KRIŽNA GORA

Nekdaj je stala na vrhu visoke gore, uro hoda  od Fare, kapelica sv. Križa, vidna od vseh strani, in po njej se tudi  gora in vas (četrt ure proč) imenujeta Križna gora. Pozneje so to  kapelico podaljšali, zraven pa prizidali še lopo in zvonik (oboje  odprto), in postala je podružnica s patronom sv. Urhom, namesto sv.  Križa. Sv. Urh je bil patron do leta 1867, ko so mu posvetili novo  cerkev v Žabnici. Dekan Kramer je takrat odločil, da na Križno goro  spada patronicij sv. Križa.

Zgrajena je bila okrog leta 1500 kot  enoladijska stavba. Je srednjeveška podružnica z dozidanim in  preurejenim zvonikom na razgledni legi. Poslikana je s številnimi  kakovostnimi freskami, ki so med najlepšimi iz obdobja poznogotskega  realizma v Sloveniji. Freske v prezbiteriju predstavljajo odlomke iz  legend sv. Urha, kateremu je bila cerkev najprej posvečena. Cerkev je  bila leta 2000 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Podružnica  ima tradicionalen tloris, ni pa nastala naenkrat. Najstarejši je  zvezdasto obokan prezbiterij. Na južni zunanji steni je na podstrešju  ohranjen fragment freske sv. Krištofa. Na zvezdastem oboku v  prezbiteriju sta dva figuralna sklepnika: sv. Urh in Marija z Jezusom.  Ostali sklepniki so v obliki angelskih glav, rozet in ščitkov.

Ves  prezbiterij je poslikan s freskami (Kristus vladar, evangelisti,  Kajnova in Abelova daritev, Marija z Jezusom in sv. Rozalijo, sv. Neža,  sv. Uršula, sv. Polona in sv. Barbara).
Na stenah cerkve sv. Križa najdemo upodobljene tudi zanimive legende o sv. Urhu in sv. Korbinjanu.
Iz  Urhove legende je prikazan pogovor Urha s konstanškim škofom Konradom.  Pogovor se jima je zavlekel v petkovo jutro. Na mizi je ostala večerja  in ko je zjutraj prispel sel, je Urh pozabil, da je že post in je dal  potu za plačilo kurje bedro. Na desnem prizoru vidimo tožljivega sla, ko  stoji pred knezom da zatoži škofa. Ko je hotel pokazati bedro iz torbe,  se je to spremenilo v ribo.
Iz legende sv. Korbinjana, zavetnika  freisinške škofije, sta naslikana dva prizora. ŠkofKorbinjan je potoval v  Rim. Na poti mu je medved raztrgal mulo. Na Korbinjanov ukaz je postal  medved krotak in na drugem prizoru ga že vidimo, kako tovori mulino  prtljago.
Na vse strani se razgleduje samotna križnogorska cerkev.
Kot pravi legenda, so jo pričeli zidati v vasi. Kar so podnevi naredili, je patron sv. Urh ponoči prenesel na sedanje mesto.  [ fotogalerija]

URNIK MAŠ:
Tiha nedelja, ob 10.30 uri.
Prva nedelja v maju, ob 10.30 uri.


Semenj, žegnanje, zadnja nedelja v avgustu, ob 10.30 uri.