25. NEDELJA med letom, 19. 9. 2021

Danes, 19. septembra, je KVATRNA NEDELJA - s sveto mašo ob 14h za priporočene rajne. Jesenska kvatrna nedelja, ki je po prazniku povišanja Svetega Križa, je usmerjena v molitev za duhovne poklice.

MAVRICA: Slovenska katoliška revija za otroke, starše, katehete in vzgojitelje:
- otrokom na zanimiv način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti,
- predšolskim otrokom ponuja obilo branja skupaj s starši,
- šolarjem širi obzorja, budi radovednost,
- prava revija za vse navihane, radovedne, vedoželjne otroke!  Reklamni izvodi so v cerkvi!    Naročite!


            Tudi letošnjo jesen poteka dobrodelna akcija »VINCENCIJEV KOLEDAR« za pomoč brezdomcem. Svoj dar lahko prispevate preko položnic, ki so v kuvertah ob koledarjih (v cerkvi pri kiosku oz. vhodu na kor) ... Nov Vincencijev koledar lahko naročite tudi po elektronski pošti (info@drustvo-vzd.si)  ali po telefonu (041 286 454 - Barbara). Priporočen prispevek znaša 10€. 

 19. september 2021: Nedelja svetniških kandidatov ljubljanske metropolije - – duhovnika in misijonarja Andreja Majcna, nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, škofa Friderika Baraga in profesorja Antona Strleta – bomo letos obhajali v nedeljo, , v župnijski cerkvi Marije Pomočnice kristjanov na Rakovniku.

V ospredju praznovanja bo lik Božjega služabnika duhovnika Andreja Majcna, ki je v tej župniji živel in deloval, najprej med letoma 1925 in 1935, ponovno pa po svoji vrnitvi iz Tajvana med letoma 1979 in 1999. Letos se bomo spominjali 70-letnice njegovega izgona iz Kitajske v Hongkong. Ob 15. uri bo v cerkvi molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, ki mu bo predsedoval beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar. Po končani sveti maši bo v cerkvi še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov.

 26. september 2021: IZBIRA ČLANOV ŽPS
Vsi kristjani imamo zato dolžnost, da si prizadevamo, kako bi sodelovali pri poslanstvu Cerkve, ki je občestvo verujočih.
Poslanstvo, ki nam ga je zaupal Bog, je v tem, da bi župnije postale kraji, kjer bogoslužje, oznanjevanje, dobrodelnosti in življenje v občestvu spodbujajo župljane vseh starosti, da bi si prizadevali prepoznati svojo poklicanost. Člani ŽPS imajo v župniji še posebno nalogo. Z župnikom delijo soodgovornost, kakšna bo njihova župnija v prihodnosti. Ta soodgovornost bo še večja v župnijah, ki se že in se še bodo zaradi pomanjkanja duhovnikov združevale ali pridruževale večjim župnijam.
Pri izbiri novih članov ŽPS moramo biti zelo pozorni na to, da v osebah, ki jih bomo predlagali za člane, prepoznamo darove, s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija bolj živa, bolj povezana in bo težila k temu, da bi bila eno srce in ena duša. Za življenje župnije in uspešno delo v ŽPS, ki naj bi župniku pomagal pri načrtovanju, spremljanju, spodbujanju in izvajanju pastoralnega dela, ni vseeno, koga predlagamo ali izberemo. Ob predlaganju novih članov v ŽPS je treba razumeti, ali ima oseba, ki jo nameravate predlagati določene pogoje. Poleg trdne vere, nravnega življenja, prejetih zakramentov uvajanja (krst in birma), neke splošne razgledanosti in starosti vsaj 16 let, so potrebne tudi druge kvalitete. Potrebne se primerne socialne in krščanske kreposti, na primer priljudnost in prijaznost, odkritost, da ima pogum povedati svoje mnenje dobronamerno in z ljubeznijo, širokosrčnost, da ne ostaja pri malenkostih in zna razločevati, kaj je važno, glavno in kaj manj pomembno. Ljudi z vsemi temi kvalitetami je ponekod težje najti. Računajmo tudi na vzgojo in duhovno rast, če dobro izkoristimo gradiva, ki so nam na voljo za seje in so oblikovana tako, da imajo duhovni, študijski in pastoralni del. Tudi duhovne obnove in celo duhovne vaje so zelo koristne in so se ponekod že lepo uveljavile.
Dragi verniki! Potrudimo se za dobro izbiro po enem od predloženih načinov izbire, ki sta bila predstavljena v posebni brošuri.
V ta namen zlasti v tem tedni, ki je pred nami, veliko molimo. Naj Sveti Duh kot nekoč pri izbiri prvih diakonov pomaga izbrati osebe, može, žene in mlade, ki bodo znotraj župnijskega občestva znale graditi občestvo različnih generacij, karizem in služb, ki bo živelo svoje poslanstvo in pomagalo zgraditi iz župnije dom in zgledno živo občestvo občestev.     
msgr. Andrej Glavan predsednik Koordinacije pastoralnih služb.

