hafner, 7. dan
+Francka Kolenc (namesto cvetja)
za zdravje in blagoslov v družini

SOB

17.7.

Aleš, spokornik
 

  8.00
19.00
19.00

Za duše v vicah
+starši in dva brata Čuk

+Mira Žagar, obl.

NED

18.7.

16. NEDELJA MED LETOM

Elij, mučenec

  7.30

  9.00

 

19.00

+Ivan in Leopold Jurčič

+Avgust in Marija Bergant
 - SREBRNA MAŠA: g. Blaž Jezeršek

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

-16.7. - 3. petek v mesecu: od 12h do 18h: molitev pred Najsvetejšim

-18.7. - nedelja, ob 9h srebrna maša: dr. Blaž Jezeršek, župnik v Pirničah.
-25.7. - KRIŠTOFOVA nedeljaMIVAblagoslov avtomobilov.

 

Cerkev v Crngrobu je odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.  
V Galeriji CrNGROBSK TURN je fotografska razstava Franca Temelja:
Frančiškova Hvalnica Stvarstva.

Novi novomeški škof je dr. Andrej Saje

Sveti oče Frančišek je 30. junija 2021 imenoval za novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, duhovnika ljubljanske nadškofije, ki je bil do sedaj sodni vikar – oficial Metropolitanskega cerkvegna sodišča v Ljubljani, docent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter duhovni pomočnik na avstrijskem Koroškem.

Msgr. dr. Andrej Saje se je kot prvorojenec rodil 22. aprila 1966 v Novem mestu zakoncema Frančiški (rojeni Ulčar) in Dragu Sajetu. Osnovno šolo je od leta 1973 do 1981 obiskoval v Mirni Peči, Srednjo naravoslovno-matematično šolo pa v Novem mestu od leta 1981 do 1985. Po odsluženem vojaškem roku v Bitoli v Makedoniji je jeseni leta 1986 stopil v Bogoslovno semenišče v Ljubljani in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1991 diplomiral iz bibličnih ved (Psalm 106) pri akademiku prof. dr. Jožetu Krašovcu.

Jeseni leta 1997 je odšel na študij v Rim. Kot član nemškega zavoda Teutonik v Vatikanu se je oktobra 1997 vpisal na Fakulteto za kanonsko pravo Papeške univerze Gregoriane, kjer je leta 1999 končal magisterij. Jeseni istega leta je na isti fakulteti vpisal doktorski študij s specializacijo v pravni sodni praksi. Po prejemu diplome iz specializacije je leta 2000 nadaljeval s pripravo doktorske disertacije s področja zakonskega prava z naslovom, ki jo je z odliko zagovarjal 21. marca 2003 in s tem dosegel naslov doktor kanonskega prava s specializacijo v pravni sodni praksi.

Po vrnitvi v Slovenijo aprila 2003 je bil imenovan za generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference (SŠK), za študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, za sodnika Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani, za asistenta ter 4. maja 2009 tudi za docenta pri Katedri za kanonsko pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in za člana cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo. Od začetka dalje sodeluje pri ustanavljanju Katoliške univerze oz. Katoliškega inštituta, nekaj časa je bil v. d. dekana Poslovne fakultete, kjer je bil tudi predavatelj in član Senata.

Med rezultate njegove znanstveno-raziskovalne dejavnosti s področja kanonskega prava sodijo predvsem monografija in drugi znanstveni članki, objavljeni v tujini in doma. Kot član cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo se je posvečal raziskovanju pravnih temeljev ureditve odnosov med Katoliško Cerkvijo in državo. Od 16. maja 2005 je član Združenja cerkvenih pravnikov Velike Britanije in Irske (The Canon Law Society Of Great Britain And Ireland), od 22. februarja 2006 je član Akademskega društva pravnik, od 21. oktobra 2011 član Hrvatskog kanonistićkog društva, od junija 2015 pa tudi član znanstvenega sveta kanonsko-pravne revije Annales Canonici, ki jo izdaja Fakulteta za cerkveno pravo Papeške univerze Janeza Pavla II. v Krakowu na Poljskem ter od 17. julija 2008 dalje pa je sodni izvedenec za področje religije.

Od leta 2009 do 2013 je bil član Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab. Aprila 2013 mu je potekel drugi petletni mandat generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika SŠK.

 

13. NEDELJA med letom, 27. 6. 2021

GODOVI:

Danes je 13. NEDELJA MED LETOM; Ema Krška v ponedeljek: Irenej (Hotimir) Lyonski, škof in mučenec v torek: Peter in Pavel, apostola, svete maše bodo kot ob nedeljah, v sredo: Prvi mučenci rimska Cerkve, v četrtek: Oliver, škof in mučenec, v petek: Pujskogorska Mati Božja; prvi petek, v soboto: Tomaž, apostol: prva sobota, danes teden bo 14. NEDELJA MED LETOM; Urh, škof; Nedelja Slovencev po svetu.

