VEROUK - VPIS - 2023/2024

                                    VEROUČNO LETO 2023 / 2024

Predviden urnik verouka:

1. razred: sreda ob 16h ali ob 17h - skupaj starši oz. spremljevalcem

2. razred: torek ob 16h ali ob 17h

3. razred: torek ob 17h

4. razred: ponedeljek ob 16h ali ob 17h

5. razred: četrtek ob 16h ali ob 17h

6. razred: četrtek ob 17h

7. razred: ponedeljek ob 16h

8.  razred: torek ob 15h ali ob 16h 

9. razred: ponedeljek ob 15h ali ob 17h. 

Srečanje za mlade—po birmi tudi za devetošolce:
                
petek ob 19.30 (zimski čas - ob 18.30)

 

             

 VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI:  2023/2024
                             Župnija: STARA LOKA
   

----------------- Razred – letnik verouka: _____

Spodaj podpisani starš/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.

Priimek in ime otroka:____________________________

Naslov:_______________________________________

Datum rojstva:____________________

Kraj rojstva: ___________________________

Datum krsta:_____________________

Župnija krsta
:_________________

Ime in priimek očeta: ________________________________________

Ime in (dekliški) priimek matere
: ______________________________

 Poročena: cerkveno:     Da.   Ne.  --     civilno:-  Da.   Ne.     -    neporočena - Da.

E-pošta staršev ali skrbnikov:_____________________
Telefon staršev ali skrbnikov: _____________________

       Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika.
Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njimi:
_______________________________________________

Zagotavljamo, da bo Župnija Stara Loka zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o župnijskem verouku ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji.
S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica.
Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63,  4220 STARA LOKA

Tel.: 04 512 12 06  -   Mobil: 041 561 518               E-pošta: zupnija.stara-loka@rkc.si
             
Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni mogoč.
         Prosimo, da izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje glede obdelave osebnih podatkov vašega otroka:
Soglašam, da se mojega otroka na dejavnostih, povezanih z župnijskim veroukom, lahko fotografira za namen arhiva Župnije Stara Loka:  Da.   Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka lahko objavi na spletni strani Župnije Stara Loka ali v župnijskih tiskanih medijih:  Da.   Ne.
        
Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za župnijsko katehezo v višini
20 EUR za prvega otroka, 10 EUR za drugega in 10 EUR za tretjega.
Za nadaljnje ni prispevka.   (1 otrok=20 EUR,  2 otroka = 30 EUR,
3 otroci  =40 EUR)   + zvezki in knjige.
Liturgični zvezek in listki: 
   5,00 EUR
            1 – 5. razred:   – Delovni (13,00) in liturgični zvezek (5,00)
                                         (18 EUR)  + prispevek
            6. razred:      Knjiga + liturgični zvezek+ 10,00 + 5,00
                                         (15 EUR) + prispevek
             7. –Knjiga:  Pridi Sveti Duh (12,50) +zvezek (3,00)
                        + liturgični zvezek  (5.00)  (20 EUR) + prispevek
            BIRMANCI:   8. – 9. razred – liturgični zvezek 5,00
                                          + prispevek 20 EUR.

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…)        Poravnani v celoti:   _____________
Po obrokih:  1. obrok:  _______2. obrok:  ______3. obrok:  ________

Prosim za oprostitev plačila za katehezo zaradi:__________________

 Stara Loka, dne: ___________________

 Podpis starša ali skrbnika: ______________________