3. NEDELJA MED LETOM 23.1.2022


V torek bo zaključek molitvene osmine za edinost kristjanov.

Po sveti maši bo ( torek) še srečanje molitvene skupine PRENOVE V DUHU.

Danes je nedelja Božje besede, tokrat že tretjič na ravni vesoljne Cerkve, z geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.« (Lk 24,35)

V Sloveniji pa te dni poteka SVETOPISEMSKI MARATON po spletu. Branje svetega pisma v živo lahko spremljate preko spleta na Yutubu. V naši župniji bo branje Božje besede prihodnje dve nedelje po pol ure: po jutranji in po deveti sveti maši.

 

2. NEDELJA MED LETOM 16.1.2022                                                             

KRŠČEVANJE – poteka po dogovoru.
Tečaj priprave na zakon:
Žiri, 22., 23., 29. in 30. januar, ob 19.00. uri.
Tečaj bo potekal po aplikaciji zoom.
Prijave do 20. januarja: Andrej Jemec, župnik v Žireh,
e- naslov: andrej.jemec@rkc.si ali na telefon: 040 395 979.

Tečaji drugje:
Info - - Prijave: https://nadskofija-ljubljana.si/druzina/priprava-na-krscanski-zakon/bliznja-priprava/informacije-in-termini/

VEROUK je po urniku razen  8. razred: četrtek ob 15.45 ali ob 16.30.
Kdor ne more priti k verouku med tednom - naj pride v soboto ob 17h.


ZIMSKI ORATORIJSI VIKEND     Nismo sami, BOG JE Z NAMI bo 2 dni!
Začetek v soboto, 5. februarja 2022, ob 9h pred cerkvijo sv. Jakoba v Šk. Loki,
zaključek  ob 16h pred Jurjevo dvorano v Stari Loki.
Enako v nedeljo, 6. februarja.

Prijave do 22.1.2022

Informacije:        Lara Dagarin: 051 850 759 skofja.loka.oratorij@gmail.com

      FB: oratorij Škofja Loka   https://www.facebook.com/oratorijSkofjaLoka

MOLITEV:
Molitev pred Najsvetejšim je vsak četrtek od 10h do 11h (v župnišču)
vsak 1. petek v mesecu: od 8h do 22h.
vsako 1. sredo v mesecu: po večerni sv. maši je MOLITEV k sv. Jožefu.
Molitvena skupina PRENOVE V DUHU pa 2. in 4. torek v mesecu — po sv. maši
.

----------------------------------------------------------------------------------

JEZUSOV KRST, 9.1.2022

Hvala za darove preteklo nedeljo, ko je bil ofer za župnika, za biro in darove za kuhinjo.
Vsi trije duhovniki: Jnanez Šket, dr. Janez Ambrožič in Jože Dolenc želimo vsem Božjega blagoslova.
Naj Gospod vsem povrne s svojimi darovi.

HVALA tudi vsem, ki prispevate za redne stroške vzdrževanja župnije in za obove ki potekajo ali ao že končane:
orgle, elektrifikacija in avtomatika zvonov v Pevnem, razsvetljava v Crngrobu in obnova Marijine kapelice v Stari Loki.


Letošnja trikraljevska akcija je potekala v nekoliko zmanjšanem obsegu vendar so štiri skupine kolednikov kljub temu prinašali božično sporočilo po Fari in ob tem zbrali 4.112 EUR.
Bog povrni kolednikom, njihovim spremljevalcem in vsem darovalcem.

Ta teden bo zopet reden verouk.

KRŠČEVANJE – poteka po predhodnem dogovo-ru.

OBISK BOLNIKOV in podelitev zakramentov za umirajoče je mogoč po predhodnem dogovoru!

 

2. NEDELJA PO BOŽIČU, 2.1.2022

TA TEDEN NI VEROUKA  – Otroci naj pridejo  vsaj v četrtek, na praznik svetih TREH KRALJEV ob 18h k sveti maši.

6.1. Četrtek GOSPODOVO RAZGLAŠENJE; Sveti trije kralji

Letošnja trikraljevska akcija je v nekoliko okrnjeni obliki že potekala.
Hvala KOLEDNIKOM in vsem darovalcem – za potrebe naših misijonarjev – za ljudi, ki jim oznanjajo evangelij.
Nekaj nalepk je zadaj in tudi nekaj zgibank, kjer si lahko preberete, za katere projekte misijonarjev bodo letos namenjena zbrana sredstva.
Darove za letošnjo trikraljevsko akcijo lahko oddate v nabiralnik – škatlo zadaj v cerkvi ali pa jih nakažete na transakcijski račun, ki je naveden v zgibanki.

Verouka ta teden še ne bo. Otroci naj pridejo vsaj en večer k sveti maši!

Hvala za darove danes pri ofru - za duhovnike, pa tudi za bero in za darove, ki jih dajete za našo kuhinjo.

HVALA vsem, ki namesto cvetja na grob, darujete za svete maše in za potrebe cerkve, za redne stroške vzdrževanja župnije (za klopi) in za obnove:

1. za novo osvetlitev cerkve v Crngrobu,              2. za elektrifikacijo zvonjenja v Pevnem,
3. za obnovo orgel v župnijski cerkvi in        4. za obnovo Marijine kapele v Stari Loki.