2. oktober 2021:  POHOD ZA ŽIVLJENJE - v Ljubljani. V pripravi se je Slovenija spet povezala v enomesečni molitvi za nerojene otroke z akcijo 1.000.000  (en milijon) Zdravih Marij za 1.000.000 umrlih nerojenih otrok v zadnjih 70 letih.  Življenje nam je vsem dano kot  Božji dar. Dobili smo ga zastonj, brez lastnega truda. Koliko lepega lahko naredimo drug za drugega, ker imamo življenje in ga imamo radi! Nerojeni otroci nas potrebujejo, saj si sami ne morejo pomagati. 

 

24. NEDELJA med letom, 12. 9. 2021

          - V torek, na praznik Povišanja Svetega križa bo sveta maša ob 17h tudi na Križni Gori!

- V soboto, - 18. septembra, bo Stična mladih z geslom: »UTRDI MOJE KORAKE«    40 dnevni Stična izziv  #utrdimokorake: že poteka      
več:
https://katoliska-cerkev.si/40-dnevni-sticna-izziv-utrdimokorake.

Danes teden (19. septembra) bo kvatrna nedelja - s sveto mašo ob 14h za priporočene rajne.
Jesenska kvatrna nedelja, ki je po prazniku povišanja Svetega Križa, je usmerjena v molitev za duhovne poklice.

 

23. NEDELJA med letom, 5. 9. 2021

Godovi: Danes je »angelska nedelja« in žegnanje na PLANICI, v sredo bo praznik Marijinega rojstva, sv. maše bodo ob 7.30, ob 9h in ob 19h ter v Crngrobu ob 16h. 
Blagoslov nove osvetlitve cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu bo v petek, 10. 9. 2021, ob 19. uri. Slovesnost bo vodil arhidiakon dr. Jože Plut.

Program:
Sveta maša - sodeluje MePZ župnije Stara Loka.
Po blagoslovu bo še venček cerkvenih pesmi v izvedbi Mihaelovih tamburašev iz Grosuplja in MePZ župnije Stara Loka. 

V lopi pred cerkvijo pa na koncu še venček narodnih pesmi v izvedbi Mihaelovih tamburašev iz Grosuplja in MePZ župnije Stara Loka. Lepo vabljeni!

Danes teden (12.9.) bo 24. nedelja med letom in praznik Marijinega imena.

Prihodnjo nedeljo (12.9.) bo ob 10.30 žegnanje v CRNGROBU.  

Danes se začenja Teden molitve za duhovne poklice.

 

V soboto bo » BIRMANSKI DAN«  za učence 9. razreda.
Dopoldanski program se začne s sveto mašo ob 8. uri in je namenjen za birmance, starše in botre.
Gostja bo ga. dr. Polona Mušič.
Popoldanski program pa je samo za birmance.
 

