Križna gora - Stara Loka

ŽUPNIJA

STARA   LOKA
_______________________________________________
Pojdi na vsebino
Župnija > Podružnice
 
KRIŽNA GORA - sv. KRIŽ
______________________________
Nekdaj je stala na vrhu visoke gore, uro hoda  od Fare, kapelica sv. Križa, vidna od vseh strani, in po njej se tudi  gora in vas (četrt ure proč) imenujeta Križna gora. Pozneje so to  kapelico podaljšali, zraven pa prizidali še lopo in zvonik (oboje  odprto), in postala je podružnica s patronom sv. Urhom, namesto sv.  Križa. Sv. Urh je bil patron do leta 1867, ko so mu posvetili novo  cerkev v Žabnici. Dekan Kramer je takrat odločil, da na Križno goro  spada patronicij sv. Križa.

Zgrajena je bila okrog leta 1500 kot  enoladijska stavba. Je srednjeveška podružnica z dozidanim in  preurejenim zvonikom na razgledni legi. Poslikana je s številnimi  kakovostnimi freskami, ki so med najlepšimi iz obdobja poznogotskega  realizma v Sloveniji. Freske v prezbiteriju predstavljajo odlomke iz  legend sv. Urha, kateremu je bila cerkev najprej posvečena. Cerkev je  bila leta 2000 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Podružnica  ima tradicionalen tloris, ni pa nastala naenkrat. Najstarejši je  zvezdasto obokan prezbiterij. Na južni zunanji steni je na podstrešju  ohranjen fragment freske sv. Krištofa. Na zvezdastem oboku v  prezbiteriju sta dva figuralna sklepnika: sv. Urh in Marija z Jezusom.  Ostali sklepniki so v obliki angelskih glav, rozet in ščitkov.

Ves  prezbiterij je poslikan s freskami (Kristus vladar, evangelisti,  Kajnova in Abelova daritev, Marija z Jezusom in sv. Rozalijo, sv. Neža,  sv. Uršula, sv. Polona in sv. Barbara).
Na stenah cerkve sv. Križa najdemo upodobljene tudi zanimive legende o sv. Urhu in sv. Korbinjanu.
Iz  Urhove legende je prikazan pogovor Urha s konstanškim škofom Konradom.  Pogovor se jima je zavlekel v petkovo jutro. Na mizi je ostala večerja  in ko je zjutraj prispel sel, je Urh pozabil, da je že post in je dal  potu za plačilo kurje bedro. Na desnem prizoru vidimo tožljivega sla, ko  stoji pred knezom da zatoži škofa. Ko je hotel pokazati bedro iz torbe,  se je to spremenilo v ribo.
Iz legende sv. Korbinjana, zavetnika  freisinške škofije, sta naslikana dva prizora. ŠkofKorbinjan je potoval v  Rim. Na poti mu je medved raztrgal mulo. Na Korbinjanov ukaz je postal  medved krotak in na drugem prizoru ga že vidimo, kako tovori mulino  prtljago.
Na vse strani se razgleduje samotna križnogorska cerkev.
Kot pravi legenda, so jo pričeli zidati v vasi. Kar so podnevi naredili, je patron sv. Urh ponoči prenesel na sedanje mesto.  [ fotogalerija]

URNIK MAŠ:
Tiha nedelja, ob 10.30 uri.
Prva nedelja v maju, ob 10.30 uri.

Semenj, žegnanje, zadnja nedelja v avgustu, ob 10.30 uri.

ŠT. OBISKOVALCEV:
Škofija: Nadškofija Ljubljana
Zavetnik: sv. Jurij, mučenec, 24. april
Cerkev: Župnijska cerkev sv. Jurija
Župnija Stara Loka
Stara Loka 63 [zemljevid]
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 512 12 06
TRR: SKB SI56 0312 8100 1414 021
 Dav. št. 14506998

  • Janez Šket, župnik: 041 561 518
  • dr. Janez Ambrožič: 041 970 307
  • Jože Dolenc: 040 315 951
URNIK MAŠ IN POBOŽNOSTI

  • Ob nedeljah ob 7.30, 9. in 19. uri.
  • Od oktobra do zadnje nedelje v marcu, večerne maše ob 18. uri.
  • Ob delavnikih jautranje maše le v petek in soboto ob 8. uri, večerne pa ob 19. uri oz. 18. uri.
  • Češčenje Najsvetejšega vsak prvi petek v mesecu od 8h-24h.
  • 24. april, obhajanje patrona sv. Jurija, celodnevno češčenje.
  • Semenj, žegnanje, - obletnica posvetitve župnijske cerkve, prva nedelja v mesecu oktobru - rožnovenska nedelja.
Nazaj na vsebino