-29.6. - torek, ob 9h posvetitev novomašnikov v ljubljanski stolnici:
Peter Čemažar, roj. 5. junija 1996, iz župnije Ljubljana - Ježica.
Boštjan Dolinšek, roj. 1. januarja 1996, iz župnije Stranje pri Kamniku.
br. Jurij Slamnik - kapucin. Ostali letošnji novomašniki:
Simon Lampreht -iz mariborske nadškofije. Tilen Kocjančič - iz koprske škofije.
Jakob Piletič—iz novomeške škofije.br. Klemen Slapšak, minorit (OFMConv).
  -2. 7.: PRVI PETEK: 14-urna molitev pred Najsvetejšim. VABLJENI!

…svoboda ni predmet, ki ga dobimo, svoboda je življenje, ki ga živimo. Svoboda je medsebojno spoštovanje, ki ga gojimo in svoboda je solidarnost, v kateri prihajamo naproti drug drugemu. Svoboda je sprejemanje resnice in svoboda je odpuščanje nasprotniku. V svobodi dajemo prostor vsem mrtvim in v svobodi sprejemamo drugačnost živih. Svoboda je, ko človek človeku postane človek.      (Iz nagovora nadškofa Stanislava Zoreta ob blagoslovitvi osamosvojitvene lipe).

PON

28.6.

 

Irinej, škof - mučenec

19.00

19.00

+Mohor Bergant, obl.
+Francka in Matevž Trilar 
V dober namen

TOR

29.6.

Peter in Pavel,

apostola

  7.30

  9.00
19.00

Po namenu
+Peter st. Karlin   in   + Peter Sorčan
za zdravje

SRE

30.6.

Prvi rimski mučenci

Ladislav Ogrski, kralj

  8.00

19.00
19.00

Po namenu
+Danica Berce in +st. Sodnikar
+st. Pirc in Pek

ČET

1.7.

Estera, svetopisemska

žena, 1. četrtek

19.00

19.00

+Janez Tavčar
+Petra Jerovšek in Stane Rajk

PET

2.7.

Ptujskogorska Mati B.

1. petek

  8.00

19.00

19.00

V čast sv. Barbari za sreč. zadnjo uro

+Julka Kumar
+Matevž Triler

SOB

3.7.

Tomaž, apostol

1. sobota

  8.00

19.00
19.00

V čast Materi Božji, v zahv. in priprošnjo
+Franc Tratnik, obl.

+Martin Mešiček, obl.

NED

4.7.

14. NEDELJA  MED LETOM - IZSELJENSKA

Urh, škof

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Ciril Cof

+Štefan Baglama, 30. dan

 

12. NEDELJA med letom, 20. 6. 2021

GODOVI

Ponedeljek: Alojzij Gonzaga, redovnik; torek: Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenca; sreda: Agripina, mučenka;  četrtek: Rojstvo Janza Krstnika - kres   petek: Dan državnosti; sobota: Jožef Marija Escriva, ustanovitelj Opus Dei;  13. NEDELJA MED LETOM; Ema Krška, kneginja;

20. 6. - nedelja, 9.00: sv. maša za domovino
           16.00:  Crngrob: sv. maša za domovino in krajši kulturni program.

21.6. – ponedeljek, 20.00: srečanje članov ŽPS v župnišču.

25. 6. - petek, Dan državnosti: ob 10. uri - diakonsko posvečenje v župniji Ljubljana - Šiška:

Rok Gregorčič, roj. 5. maja 1997, iz župnije Ljubljana - Šiška.

Tadej Pagon, roj. 17. junija 1994, iz župnije Tržič - Bistrica.

Janez Pavel Šuštar, roj. 21. oktobra 1997, iz župnije Homec.

27. 6. - nedelja, ob 9h zlata maša nekdanjega župnika mons. dr. Alojza Snoja.

  NED

20.6.

12. NEDELJA MED LETOM

Svetogorska Mati B.

  7.30

  9.00

16.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

ZA DOMOVINO

Crngrob: sv. maša in kulturni program
+starši in brata Čuk

PON

21.6.

 

Alojzij, redovnik

19.00

19.00

+Alojz Primožič
Za razumevanje v družini

TOR

22.6.

Tomaž More in

Janez Fisher, mučenca

19.00

19.00

+Lojze Bogataj, obl.
+Stane Dolinar  in za zdravje

SRE

23.6.

Jožef Cafasso, duhovnik

  8.00

19.00

Po namenu darovalca
+Franc Langerholc, obl.

ČET

24.6.

Rojstvo Janeza Krstnika

 19.00

 19.00

Za domovino

Janko Justin

PET

25.6.

Dan državnosti

  8.00

19.00

Za domovino

+Ljudmila Pagon, obl.

SOB

26.6.

Ciril Aleksandrijski

škof

  8.00

19.00

19.00

+starši in tete Bertoncelj
+Bognarjevi

+Starši in sin Andrej Čadež (Trnje)

NED

27.6.

13. NEDELJA MED LETOM

Ema Krška, kneginja

  7.30

  9.00

 

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

V zahvalo - ZLATA MAŠA: Alojz Snoj

+Ivanka in Franci Kokalj, obl.

+Petra Jerovšek

           

 

11. NEDELJA med letom, 13. 6. 2021

GODOVI:

           14. 6.:  -Ponedeljek: Valerij in Rufin, mučenca. -Torek: Vid, mučenec.- Sreda: Beno iz Meissna, škof.- Četrtek: Rajner, samotar. -Petek: Marko in Marcelijan, mučenca. -Sobota: Nazarij, prvi koprski škof. -12. NEDELJA MED LETOM; Adalbert, škof;

        18. 6. - petek, molitev - od 12h do 18h: češčenje dragocene Jezusove Krvi.