 

V nedeljo (12. septembra 2021) bo v Katoliški cerkvi v Sloveniji potekala tradicionalna nabirka za Sveto deželo, ki je namenjena zbiranju sredstev za podporo kristjanov na Bližnjem vzhodu.
   Z zbranimi darovi se poleg vzdrževanja edinstvene kulturne dediščine finančno podpirajo tudi socialni, izobraževalni in romarski programi, pomaga se mladim družinam ter drugim ogroženim skupinam ljudi.
Starodavno nabirko za kristjane v Jeruzalemu je spodbujal že apostol Pavel, papeži so vseskozi skrbeli za vez med krščanstvom in Sveto deželo, zadnji dokument v ta namen pa je podpisal blaženi papež Pavel VI. leta 1974.  Slovenski škofje se najlepše zahvaljujejo vsem vernikom in duhovnikom, ki so leta 2020 za Sveto deželo darovali 63.242,29 EUR.  Več na: http://www.custodia.org.

        Hvala za darove pri današnjem ofru. Podobic sedaj ne delimo zaradi varnostnih ukrepov v zvezi s korona virusom.

Ta teden se začne reden verouk zaenkrat po predvidenem urniku, potem bomo pa videli, kako bo mogoče dokončno oblikovati skupine.

Predviden urnik verouka je na oglasni deski in na spletni strani naše župnije, prav tako navodila za starše.

1. razred: ponedeljek ob 17.h

2. razred: ponedeljek ob 13.h ali ob 16.h
3. razred: torek ob 13. h ali sreda ob 16.h
4. razred: ponedeljek ali torek  ob 7.15.
5. razred: ponedeljek ob 14.h ali torek ob 15.h
6. razred: ponedeljek ob 15. h  ali sreda ob 15.h
7. razred: torek ob 16.h ali sreda ob 17. h
8.  razred: (sreda.ob 7.15) ali četrtek ob 16h 
9. razred: torek ob 17.h, četrtek ob  7.15 ali 17.h. 

Družinska kateheza - tudi za tiste, ki med tednom ne morejo k svoji skupini bo v soboto  ob 18h, (od oktobra ob 17h) vabljeni za sodelovanje pri sv. maši ob 19h .

Srečanje za mlade bo v petek po večerni sv. maši.

Priprava odraslih na prejem zakramentov se bo pričela drugo nedeljo v oktobru. Kandidati naj se prijavijo v župnišču ali po telefonu.

 

OKLIC: 5.9.2021

Ženin:  Blaž TRDINA, gradbenik, sin Alojza in Marije, roj. Potočnik, rojen: 1979 v Kranju,  biva: Martinj Vrh, župnija Sv. Lenart
in
nevesta:  Katarina PEJIĆ, frizerka, hči  Mirka in Mire, roj. Grgić, rojena: 1988 v Kranju, biva: Podlubnik, župnija Stara Loka 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

URNIK - PRISPEVKI... več 

Skupina – razred verouka: ___________________Osnovna šola in razred: ___________

VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI  2021/22     Župnija: STARA LOKA

Spodaj podpisani starš/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.


Priimek in ime otroka:_____________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________
Datum rojstva:____________________kraj rojstva: ____________________________
Datum krsta:_____________________župnija sv. krsta:_________________________
Ime in priimek očeta: _________________________________________________
Ime in dekliški priimek matere: ________________________________________
  poročena: cerkveno:
Da.   Ne.  -- civilno:-  Da.   Ne.  -    neporočena - Da.
E-pošta staršev ali skrbnikov:___________________________________________
Telefon staršev ali skrbnikov: ___________________________________________

       Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika. Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njimi:
___________________________________________________________________________
              Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen. Zagotavljamo, da bo Župnija Stara Loka zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o župnijskem verouku ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63,  4220 STARA LOKA

Tel.: 04 512 12 06  -   Mobil: 041 561 518  -  e-pošta: janez.sket@rkc.si

         Prosimo, da izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje glede obdelave osebnih podatkov vašega otroka: Soglašam, da se mojega otroka na dejavnostih, povezanih z župnijskim veroukom, lahko fotografira za namen arhiva Župnije Stara Loka:  Da.   Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka lahko objavi na spletni strani Župnije Stara Loka ali v župnijskih tiskanih medijih:  Da.   Ne.
        


Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za župnijsko katehezo v višini
20 EUR za prvega otroka, 10 EUR za drugega in 10 EUR za tretjega.
Za nadaljnje ni prispevka.   (1 otrok=20 EUR,  2 otroka = 30 EUR, 3 otroci  =40 EUR)   + zvezki in knjige.

Liturgični zvezek in listki:    4,5 EUR

1 – 3. razred:   10,50 EUR - Delovni zvezek
4 - 6. razred:    8,50 EUR   - Knjiga
                         6,00 EUR   - Delovni zvezek
7. razred:        10.00 EUR - Knjiga

BIRMANCI:   8. – 9. razred – prispevek 20 EUR + liturgični zvezek

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…) poravnani v celoti.

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…) poravnani po obrokih: 1. obrok:  ________________2. obrok:  ________________    3. obrok:  ______________

Prosim za oprostitev plačila za katehezo zaradi: __________________________________________

 

 

 

 Stara Loka, dne: __________________________

Podpis starša ali skrbnika: _______________________

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    OKLICI: 22.8.2021

Ženin:  Aleš KOŠIR, avtoservisni tehnik, sin Janeza in Andreje, roj. Čadež, rojen: 1993 v Kranju,  biva: Cesta talcev, župnija Stara Loka.
in
nevesta:  Anja PIPAN
, knjižničarka, hči  Gabrijela in Majde, roj. Rant, rojena: 1990 v Kranju, biva: Pod Plevno, župnija Škofja Loka 

 

Ženin:  Ivan GRGIĆ, orodjar, sin Petra in Jele, roj. Jelić, rojen: 1987 v Kranju,  biva: Podlubnik, župnija Stara Loka.
in
nevesta:  Anja GRGIĆ, roj. Stepjanović,
ekonomski tehnik, hči  Slavko-ta in Finke, roj. Pejić, rojena: 1993 v Kranju, biva: Podlubnik, župnija Stara Loka.

MARIJINO VNEBOVZETJE, 15. 8. 2021

 

15.8. – Na Veliki šmaren bo ob 10.30 sveta maša in žegnanje v Papirnici z blagoslovom dveh fresk na zunanjih stenah cerkve: "Abraham daruje Izaka" in "Usmiljeni Samarijan".

              Ob 16h pa bo sveta maša v Crngrobu. –  Po sv. maši bo v »Galeriji Crngrobsk turn« odprtje razstave klekljanih čipk: »Sveta znamenja v čipkah«.

CERKEV V CRNGROBU: odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.

Danes teden (22. avgusta) bo žegnanje v PEVNEM s sveto mašo  za sosesko – ob 10.30.

 

 

    OKLICI: 15.8.2021

Ženin:  Miha RECELJ, glasbenik, učitelj razrednega pouka, sin Alojza in Ivanke, roj. Luzar, rojen: 1984 v Novem mestu,  biva: Jakčeva ul., župnija Lj. - Štepanja vas
in
nevesta:  Bojana BERGANT
, prof. matematike, hči  Branko-ta (Franca) in Mire (Marije), roj. Šubic, rojena: 1983 v Kranju, biva: Stara Loka, župnija Stara Loka.

 -------------------------------

Ženin:  Luka Dolenec, instelater, sin Igorja in Neže, roj. Logonder, rojen: 1993 v Kranju,  biva: Virlog, Stara Loka

in
nevesta:  Špela DOLENC
, frizerka, hči  Jože-ta Dolenca in Danice, roj. Hafner, rojena: 1997 v Kranju, biva: Križna Gora, župnija Stara Loka.

------------------------------

Ženin:  Miha Vidic, projektni vodja, sin Franca in Marije, roj. Gasser, rojen: 1989 v Kranju,  biva: Stara Loka
in
nevesta:  Ada Prezelj
, mag. eko-tehnologij, hči  Jože-ta Prezelj in Marjetke, roj. Gaser, rojena: 1991 v Kranju, biva: Zali Log, župnija Zali Log.