V novem letu želimo vsem obilo blagoslova: zdravja in vsega dobrega za dušo in telo!

STATISTIKA ZA LETO 2021

V KRSTU PREROJENI:

V preteklem letu je bilo krščenih 26 otrok, leta 2020 - 12 otrok,
prejšnja leta (pa običajno 30-35).
Fantkov in deklic je bilo po 13. Čestitamo staršem!

 

PRVEGA SVETEGA OBHAJILA v letu 2021 ni bilo.
Za naprej bodo otroci tudi v Stari Loki šli k obhajilu v 3. razredu – kot je v drugih župnijah.

Razlogov je več:

  • Otroci, ki so sedaj v 3. razredu, so imeli v prvem in drugem razredu – zaradi Covida malo rednega verouka.
  • Nalog doma mnogi niso kaj dosti delali.
  • Moliti nekateri še v tretjem razredu skoraj nič ne znajo.
  • Nedeljsko sveto mašo precej otrok slabo obiskuje.

SVETA BIRMA: 
Oktobra je bilo pri sv. birmi 29 mladih iz  9. razreda,
ena birmanka zaradi KARANTENE (Covid 19) ni mogla biti pri sv. birmi skupaj s sošolci.

ZAKRAMENT SV. ZAKONA SO SKLENILI:

V naši župniji so se lani poročili 4 pari, eden manj  kot predlani.
Dva para sta bila od drugod (poroke so bile v Crngrobu),
en par iz naše župnije pa se je poročil drugje (na Kredarici)
En par se je poročil drugje. Vsem želimo veliko sreče in Božjega blagoslova.

OD NAS SO SE POSLOVILI:

Iz naše srede je odšlo v večnost 38 faranov, leta 2020 41, prejšnja leta pa je bilo povprečno 25—30 pogrebov na leto.

Lani je umrlo 20 moških in 18 žensk.
Previdenih, tistih torej, ki so prejeli zakramente za umirajoče (spoved, maziljenje in sveto popotnico), je bilo 15, neprevidenih pa 23 naših rajnih. Vzrok za toliko neprevidenih je tudi situacija v zvezi s COVID-19.
Rajnih se radi spominjajmo v svojih molitvah in darujmo zanje svete maše.

SVETA OBHAJILA:
V lanskem letu, zaznamovanem s COVID-19 in mnogimi omejitvami, je bilo razdeljenih okoli 17.000 obhajil, (leta 2020 - 18.000) prejšnja leta pa je bilo okoli 35.000 obhajil!

 

NEDELJA SV. DRUŽINE,  SV. ŠTEFAN, DAN SAMOSTOJNOSTI, 26. 12. 2021

V soboto bo novo leto, praznik Marije, svete Božje Matere. Svete maše bodo ob 8h, 10h in ob 18h.

Verouka v tem tednu ni, ker so tudi v šoli počitnice.

Tečaj priprave na zakon bo 22. in 23. ter 29. in 30. januarja, vsakokrat ob 19.00. uri. Tečaj bo potekal po aplikaciji zoom.
Prijave do 20. januarja sprejema Andrej Jemec, župnik v Žireh, na elektronski naslov: andrej.jemec@rkc.si ali na telefon: 040 395 979.

​         V Ignacijevem domu duhovnosti bo priprava na zakon preko spleta od 7. do 9. januarja.  
Zaročenci se lahko prijavijo preko spleta ali pa na e-naslovu pripravanazakon@ignacijevdom.si.
Več informacij o pripravi je na spletu

  Obnove v župniji Stara Loka:
- Obnova in elektrifikacijater avtomatika zvonjenja v Pevnem - vrednost del 19.982,52 EUR.
- Obnova orgel v župnijski cerkvi - vrednost del 6.485.  
- Obnova Marijine kapelice v Stari Loki vrednost del 24.400 EUR - v letu 2021
(do leta 2024 pa skupno okoli 70.000,00 EUR).
Marijine kapelica 
je bila postavljena leta 1824—iz zaobljube po treh velikih požarih (1782, 1789 in 1817). Ob zadnjem požaru je zgorelo 44 hiš in tudi »stara« župnijska cerkev. Marijin kip, ki je sedaj v kapelici, je bil v stari cerkvi - last bratovščine Sv. rožnega venca, ki je bila leta 1783 razpuščena - ob reformah cesarja Jožefa II. Notranje poslikave so delo slikarja Goetzla iz Kranja, zunanje pa je 1897 naredil Janez Gosar st. iz Dupelj. V tem času so prizidali kapelici tudi zvonik.
več: https://www.kapelica.staraloka.si/

Darove lahko oddate osebno v župnišču ali nakažete na TRR:
Župnija Stara Loka,  Stara Loka 63, Škofja Loka,  TRR: SKB SI 56) 0312 8100 1414 021

Hvala vsem, ki ste že kaj prispevali v ta namen.

 

nalagam novice...