          19. 6.—sobota - 53. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Ob 10. uri bo sv. mašo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan.  Romanja na Brezje se bo lahko udeležilo le nekaj predstavnikov bolnikov, invalidov in starejših ob spremstvu mladih, prostovoljcev in drugih. Ostali bodo sv. mašo lahko spremljali preko Radia Ognjišče in TV Slovenija (2. program).

         20. 6. - nedelja, 9.00: sv. maša za domovino
                         16.00:  Crngrob: sv. maša za domovino in krajši kulturni program.

11. NEDELJA med letom, 13. 6. 2021

GODOVI:

           14. 6.:  -Ponedeljek: Valerij in Rufin, mučenca. -Torek: Vid, mučenec.- Sreda: Beno iz Meissna, škof.- Četrtek: Rajner, samotar. -Petek: Marko in Marcelijan, mučenca. -Sobota: Nazarij, prvi koprski škof. -12. NEDELJA MED LETOM; Adalbert, škof;

        18. 6. - petek, molitev - od 12h do 18h: češčenje dragocene Jezusove Krvi.

          19. 6.—sobota - 53. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Ob 10. uri bo sv. mašo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan.  Romanja na Brezje se bo lahko udeležilo le nekaj predstavnikov bolnikov, invalidov in starejših ob spremstvu mladih, prostovoljcev in drugih. Ostali bodo sv. mašo lahko spremljali preko Radia Ognjišče in TV Slovenija (2. program).

         20. 6. - nedelja, 9.00: sv. maša za domovino
                         16.00:  Crngrob: sv. maša za domovino in krajši kulturni program.

 

NED

13.6.

11. NEDELJA MED LETOM

Anton Padovanski

  7.30
  9.00
19.00

+st. Jesenovec 
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta 
+Antonija Logonder

PON

14.6.

 

Silvan, mučenec

19.00
19.00
19.00

+Lojze Štremfelj in Matevž Triler
+Mojca Podlipnik
+Miha Šmid

TOR

15.6.

Vid, mučenec

19.00
19.00

+Frana in Rudi Štefančič
+Ana Kobal

SRE

16.6.

Beno, škof

  8.00
19.00

Po namenu
+Tončka Repovž in Vida Resnik

ČET

17.6.

Albert, duhovnik

 9.00
19.00

+Stane Logonder 
 +pokojni iz družine Jaš

PET

18.6.

Marko in Marcelijan, muč.

  8.00
19.00

+v čast sv. Katarini 
+starši in pokojni iz družine Klančar

SOB

19.6.

Nazarij, škof

  8.00
19.00
19.00

V dober namen 
+Sonja Nastran 
+Katarina Hafner in Marija Božnar

NED

20.6.

12. NEDELJA MED LETOM

Svetogorska
Mati Božja

  7.30
  9.00
16.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta 
ZA DOMOVINO
Crngrob: sv. maša in kulturni
program

+starši in brata Čuk

 

10. NEDELJA med letom, 6. 6. 2021

            GODOVI:

Torek: Medard, škof;

Sreda: Primož in Felicijan, mučenca;
Četrtek: Edvard Poppe, duhovni pisatelj;
Petek: SRCE JEZUSOVO; Barnaba, apostol;
Sobota: Marijino brezmadežno srce;
11. NEDELJA MED LETOM;

 

Mesec junij je posvečen Jezusovemu Srcu. Pri svetih mašah beremo»VRTNICE« o slovenskih pričevalcih za vero, ki jih je pripravil dr. Alojz Snoj, bivši starološki župnik.

V ponedeljek  (7.6.) bo ob 20h seja gospodarske komisije in ključarjev.
V petek (11.6.), bo bogoslužni praznik Srca Jezusovega.
V soboto (12.6.), bo praznik Srca Marijinega.

 

   Namesto procesije SRT bo sedaj še kratka molitev in blagoslov za našo župnijo, za naše mesto in domovino ter za njene PREBIVALCE.

 

MAŠNI NAMENI:

 

PON

7.6.

 

Robert, opat

19.00
19.00

+Petra Jerovšek in Stane Rajk
za zdravje

TOR

8.6.

Medard, škof

19.00
19.00

+starši, stric in tete Bukovic
za uspešno maturo

SRE

9.6.

Primož in Felicijan, mučenca

  8.00
19.00
19.00

+Milka Zupančič, obl.
+st. Mrak
v priprošnjo za zdravje

ČET

10.6.

Bogumil, škof

 19.00

 19.00

+Ivana Justin, 30. dan

+Gabrijel Pučko

PET

11.6.

SRCE JEZUSOVO
Barnaba, apostol

  8.00

19.00

19.00

V čast Božjemu usmiljenju

+Urška Omejc, 30. dan

Alojzija in Alojz Žagar, obl.

SOB

12.6.

SRCE MARIJINO

8.00
19.00
19.00


V čast Materi Božji
+Anton Porenta
+druž. Globočnik in Ahačič,
++pok. Jaš

NED

13.6.