 

19. NEDELJA med letom, 8. 8. 2021

V soboto, 14. avgusta, bo od 16. do 19. ure KRATEK GLASBENI  ORATORIJ v Stari Loki.  
Zaključek bo s sveto mašo ob 19h.Vabljeni mladi, birmanci in otroci, pevci in instrumentalisti.
To bo tudi začetek bližnje priprave na sveto birmo.  
Prijave: 041 561 518.

-15.8. – Na Veliki šmaren bo ob 10.30 sveta maša in žegnanje v Papirnici,
ob 16h pa bo sveta maša tudi v Crngrobu. –  Po sv. maši bo v »Galeriji Crngrobsk turn« odprtje razstave klekljanih čipk: »Sveta znamenja v čipkah«.

CERKEV V CRNGROBU je odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.

 

18. NEDELJA med letom, 1. 8. 2021

V ponedeljek, 2. avgusta je "PORCIJUNKULA". Tako se sicer imenuje cerkvica v Asiziju, v kateri se je spreobrnil sv. Frančišek in pomeni začetek Frančiškovega reda manjših bratov. Na obletnico posvetitve te cerkvice (Porcijunkule) je lahko vsak deležen popolnega odpustka, če izpolni običajne pogoje: sv. spoved s sv. mašo in sv. obhajilom, molitvijo po namenu sv. očeta ter nenavezanostjo na katerikoli greh. Popolni odpustek pomeni odpuščanje vseh časnih kazni določeni duši  v vicah, delni odpustek pa brisanje dela teh kazni.

Oboje je lahko neprecenljiv dar vsakemu od nas ali našim pokojnim.

- 1.8.- prva nedelja v mesecu - darovanje za potrebe župnije: za novo osvetlitev notranjosti cerkve v Crngrobu.
             Ta teden bo 1. sreda, četrtek, petek in sobota.

Na prvi petek bo 14-urno češčenje svetega Rešnjega Telesa. Vabljeni po skupinah, posamezniki se lahko vedno pridružijo.  Ta dan bo tudi obisk bolnikov po domovih.

-15.8. – Na Veliki šmaren bo ob 10.30 sveta maša in žegnanje v Papirnici,
ob 16h pa bo sveta maša v Crngrobu.
–  Po sv. maši bo v »Galeriji Crngrobsk turn« odprtje razstave klekljanih čipk: »Sveta znamenja v čipkah«.

          CERKEV V CRNGROBU: odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.                                         V Galeriji CrNGROBS*K TURN je sedaj še fotografska razstava Franca Temelja: Frančiškova Hvalnica Stvarstva.

Med počitnicami ob sredah ne bo redno jutranje svete maše!  To sredo pa bo sv. maša tudi zjutraj.

  KRATEK GLASBENI ORATORIJ v Stari Loki: v soboto, 14. avgusta, od 16. do 19. ure. - Zaključek s sveto mašo. Vabljeni mladi, birmanci in otroci, instrumentalisti in pevci.

 

17. NEDELJA med letom, 25. 7. 2021

Danes je KRIŠTOFOVA NEDELJA- Po sv. maši bo blagoslov avtomobilov. Nalepke vzemite zadaj pri nabiralniku, kamor lahko oddate svoj dar za srečno prevožene kilometre – za naše misijonarje.

Nabiralnik in nalepke bodo še naslednja dva tedna pri vhodu v cerkev, da bodo še drugi lahko dobili nalepke in oddali darove za naše misijonarje.

Danes obhajamo tudi prvi Svetovni dan starih staršev in starejših, ki ga je razglasil papež Frančišek.

Med počitnicami ob sredah ne bo redno jutranje svete maše ob 8h!

