VEROUK - KATEHEZA 2022/2023

          Slovenski katehetski urad:   https://sku.rkc.si/

 VEROUČNO LETO 2022 / 2023   

Verouk - kateheza 2022/2023: urnik, prijavnice...

PREDAVANJE ZA STARŠE:    Predavatelj  izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič
S r e d a , 9 . 1 1. 2 0 2 2 , o b 1 8 . 00    J UR J E V A D V O RA N A   St ar a L o k a  6 4

TEME, KI JIH BOMO OBRAVNAVALI:
Vzgoja za samostojno in odgovorno osebnost.
Skupna naloga vrtca in staršev.
Pomen vzgoje v predšolskem obdobju in postavljanje meja.
Škodljivi vplivi zaslonov na razvojne značilnosti otroka.
Vztrajnost in prenašanje porazov.


IZHODIŠČE
Nujno se je potrebno vrniti h koreninam vzgoje oz. k vzgoji po zdravi pameti.
Pojavlja se problematika, ki je 15-20 let nazaj še ni bilo – od splošne nezainteresiranosti, zdolgočasenosti,
nespoštovanja kakršnekoli avtoritete, do različnih kemičnih in nekemičnih zasvojenosti, do apatije in agresivnega vedenja.
Stanje je alarmantno in zaskrbljujoče. Predavanje za starše predstavlja odgovor na trenutno zaskrbljujočo situacijo, v kateri
so se znašli tako strokovni delavci, kot tudi starši in predvsem naši otroci.
INFO   +386 4 512 6000
vrtec.soncnizarek@gmail.com
www.soncnizarek.si


Lepo vabljeni!

 

 

           Dragi starši in otroci!

Letošnje šolsko leto bomo z veroučnimi skupinami poskusili novo obliko kateheze, povezane z bogoslužjem.

        Živimo v času »sinode« in se učimo skupne hoje in življenja v skupnosti, pozornega poslušanja in sodelovanja, razvijanja in darovanja svojih talentov v službo drugih.
Klasičen »verouk« vsega tega ne omogoča. Potrebno je skupno uvajanje otrok, mladih in odraslih.
      Zato bo v tem letu »verouk« malo drugačen.
Potekal bo v cerkvi, kjer bo molitev, petje in poslušanjem Božje besede, kateheza in sveta maša  (ob 18h),
pri kateri bodo otroci sodelovali s petjem, ministriranjem, s prošnjami in zahvalami...
K "verouku" in posebej k sv. maši ste lepo povabljeni tudi starši!

Tako se bodo pripravili tudi na skupno nedeljsko sveto mašo, ki bo v soboto zvečer ali v nedeljo ob 9h.

                           URNIK:

1., 2. in 3. razred: ponedeljek ob 17.30
4. in 5. razred: sreda, ob 17.30
6. in 7. razred: četrtek, ob 17.30

8. razred - bodoči birmanci: petek ob 17.30
9. razred: priprava na birmo petek ob 18.30.


    Če kdo ne more k svoji skupini, lahko pride h kateri koli drugi skupini.

Vpis k verouku in razdelitev knjig ter zvezkov bo prvi in drugi teden verouka ob 17.15.

VPISNICE—so objavljene tudi na spletu in jih izpolnite za vsakega otroka posebej že doma.
        https://zupnija-staraloka.si/index.php/content/display/61/20/20

 

             VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI:  2022/2023   -  Župnija: STARA LOKA

Razred – letnik verouka: _____

Spodaj podpisani starš/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.


Priimek in ime otroka:____________________________________________

Naslov:________________________________________________________

Datum rojstva:____________________kraj rojstva: ___________________

Datum krsta:_____________________župnija krsta:_________________

Ime in priimek očeta: ________________________________________

Ime in (dekliški) priimek matere: _______________________________


 Poročena: cerkveno: Da.   Ne.  -- civilno:-  Da.   Ne.  -    neporočena - Da.

E-pošta staršev ali skrbnikov:__________________________________

Telefon staršev ali skrbnikov: _________________________________


       Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika.
Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njimi:
_______________________________________________________________________________________________________
              Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni mogoč.
Zagotavljamo, da bo Župnija Stara Loka zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o župnijskem verouku ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63,  4220 STARA LOKA

Tel.: 04 512 12 06  -   Mobil: 041 561 518  -
E-pošta: zupnija.stara-loka@rkc.si

         Prosimo, da izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje glede obdelave osebnih podatkov vašega otroka:
Soglašam, da se mojega otroka na dejavnostih, povezanih z župnijskim veroukom, lahko fotografira za namen arhiva Župnije Stara Loka:  Da.   Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka lahko objavi na spletni strani Župnije Stara Loka ali v župnijskih tiskanih medijih:  Da.   Ne.
        
Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za župnijsko katehezo v višini
20 EUR za prvega otroka, 10 EUR za drugega in 10 EUR za tretjega.
Za nadaljnje ni prispevka.   (1 otrok=20 EUR,  2 otroka = 30 EUR, 3 otroci  =40 EUR)   + zvezki in knjige.

Liturgični zvezek in listki:    4,5 EUR

1 – 3. razred:   – Delovni in liturgični zvezek: 10,50 + 4,50 (15 EUR)  + prispevek
4 - 6. razred:      Knjiga + Delovni + liturgični zvezek+ 8,50 + 6,00 + 4,50 (19 EUR) + prispevek
7. –Knjiga + liturgični zvezek  10 + 4,50  (14,50 EUR) + prispevek

BIRMANCI:   8. – 9. razred – liturgični zvezek 4,50 + prispevek 20 EUR +  

       Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…)
Pporavnani v celoti
Po obrokih:  1. obrok:  _______2. obrok:  ______3. obrok:  ________
Prosim za oprostitev plačila za katehezo zaradi:

 

 Stara Loka, dne: ___________________

 

Podpis starša ali skrbnika: _______________________