11. NEDELJA MED LETOM

Anton Padovanski

  7.30

  9.00

19.00

+starši Jesenovec
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Antonija Logonder

 

NEDELJA SVETE TROJICE, 30. 5. 2021

 

            GODOVI:

30.5.: NEDELJA SVETE TROJICE; kvatrna nedelja.
                Sveta maša za priporočene pokojne bo ob 14. uri.

31.5.: Ponedeljek: Obiskanje Device Marije;

1.6.: Torek: Justin mučenec;

2.6.: Sreda: Marcelin in Peter, mučenca

3.6.:Četrtek: SVETO REŠNJE TELO IN KRI;

4.6.: Petek: Peter Veronski, redovnik, mučenec;

5.6.: Sobota: Bonifacij, škof in mučenec;

6.6.: 10. NEDELJA MED LETOM

 

Ta teden je prva sreda četrtek, petek in sobota v mesecu juniju.

 

Mesec junij je posvečen Jezusovemu Srcu. Pri svetih mašah bomo brali »VRTNICE« o slovenskih pričevalcih – za vero, ki jih je napisal dr. Alojz Snoj, bivši starološki župnik.

 

   Procesije SRT prihodnjo nedeljo ne bo,  pač pa bo v cerkvi molitev in blagoslov ZA KRAJ IN NJEGOVE PREBIVALCE   (pri vsaki sv. maši ena postaja).     

 

Iz Navodil slovenskih škofov za čas od 28. maja do vključno 6. junija 2021:   Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Udeleženci so lahko navzoči na odprtih površinah, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda, do 50% zasedenosti zmogljivosti sedišč. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. B

 

NED

30.5.

SVETA TROJICA

kvatrna nedelja

Kancijan, mučenec

  7.30

  9.00

14.00

16.00

19.00

+Peter ml. Karlin

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Za priporočene rajne

CRNGROB: za povojne žrtve
+brat Lojze

PON

31.5.

 

Obiskanje Device Marije

19.00

19.00

+Frančiška Kolenc, 30.dan
+Boris Strel

TOR

1.6.

Justin, mučenec

19.00

19.00

+Franc in Marija Belcl
+Katarina Žagar, obl.

SRE

2.6.

Marcelin in Peter, muč. Prva sreda

  8.00

19.00
19.00

V čast sv. Jožefu
+Janez Podlipnik, obl.
Matevž Triler

ČET

3.6.

SV. REŠNJE TELO IN KRI

Prvi četrtek

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Pokojni Globočnik in Ahačič

+Julka Kumar

PET

4.6.

Krista, mučenka

Prvi petek

  8.00

19.00

Za zdravo vreme

+Francka Ušeničnik (namesto cvetja)

SOB

5.6.

Bonifacij, škof

Prva sobota

  8.00

19.00

V čast angelom varuhom
+Ivan Brglez

NED

6.6.

10. NEDELJA MED LETOM

Norbert, škof

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Rudolf in Robert Jurčič

+starši Strel

           

 

BINKOŠTI, 23. 5. 2021

 

Godovi: jutri bo Binkoštni ponedeljek in god Marij3 Pomočnice, v torek goduje Gregor VII., papež, v sredo  Filip Neri, duhovnik, v četrtek Alojzij Grozde, mučenec, v petek Ignacij, škof, v soboto Maksim Emonski, škof  in Pavel VI., papež, danes teden bopraznik  SVETE TROJICE in kvatrna nedelja.
Sveta maša za priporočene pokojne bo ob 14. uri.

 

Tradicionalno srečanje bolnikov, ki je bilo na BINKOŠTI,  je letos prestavljeno na poletje ali jesen!

 

Jutri bo BINKOŠNI PONEDELJEK – praznik Marije, Matere Cerkve. Svete maše bodo kot ob nedeljah.

 

Verouk bo ta teden potekal v obliki šmarnic!

 

NED

23.5.

BINKOŠTI

Socerb, mučenec
 

  7.30

  9.00

16.00

19.00

+Stane Jesenovec, obl.

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

CRNGROB: po namenu svetega očeta

+Bernikovi          -     v čast Sv. Duhu

PON

24.5.

Binkoštni ponedeljek

Marija Pomočnica

 

  7.30

  9.00

16.00

 

19.00
 

+Radenko Krstič

Po namenu

CRNGROB: st. Potočnik in Ivana Benedičič

+Maja Štremfelj

+Franc Dolenc, obl.

TOR

25.5.

Gregor VII., papež

19.00

19.00

+Ana Djordjević, obl.

+Marta Čadež, obl.

SRE

26.5.

Filip Neri, duhovnik

 

  8.00

19.00

  V čast sv. Jožefu

+Ivana Krmelj, obl.

+Feliks Smolej, obl.

ČET

27.5.

Alojzij Grozde, mučenec

 19.00

 19.00

+Andreja Lampič

 +Anica Kobal (namesto cvetja)

PET

28.5.

Ignacij, škof

 

  8.00

19.00

+starši, bratje in sestre Žagar

+Bognarjevi

Francka in Franc Ravnikar

SOB

29.5.

Maksim Emonski
Pavel VI., papež

  8.00

19.00

V zahvalo

+Alojz Kržišnik         
+Danica Celestina

NED

30.5.

