Vrtec Sončni žarek - Stara Loka

ŽUPNIJA

STARA   LOKA
_______________________________________________
Pojdi na vsebino
Zavod sv. Jurija
 
VRTEC SONČNI ŽAREK
______________________________
PREDSTAVITEV PROGRAMOV VRTCA SONČNI ŽAREK
Program  je namenjen vzgoji in varstvu predšolskih otrok od prvega leta do  vstopa v šolo. Uresničujemo vzgojni program s posebnim poudarkom na  smernicah:
Otrok ima kar največ stika z naravo in naravnimi  materiali, ki mu razvijajo domišljijo in ustvarjalnost, veliko bivanja  na zraku pa mu veča odpornost in vzdržljivost;
Otrok spoznava  narodno kulturno dediščino preko pregovorov, pesmi, plesov, zgodb, iger  in običajev, jo ceni in koristno uporablja;
Otrok v vsakdanjem  življenju spoznava in upošteva splošno sprejete etične vrednote in si v  medsebojnih odnosih prizadeva za civilizacijo ljubezni.
Strokovni  svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je dne 2. 10. 2003 dal  mnenje, da je program VRTCA SONČNI ŽAREK ustrezen za predšolske otroke.

SPECIFIČNOST PROGRAMA KATOLIŠKEGA VRTCA
Vodilo  vsega našega vzgojnega delovanja je predvsem formirati nove ljudi in  otroka celovito vzgajati. Vzgojni program je zato osredotočen na »človek  - svet«. Preko vzgoje najmlajših naj bi se človeštvo počasi obogatilo z  vsebinami kot so: solidarnost, enakost, svoboda, mir. Temeljne  razsežnosti vzgoje za človeka so zato naslednje: medosebnost,  družbenost, povezanost.
Nekatere pedagoške smernice te vzgoje so:
Vzgoja  za mir: graditi in negovati v otroku odnose miru (v sebi, z drugimi, z  naravo), vse dokler mir ne postane »slog obnašanja«.
Socialno etična  in družbena vzgoja: postaviti v središče vzgojnega dela teme kot so:  sobivanje, medosebnost, pluralizem, pravičnost, demokracija,  dostojanstvo človeka.
Vzgoja za razvoj: potreba po avtentičnem  razumevanju razvoja, ki temelji na multidimenzionalnosti, soodvisnosti,  sposobnosti za gradnjo edinosti v različnosti.
Ekološka vprašanja: potreba po pravi ekološki etiki; okoljevarstvena vzgoja kot dejavnik kulturne in družbene rasti.

Vzgoja  za komunikacijo v perspektivi odnosa »človek - svet«: gledati na  družino, šolo in vse vzgojne dejavnike kot na »oporišče družbene  komunikacije«. Sredstvo take komunikacije mora biti dialog.
Naš cilj je torej komunikativen, družaben človek, človek, ki je v pozitivnem odnosu do samega sebe, z drugimi in s svetom.
Starostno  kombinirane skupine omogočajo otrokom, da živijo z brati in sestrami v  skupini z bogatimi medsebojnimi odnosi, ki sama po sebi vzbuja  medsebojno pomoč in spoštovanje drugačnega od sebe. Starejšim razvijamo  čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši pa imajo ob njih občutek  varnosti in več spodbud za osebni razvoj.


HIMNA VRTCA SONČNI ŽAREK
Vsako jutro, vsak dan vsak od nas je nasmejan.
V sončni žarek pridemo tu zaklade odkrivamo.
Vstopi v igro še ti, bodimo prijatelji,
naj odmeva iz srca  pesem razigrana vsa.
Sončni žarki to smo mi, sončni žarki to smo mi.
V svojem žarku hodimo  in se soncu bližamo.
Sonce toplo greje nas, to je dragi Jezus naš.
Ko se radi imamo mi, On med nami zaživi,
to prijateljstvo tako vedno trajno ostalo bo.
Sončni žarki to smo mi, sončni žarki to smo mi.
Rastemo, delamo, jutri v svet odidemo.
V srcu pa ponesemo žarek in resnico to:
svet lahko se spremeni,
če se z ljubeznijo gradi,
Jezus z nami bo gradil, lepši svet bo naredil.
Sončni žarki to smo mi, sončni žarki to smo mi.


ŠT. OBISKOVALCEV:
Škofija: Nadškofija Ljubljana
Zavetnik: sv. Jurij, mučenec, 24. april
Cerkev: Župnijska cerkev sv. Jurija
Župnija Stara Loka
Stara Loka 63 [zemljevid]
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 512 12 06
TRR: SKB SI56 0312 8100 1414 021
 Dav. št. 14506998

  • Janez Šket, župnik: 041 561 518
  • dr. Janez Ambrožič: 041 970 307
  • Jože Dolenc: 040 315 951
URNIK MAŠ IN POBOŽNOSTI

  • Ob nedeljah ob 7.30, 9. in 19. uri.
  • Od oktobra do zadnje nedelje v marcu, večerne maše ob 18. uri.
  • Ob delavnikih jautranje maše le v petek in soboto ob 8. uri, večerne pa ob 19. uri oz. 18. uri.
  • Češčenje Najsvetejšega vsak prvi petek v mesecu od 8h-24h.
  • 24. april, obhajanje patrona sv. Jurija, celodnevno češčenje.
  • Semenj, žegnanje, - obletnica posvetitve župnijske cerkve, prva nedelja v mesecu oktobru - rožnovenska nedelja.
Nazaj na vsebino