Vrtec SONČNI ŽAREK

Vpis v Vrtec Sončni žarek poteka v mesecu marcu. Prijavnice pa sprejemamo vse leto.

Pridite! Z veseljem bomo našli prosto mesto za vašega otroka!
Vabljeni, da se spoznamo in si skupaj ogledamo vrtec!

Lahko nas pokličete na telefonsko številko +386 4 215 6000 in se bomo dogovorili za termin.

Prav tako vas lepo vabimo na naše dneve odprtih vrat (spremljajte objave na naši spletni in Facebook strani).

Vse obrazce potrebne za vpis pa lahko najdete v naši ePisarni.

 

PREDSTAVITEV PROGRAMOV VRTCA SONČNI ŽAREK
Program  je namenjen vzgoji in varstvu predšolskih otrok od prvega leta do  vstopa v šolo. Uresničujemo vzgojni program s posebnim poudarkom na  smernicah:
Otrok ima kar največ stika z naravo in naravnimi  materiali, ki mu razvijajo domišljijo in ustvarjalnost, veliko bivanja  na zraku pa mu veča odpornost in vzdržljivost;
Otrok spoznava  narodno kulturno dediščino preko pregovorov, pesmi, plesov, zgodb, iger  in običajev, jo ceni in koristno uporablja;
Otrok v vsakdanjem  življenju spoznava in upošteva splošno sprejete etične vrednote in si v  medsebojnih odnosih prizadeva za civilizacijo ljubezni.
Strokovni  svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je dne 2. 10. 2003 dal  mnenje, da je program VRTCA SONČNI ŽAREK ustrezen za predšolske otroke.

SPECIFIČNOST PROGRAMA KATOLIŠKEGA VRTCA
Vodilo  vsega našega vzgojnega delovanja je predvsem formirati nove ljudi in  otroka celovito vzgajati. Vzgojni program je zato osredotočen na »človek  - svet«. Preko vzgoje najmlajših naj bi se človeštvo počasi obogatilo z  vsebinami kot so: solidarnost, enakost, svoboda, mir. Temeljne  razsežnosti vzgoje za človeka so zato naslednje: medosebnost,  družbenost, povezanost.
Nekatere pedagoške smernice te vzgoje so:
Vzgoja  za mir: graditi in negovati v otroku odnose miru (v sebi, z drugimi, z  naravo), vse dokler mir ne postane »slog obnašanja«.
Socialno etična  in družbena vzgoja: postaviti v središče vzgojnega dela teme kot so:  sobivanje, medosebnost, pluralizem, pravičnost, demokracija,  dostojanstvo človeka.
Vzgoja za razvoj: potreba po avtentičnem  razumevanju razvoja, ki temelji na multidimenzionalnosti, soodvisnosti,  sposobnosti za gradnjo edinosti v različnosti.
Ekološka vprašanja: potreba po pravi ekološki etiki; okoljevarstvena vzgoja kot dejavnik kulturne in družbene rasti.

Vzgoja  za komunikacijo v perspektivi odnosa »človek - svet«: gledati na  družino, šolo in vse vzgojne dejavnike kot na »oporišče družbene  komunikacije«. Sredstvo take komunikacije mora biti dialog.
Naš cilj je torej komunikativen, družaben človek, človek, ki je v pozitivnem odnosu do samega sebe, z drugimi in s svetom.
Starostno  kombinirane skupine omogočajo otrokom, da živijo z brati in sestrami v  skupini z bogatimi medsebojnimi odnosi, ki sama po sebi vzbuja  medsebojno pomoč in spoštovanje drugačnega od sebe. Starejšim razvijamo  čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši pa imajo ob njih občutek  varnosti in več spodbud za osebni razvoj.
 
 
 
 
HIMNA VRTCA SONČNI ŽAREK
Vsako jutro, vsak dan vsak od nas je nasmejan.
V sončni žarek pridemo tu zaklade odkrivamo.
Vstopi v igro še ti, bodimo prijatelji,
naj odmeva iz srca  pesem razigrana vsa.
Sončni žarki to smo mi, sončni žarki to smo mi.
V svojem žarku hodimo  in se soncu bližamo.
Sonce toplo greje nas, to je dragi Jezus naš.
Ko se radi imamo mi, On med nami zaživi,
to prijateljstvo tako vedno trajno ostalo bo.
Sončni žarki to smo mi, sončni žarki to smo mi.
Rastemo, delamo, jutri v svet odidemo.
V srcu pa ponesemo žarek in resnico to:
svet lahko se spremeni,
če se z ljubeznijo gradi,
Jezus z nami bo gradil, lepši svet bo naredil.
Sončni žarki to smo mi, sončni žarki to smo mi.

 

Vrtec Sončni žarek
Stara Loka 67
4220 Škofja Loka
Slovenija (EU)

Kontakt: +38645126000
Spletna stran: www.soncnizarek.si
Elektronski naslov: vrtec.soncnizarek@siol.net