SVETA TROJICA

kvatrna nedelja

Kancijan, mučenec

  7.30

  9.00

14.00

16.00

19.00

+Peter ml. Karlin

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Za priporočene rajne

CRNGROB: za povojne žrtve
+brat Lojze

7. velikonočna nedelja, 16. 5. 2021

GODOVI:

Jutri . (Danes)  je 7. VELIKONOČNA NEDELJA;
God: Janez Nepomuk, duhovnik

Ponedeljek: Jošt, puščavnik;
Torek: Janez I., papež, mučenec;

Sreda: Krispin, redovnik;
Četrtek: Bernardin Sienski, duhovnik;        

Petek: Timotej, diakon in mučenec;
Sobota:  Julija, mučenka;

Nedelja: BINKOŠTI

Petek (21. maja) bo tretji petek v mesecu: šesturno češčenje svete Krvi v cerkvi bo od 12h do 18h.      

23. maj: BINKOŠTI – praznik Svetega Duha. Tradicionalno srečanje bolnikov je letos prestavljeno (morda na poletje).

 

Danes teden – na  binkošti - vabljeni lanski birmanci k zahvalni sveti maši za prejem zakramenta svete birme – ob 9h ali v Crngrob ob 16h.

 

Verouk bo po skupinah in ob urah, kakor bodo kateheti določili in poslali obvestilo staršem po elektronski pošti.

 

PON

17.5.

Jošt,
puščavnik

 19.00

 19.00

+Pavla Porenta, obl.
+Lojze Primožič

TOR

18.5.

Erik, kralj

19.00

19.00

+Primož Pinterič, 30.dan
+Branko Pinterič

SRE

19.5.

Urban I., papež

  8.00

19.00

V čast sv. Jožefu

+Janez Bogataj, obl.
Za duše v vicah

ČET

20.5.

Bernardin, duhovnik

19.00

19.00

+Ivanka Šink

+Janez Okorn, obl.

PET

21.6.

Krištof in mehiški mučenci

  8.00

19.00

 

+Franc Žagar (Kalanušk)

+Urška Omejc, 7. dan
+Dragica Štefelin

SOB

22.5.

Marjeta, redovnica
 

  8.00
19.00

 Za duše v vicah

+Ivana Justin, 7.dan

+Janez in Marija Ravnikar

NED

23.5.

BINKOŠTI

Socerb, mučenec
 

  7.30

  9.00

16.00

19.00

+Stane Jesenovec, obl.

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

CRNGROB: po namenu svetega očeta

+Bernikovi          -     v čast Sv. Duhu

 

PON

24.5.

Binkoštni ponedeljek

Marija Pomočnica

 

  7.30

  9.00

16.00

19.00
 

+Radenko Krstič

Po namenu

CRNGROB: st. Potočnik in Ivana Benedičič

+Maja Štremfelj

+Franc Dolenc, obl.

TOR

25.5.

Gregor VII., papež

19.00

19.00

+Ana Djordjević, obl.

+Marta Čadež, obl.

SRE

26.5.

Filip Neri, duhovnik

 

  8.00

19.00

  V čast sv. Jožefu

+Ivana Krmelj, obl.

+Feliks Smolej, obl.

ČET

27.5.

Alojzij Grozde, mučenec

 19.00

 19.00

+Andreja Lampič

 +Anica Kobal (namesto cvetja)

PET

28.5.

Ignacij, škof

 

  8.00

19.00

+starši, bratje in sestre Žagar

+Bognarjevi

Francka in Franc Ravnikar

SOB

29.5.

Maksim Emonski
Pavel VI., papež

  8.00

19.00

V zahvalo

+Alojz Kržišnik         
+Danica Celestina

NED

30.5.

SVETA TROJICA

kvatrna nedelja

Kancijan, mučenec

  7.30

  9.00

14.00

16.00

19.00

+Peter ml. Karlin

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Za priporočene rajne

CRNGROB: za povojne žrtve
+brat Lojze

PON

31.5.

 

Obiskanje Device Marije

19.00

19.00

+Frančiška Kolenc, 30.dan
+Boris Strel

TOR

1.6.

Justin, mučenec

19.00

19.00

+Franc in Marija Belcl
+Katarina Žagar, obl.

SRE

2.6.

Marcelin in Peter, muč. Prva sreda

  8.00

19.00
19.00

V čast sv. Jožefu
+Janez Podlipnik, obl.
Matevž Triler

ČET

3.6.

SV. REŠNJE TELO IN KRI

Prvi četrtek

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Pokojni Globočnik in Ahačič

+Julka Kumar

PET

4.6.

Krista, mučenka

Prvi petek

  8.00

19.00

Za zdravo vreme

+Francka Ušeničnik (namesto cvetja)

SOB

5.6.

Bonifacij, škof

Prva sobota

  8.00

19.00

V čast angelom varuhom
+Ivan Brglez

NED

6.6.

10. NEDELJA MED LETOM

Norbert, škof

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Rudolf in Robert Jurčič

+starši Strel

           

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 2. 5. 2021

          Godovi:
Ponedeljek: Filip in Jakob, apostola,

v torek sv. Florjan, mučenec,

v četrtek Dominik Savio, dijak,

NEDELJA - danes teden bo 6. velikonočna nedelja.