16. NEDELJA med letom, 18. 7. 2021

-18.7. - nedelja, ob 9h srebrna maša: dr. Blaž Jezeršek, župnik v Pirničah.
-25.7. - KRIŠTOFOVA nedeljaMIVAblagoslov avtomobilov. Z molitvijo za naše misijonarje in za srečno vožnjo bomo po sv. maši blagoslovili prevozna sredstva na vseh parkiriščih.

MIVA nabiralnik pa bo naslednja dva tedna zadaj pri verskem tisku za darove našim misijonarjem, ki jih priporočam.

V nedeljo, 25. julija, bomo obhajali tudi Svetovni dan starih staršev in starejših, ki ga je letos prvič razglasil papež Frančišek.

Cerkev v Crngrobu je odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.  
Galeriji CrNGROBSK TURN je fotografska razstava Franca Temelja:
Frančiškova Hvalnica Stvarstva.

 

Novi novomeški škof je dr. Andrej Saje

Sveti oče Frančišek je 30. junija 2021 imenoval za novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, duhovnika ljubljanske nadškofije, ki je bil do sedaj sodni vikar – oficial Metropolitanskega cerkvegna sodišča v Ljubljani, docent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter duhovni pomočnik na avstrijskem Koroškem.

Msgr. dr. Andrej Saje se je kot prvorojenec rodil 22. aprila 1966 v Novem mestu zakoncema Frančiški (rojeni Ulčar) in Dragu Sajetu. Osnovno šolo je od leta 1973 do 1981 obiskoval v Mirni Peči, Srednjo naravoslovno-matematično šolo pa v Novem mestu od leta 1981 do 1985. Po odsluženem vojaškem roku v Bitoli v Makedoniji je jeseni leta 1986 stopil v Bogoslovno semenišče v Ljubljani in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1991 diplomiral iz bibličnih ved (Psalm 106) pri akademiku prof. dr. Jožetu Krašovcu.

Jeseni leta 1997 je odšel na študij v Rim. Kot član nemškega zavoda Teutonik v Vatikanu se je oktobra 1997 vpisal na Fakulteto za kanonsko pravo Papeške univerze Gregoriane, kjer je leta 1999 končal magisterij. Jeseni istega leta je na isti fakulteti vpisal doktorski študij s specializacijo v pravni sodni praksi. Po prejemu diplome iz specializacije je leta 2000 nadaljeval s pripravo doktorske disertacije s področja zakonskega prava z naslovom, ki jo je z odliko zagovarjal 21. marca 2003 in s tem dosegel naslov doktor kanonskega prava s specializacijo v pravni sodni praksi.

Po vrnitvi v Slovenijo aprila 2003 je bil imenovan za generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference (SŠK), za študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, za sodnika Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani, za asistenta ter 4. maja 2009 tudi za docenta pri Katedri za kanonsko pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in za člana cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo. Od začetka dalje sodeluje pri ustanavljanju Katoliške univerze oz. Katoliškega inštituta, nekaj časa je bil v. d. dekana Poslovne fakultete, kjer je bil tudi predavatelj in član Senata.

Med rezultate njegove znanstveno-raziskovalne dejavnosti s področja kanonskega prava sodijo predvsem monografija in drugi znanstveni članki, objavljeni v tujini in doma. Kot član cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo se je posvečal raziskovanju pravnih temeljev ureditve odnosov med Katoliško Cerkvijo in državo. Od 16. maja 2005 je član Združenja cerkvenih pravnikov Velike Britanije in Irske (The Canon Law Society Of Great Britain And Ireland), od 22. februarja 2006 je član Akademskega društva pravnik, od 21. oktobra 2011 član Hrvatskog kanonistićkog društva, od junija 2015 pa tudi član znanstvenega sveta kanonsko-pravne revije Annales Canonici, ki jo izdaja Fakulteta za cerkveno pravo Papeške univerze Janeza Pavla II. v Krakowu na Poljskem ter od 17. julija 2008 dalje pa je sodni izvedenec za področje religije.

Od leta 2009 do 2013 je bil član Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab. Aprila 2013 mu je potekel drugi petletni mandat generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika SŠK.

nalagam novice...