Nekoč - Stara Loka

ŽUPNIJA

STARA   LOKA
_______________________________________________
Pojdi na vsebino
Župnija
STARA LOKA NEKOČ
______________________________
Stari Loki, eni najmogočnejših prafar na  slovenskem, so nekoč pripadale vse cerkve nekdanjega freisinškega  loškega gospostvaa. Kasnejše župnije iz Škofje Loke, Selške in Poljanske  doline ter s Sorškega polja vse do Kranja so jo imele še do nedavna za  svojo »mater Faro«. Zato se je tudi ohranilo ime Fara za Staro Loko.  Staroločanu pa še marsikdo reče Prifarc.
Stara Loka je bila naseljena oddavna. Znano je staroselsko in antično gradišče Puštal nad Staro Loko, natančneje nad Trnjem.

Leta 973 se  Stara Loka kot Lo(n)ka omenja v listini, s katero cesar Oton II. širše  loško ozemlje podarja freisinškemu škofu Abrahamu. Posvetna oblast  freisinških škofov je trajala vse do leta 1803, cerkveno pa je nekdanje  škofjeloško gospostvo pripadalo oglejskemu patriarhatu, oziroma kasneje  goriški nadškofiji, vse do leta 1787. Od tedaj dalje je župnija sv.  Jurija Stara Loka v ljubljanski škofiji oziroma nadškofiji.
Stara  Loka ima dolgo in bogato cerkveno zgodovino. Po izročilu naj bi tu  obstajala cerkev že v prvih stoletjih po Kristusu. Listina iz leta 1074  govori že o več cerkvah v Loki. Tudi prvi ohranjeni slovenski teksti,  znameniti Brižinski spomeniki, ki jim pripisujejo čas nastanka okoli 10.  stol., bi lahko govorili temu v prid, saj se nahajajo prav v  pontifikalu, popotnem obredniku prvega loškega zemljiškega gospoda,  škofa Abrahama (975-994) in so zato še posebej »loški«, pravzaprav  starološki.
Po legendi naj bi na tem kraju že v prvem stoletju  oznanjeval krščansko vero sv. Mohor (Hermagora), poslan od samega sv.  Marka. Malo pod cerkvijo je stala kapela sv. Mihaela z oltarjem sv.  Lovrenca, nekdanji karner, kostnica. Morda še na osnovi antičnega  templja. Starodavno so l. 1784 podrli.

[ fotogalerija]
ŠT. OBISKOVALCEV:
Škofija: Nadškofija Ljubljana
Zavetnik: sv. Jurij, mučenec, 24. april
Cerkev: Župnijska cerkev sv. Jurija
Župnija Stara Loka
Stara Loka 63 [zemljevid]
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 512 12 06
TRR: SKB SI56 0312 8100 1414 021
 Dav. št. 14506998

  • Janez Šket, župnik: 041 561 518
  • dr. Janez Ambrožič: 041 970 307
  • Jože Dolenc: 040 315 951
URNIK MAŠ IN POBOŽNOSTI

  • Ob nedeljah ob 7.30, 9. in 19. uri.
  • Od oktobra do zadnje nedelje v marcu, večerne maše ob 18. uri.
  • Ob delavnikih jautranje maše le v petek in soboto ob 8. uri, večerne pa ob 19. uri oz. 18. uri.
  • Češčenje Najsvetejšega vsak prvi petek v mesecu od 8h-24h.
  • 24. april, obhajanje patrona sv. Jurija, celodnevno češčenje.
  • Semenj, žegnanje, - obletnica posvetitve župnijske cerkve, prva nedelja v mesecu oktobru - rožnovenska nedelja.
Nazaj na vsebino