 

           Šmarnice imamo med tednom vsak večer – po sveti maši, ki je ob 19. uri. Ob nedeljah so šmarnice ob 16h v Crngrobu, ob sredah, petkih in sobotah so svete maše in šmarnice tudi zjutraj ob 8h.

Otroke vabimo, da spremljajo šmarnice vsak večer ob 19.30 po spletu (FB in Yutoube). To je namesto rednega verouka! Birmanci pa naj pridejo vsaj en večer v tednu tudi k sveti maši v cerkev!

Ta teden je prva sreda, četrtek petek in sobota v maju.

 

NED

2.5.

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.30
  9.00
10.30
16.00
19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Pavle Uršič, duh. 
 KR.G.: +Rudolf Jurčič
CRNGROB: +pok. Markovi
+Matevž Trilar (namesto cvetja)

PON

3.5.

Filip in Jakob, apostola

19.00
19.00

+st. in sorodniki Modic
+Milica Maček     -   
V čast Materi Božji 

TOR

4.5.

Florjan, mučenec

16.00
19.00
19.00

PEVNO: +Frančišek Porenta
+Marija Šter, obl.
+Florjan in Angela Pokorn   

SRE

5.5.

Angel, mučenec

Prva sreda

  8.00
19.00
19.00

  V čast sv. Jožefu
+Kozinovi     
+
Anica Kobal (n.c.)

ČET

6.5.

Dominik Savio, mladenič Prvi četrtek

 19.00

 19.00

+Franc Ravnikar, obl.

 +za duhovne poklice

PET

7.5.

Stanislav, škof

Prvi petek

  8.00

19.00

+Žan Kovačič

+pok. Kočevar—Dravinec

SOB

8.5.

Bonifacij, papež

Sobota po prvem petku

  8.00
19.00
19.00

V zahvalo
+Janez in Ivana Furlan  

+starši Jakomin

NED

9.5.

6. VELIKONOČNA NEDELJA

Pahomij,
puščavnik

  7.30
  9.00
16.00
19.00

+Marija Zarnik, obl.
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
CRNGROB: +Terezija in Milan Homan
+Anica Kobal (namesto cvetja)

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, 25. 4. 2021

ZaKLJUČEK Tedna molitve za duhovne poklice

GODOVI:

Danes je 4. VELIKONOČNA NEDELJA:  goduje Marko, evangelist

Ponedeljek: Marija, Mati dobrega sveta; Torek: Cita, dekla, devica; Sreda: Ludovik Montforski, redovni ustanovitelj;

Četrtek: Katarina Sienska, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope; Petek: Pij V., papež;

Sobota: 1. maj: Jožef Delavec, praznik dela – ZAČETEK ŠMARNIC!

NEDELJA: 5. VELIKONOČNA; Atanazij, škof in cerkveni  učitelj

V soboto bo romanje k sv. Florjanu, kjer bo sv. maša ob 9. uri.

Ob 16. bo sv. maša tudi v CRNGROBU
in potem vsako nedeljo ob 16h.

 

Navodila slovenskih škofov v času  epidemije:

- Število oseb pri verskih obredih v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.
V zaprtih prostorih, v katerih po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele). Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

- Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.

- Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje (npr. odprta okna) v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

- Obvezna je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih.

- Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

- Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno

Zborsko petje je prepovedano razen v primeru, da ga izvajajo osebe iz skupnega gospodinjstva.

4. VELIKONOČNA NEDELJA, 25. 4. 2021

ZaKLJUČEK Tedna molitve za duhovne poklice

 

GODOVI

 

Danes je 4. VELIKONOČNA NEDELJA:  goduje Marko, evangelist

Ponedeljek: Marija, Mati dobrega sveta;

Torek: Cita, dekla, devica;

Sreda: Ludovik Montforski, redovni ustanovitelj;

Četrtek: Katarina Sienska, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope;

Petek: Pij V., papež;

Sobota: 1. maj: Jožef Delavec, praznik dela – ZAČETEK ŠMARNIC!

NEDELJA: 5. VELIKONOČNA; Atanazij, škof in cerkveni  učitelj

 

V soboto bo romanje k sv. Florjanu, kjer bo sv. maša ob 9. uri.

Ob 16. bo sv. maša tudi v CRNGROBU
in potem vsako nedeljo ob 16h.

 

Navodila slovenskih škofov v času  epidemije:

- Število oseb pri verskih obredih v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.
V zaprtih prostorih, v katerih po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele). Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

- Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.

- Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje (npr. odprta okna) v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

- Obvezna je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih.

- Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

- Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno

Zborsko petje je prepovedano razen v primeru, da ga izvajajo osebe iz skupnega gospodinjstva.

 

 

PON

26.4.

Marija,
Mati dobrega sveta

 19.00

 19.00

+Miha Ravnikar, obl.
+Marija in Avgust Bergant

TOR

27.4.

Hozana, devica

Dan upora

19.00

19.00

+Katarina Vidic in Frančiška Šubic
+Štefka in Matej Kremelj

SRE

28.4.

Peter Chanel, duhovnik, mučenec

  8.00

19.00

19.00

Po namenu

+Leopold Jurčič, obl.

+Ivan Beguš, obl.

ČET

29.4.

Katarina Sienske, devica, cerkvena učit.

19.00

19.00

+Anica Kobal, 7. dan

+Rudi in pok. Bonča

PET

30.4.

Pij V. papež

  8.00

19.00

19.00

+Radenko Kostič

+Lado Stanonik (Breznica pod Lubnikom)
v čast sv. Jožefu

SOB

1.5.

Jožef, Delavec

Praznik dela

  8.00

9.00
16.00
19.00

 Po namenu

SV. FLORJAN: Po namenu romarjev

CRNGROB: Začetek šmarnic

+Jože Repovž, obl.

NED

2.5.

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

  7.30

  9.00

10.30

16.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Pavle Uršič, duh. 
 
KR.G.: +Rudolf Jurčič

CRNGROB: +pok. Markovi

+Matevž Trilar (namesto cvetja)

PON

3.5.

Filip in Jakob, apostola

19.00

19.00

+st. in sorodniki Modic

 +Milica Maček     -    V čast Materi Božji

TOR

4.5.

Florjan, mučenec

16.00

19.00

19.00

PEVNO: +Frančišek Porenta
+Marija Šter, obl.

+Florjan in Angela Pokorn

SRE

5.5.

Angel, mučenec

Prva sreda

  8.00

19.00

  V čast sv. Jožefu

+Kozinovi      +Anica Kobal (n.c.)

ČET

6.5.

Dominik Savio, mladenič

Prvi četrtek

 19.00

 19.00

+Franc Ravnikar, obl.

 +za duhovne poklice

PET

7.5.

Stanislav, škof

Prvi petek

  8.00

19.00

+Žan Kovačič

+pok. Kočevar—Dravinec

SOB

8.5.

Bonifacij, papež

Sobota po prvem petku

  8.00

19.00

V zahvalo

+Janez in Ivana Furlan   +starši Jakomin

NED

9.5.

6. VELIKONOČNA NEDELJA

Pahomij, puščavnik

  7.30

  9.00

16.00

19.00

+Marija Zarnik, obl.

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

CRNGROB: po namenu
+Anica Kobal (namesto cvetja)

PON

10.5.

 

PROŠNJI DAN Antonin, škof

8.00

19.00

19.00

KRIŽNA GORA: po namenu
+Petra Jerovšek
 +starši Orešnik

TOR

11.5.

PROŠNJI DAN Pankracij, mučenec

8.00

19.00

19.00

PEVNO:  po namenu
+Franc in Iva Vidic
+Marinka Košir

 

 

Velika noč 2021

»Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna …« (prim. Mt 28,1)

Gospodovo telo v tihem jutru še mirno počiva v hladnem grobu, naenkrat pa se je zemlja strese,
kamen se odvali od zapečatenega groba, vojaki popadajo po tleh in ko vidijo, da je grob prazen, zbežijo v mesto in pripovedujejo..
.

Jezus »stopi« v Adamov grob in »odpre« vse grobove: Abrahamovega, Mojzesovega, Davidovega, Jožefovega…

 

Temu potresu je sledil drugi »sunek, še močnejši«.
Jezus se prikaže ženam, zatem apostolom in učencem…

Množica pričevalcev oznanja: »Gospod je res vstal!«
Zaradi Jezusovega vstajenja se »svet trese še danes«.


V velikonočnem času so običajno sunki še močnejši.  Ne bojmo se!

Treslo se bo še toliko časa, dokler ne bo nastalo NOVO NEBO IN NOVA ZEMLJA. 

Velika noč je dan, ki še vedno traja, saj prave smrti ni več, grob je prazen, Jezus živi!
Naj ob teh »potresih« vstajenjski mir in notranje veselje napolni naše duše, tudi če ne moremo velikonočnih praznikov na zunaj obhajati, kot bi želeli!
Obilo velikonočne svetlobe in duhovnega veselja v teh prazničnih dneh!
Naj v srcu odmeva vesela ALELUJA!   

 

Pasijonski večer - posnetek  https://www.youtube.com/watch?v=X3Hdx7YdGlU

PASIJONSKE JASLICE: 

     Četrtek: Gospodovo oznanjenje Mariji.

Danes teden bo 6. POSTNA – CVETNA NEDELJA

        • Teden družine, leto družine, leto sv. Jožefa:

Na praznik sv. Jožefa, v petek, 19. marca, smo začeli teden družine. Prav na ta dan se je z razglasitvijo papeža Frančiška začelo tudi leto

družine, ki se bo zaključilo s svetovnim srečanjem družin v Rimu, junija 2022. Obenem smo tudi v letu sv. Jožefa, ki se je začelo 8. decembra 2020.

         • V sredo (24. marca 2021) bo ob 18.30 v ljubljanski stolnici g. nadškof daroval sveto mašo za vse žrtve epidemije COVID-19.  To bo mogoče   spremljati tudi preko Youtube kanala: https://youtu.be/VaNaq2LQDLE.

          V četrtek, na praznik Gospodovega oznanjenja bodo svete maše bodo kot ob nedeljah! Ob 16h bo sv. maša tudi v Crngrobu. 
Po sv. maši si bo mogoče ogledati razstavo: PASIJONSKE JASLICE slovenskega jasličarja Matjaža Bitenca. Vabila so zadaj v cerkvi.
Cerkev v Crngrobu bo odprta ob nedeljah od 15h do 17h.

 

          • Poletni čas se začne prihodnjo nedeljo, s pomikom kazalcev naprej.

 

• Oljčne vejice, ki so zadaj v cerkvi so že blagoslovljene in jih lahko vzamete. Prostovoljni darovi so namenjeni za dobrodelne namene!

 

        Prihodnjo nedeljo jih ni treba nositi še enkrat k blagoslovu. Če kdo ne bo dobil ali vzel vejic danes, bodo na razpolago tudi prihodnjo nedeljo.

Posnetek  Pasijonskega večera, ki so ga pripravili mladi v petek – je objavljen na naši spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=X3Hdx7YdGlU

 

• Dan molitve za žrtve spolnih zlorab

Slovenski škofje so sprejeli sklep, da bomo v petek, 26. marca 2021, v Cerkvi v Sloveniji obeležili dan molitve za žrtve spolnih zlorab.
MOLITEV:

Nebeški Oče, ki ljubiš in skrbiš za vse svoje otroke, še posebej za najmanjše in najbolj ranljive,
Tebi izročamo življenja številnih otrok in ranljivih odraslih, ki so bili spolno zlorabljeni in
katerih zaupanje in nedolžnost sta bila uničena.
Pomagaj nam slišati njihove krike bolečine in prevzeti odgovornost za toliko zlomljenih življenj.
Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah našli razumevanje in podporo, da bi se s pomočjo
Tvoje milosti zacelile njihove rane in da bi znova našli mir.
To Te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki nam je bil enak v vsem, razen v grehu, in s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

 

TEDENSKA OZNANILA in MAŠNI NAMENI:  od 15. do 22. marca 2021

Današnja nedelja se latinsko imenuje »Laetare«, kar pomeni: “VESELI SE”!  
Razlog našega veselja je v tem, da nas Bog ljubi, da nas je Jezus Odrešil! Bog je ljubezen. Ljubezen je večna, neminljiva, zastonjska…
          Danes se spominjamo izvolitve papeža Frančiška in se zanj zahvaljujemo. Podprimo njegova prizadevanja za Cerkev in za svet s svojo molitvijo! 
To nedeljo (14. marca) je še MOLITVENI DAN SPOMINA NA VSE ŽRTVE PANDEMIJE COVID-19. 

           Godovi: v torek goduje Hilarij Oglejski, škof, to je tudi smrtni dan Božjega služabnika Danijela Halasa, duhovnika, ki so ga v Prekmurju 16. marca 1945 umorili partizani! V sredo goduje Patrik, škof, v četrtek Ciril Jeruzalemski, škof.

               V četrtek, 18. marca bo ob 18h sv. maša - 7. dan - za Lojzeta Primožiča.           

V petek bo god sv. Jožefa in začetek  tedna družine. Svete maše bodo v kot ob nedeljah.
        
               Ob 17h bomo za starim župniščem – »staro dekanijo« posadili simbolično jablano in hruško. Drevesi starih sort bodo pripeljali s kočevskega področja.
      

          Pred večerno sv. mašo bo v cerkvi križev pot, ob 19.30 pa na spletu še »PASIJONSKI VEČER V STARI DEKANIJI«,
ki so ga pripravili mladi iz Stare Loke.

Danes teden bo TIHA (5. postna) nedelja: Po vseh mašah bodo na razpolago oljčne vejice in velikonočne voščilnice.

Na tiho nedeljo je pričetek radijskega misijona na Radiu Ognjišče!

V postnem času molimo KRIŽEV POT v cerkvi vsak petek in vsako nedeljo ob 17:30. Kdor ne more v cerkev, naj moli doma – sam ali skupaj z družinskimi člani.

V molitvah se radi spomnimo prvoobhajancev in letošnjih birmancev. Tudi sami se kdaj pa kdaj udeležite sv. maše med tednom.

         Slovenska karitas vabi še naprej z akcijo 40 DNI brez alkohola, da se v postnem času zdržimo alkoholnih pijač

Mladi pa vabljeni v akciji 40 UR brez telefona. Vsak dan med 19 in 20. uro namesto telefona – branje Svetega pisma, molitev ali »služenje« - pomoč bližnjim!

Prenos sv. maše »v živo« iz naše cerkve ali s Sv. Lenarta, je vsako nedeljo ob 9h!  

VEROUK: Do nadaljnjega je verouk še naprej v krogu družine. Vsak teden naj naredijo otroci po eno nalogo v veroučnem zvezku.
-Vsak ponedeljek in četrtek pa je ob 19.30
svetopisemska kateheza za vso družino - oz. vse otroke!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERKEV JE ODPRTA: vsak dan pol ure pred sveto mašo in pol ure po sveti maši.
Čez dan je priložnost za molitev pred Najsvetejšim in za sveto obhajilo tudi v župnišču.

-Priložnost za spoved pa po dogovoru, običajno pred in - ali po sveti maši.

HVALA vsem, ki prispevate za redne stroške vzdrževanja župnije, osebno, v nabiralnik v cerkvi ali z nakazilom na TRR:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63, Škofja Loka: TRR: SKB SI56 0312 8100 1414 021
-Hvala, ker namesto cvetja darujete za svete maše in za potrebe cerkve!  Bog povrni!