VEROUK - KATEHEZA 2022/2023

               VEROUČNO LETO 2022 / 2023   —  ZAČETEK v ponedeljek, 5. septembra!

           Dragi starši in otroci!

Letošnje šolsko leto bomo z veroučnimi skupinami poskusili novo obliko kateheze, povezane z bogoslužjem.

        Živimo v času »sinode« in se učimo skupne hoje in življenja v skupnosti, pozornega poslušanja in sodelovanja, razvijanja in darovanja svojih talentov v službo drugih.
Klasičen »verouk« vsega tega ne omogoča. Potrebno je skupno uvajanje otrok, mladih in odraslih.
      Zato bo v tem letu »verouk« malo drugačen.
Potekal bo v cerkvi, kjer bo molitev, petje in poslušanjem Božje besede, kateheza in sveta maša  (ob 18h),
pri kateri bodo otroci sodelovali s petjem, ministriranjem, s prošnjami in zahvalami...
K "verouku" in posebej k sv. maši ste lepo povabljeni tudi starši!

Tako se bodo pripravili tudi na skupno nedeljsko sveto mašo, ki bo v soboto zvečer ali v nedeljo ob 9h.

                           URNIK:

1., 2. in 3. razred: ponedeljek ob 17.30
4. in 5. razred: sreda, ob 17.30
6. in 7. razred: četrtek, ob 17.30

8. razred - bodoči birmanci: petek ob 17.30
9. razred: priprava na birmo petek ob 18.30.


    Če kdo ne more k svoji skupini, lahko pride h kateri koli drugi skupini.

Vpis k verouku in razdelitev knjig ter zvezkov bo prvi in drugi teden verouka ob 17.15.

VPISNICE—so objavljene tudi na spletu in jih izpolnite za vsakega otroka posebej že doma.
        https://zupnija-staraloka.si/index.php/content/display/61/20/20

 

             VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI:  2022/2023   -  Župnija: STARA LOKA

Razred – letnik verouka: _____

Spodaj podpisani starš/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.


Priimek in ime otroka:____________________________________________

Naslov:________________________________________________________

Datum rojstva:____________________kraj rojstva: ___________________

Datum krsta:_____________________župnija krsta:_________________

Ime in priimek očeta: ________________________________________

Ime in (dekliški) priimek matere: _______________________________


 Poročena: cerkveno: Da.   Ne.  -- civilno:-  Da.   Ne.  -    neporočena - Da.

E-pošta staršev ali skrbnikov:__________________________________

Telefon staršev ali skrbnikov: _________________________________


       Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika.
Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njimi:
_______________________________________________________________________________________________________
              Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni mogoč.
Zagotavljamo, da bo Župnija Stara Loka zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o župnijskem verouku ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63,  4220 STARA LOKA

Tel.: 04 512 12 06  -   Mobil: 041 561 518  -
E-pošta: zupnija.stara-loka@rkc.si

         Prosimo, da izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje glede obdelave osebnih podatkov vašega otroka:
Soglašam, da se mojega otroka na dejavnostih, povezanih z župnijskim veroukom, lahko fotografira za namen arhiva Župnije Stara Loka:  Da.   Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka lahko objavi na spletni strani Župnije Stara Loka ali v župnijskih tiskanih medijih:  Da.   Ne.
        
Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za župnijsko katehezo v višini
20 EUR za prvega otroka, 10 EUR za drugega in 10 EUR za tretjega.
Za nadaljnje ni prispevka.   (1 otrok=20 EUR,  2 otroka = 30 EUR, 3 otroci  =40 EUR)   + zvezki in knjige.

Liturgični zvezek in listki:    4,5 EUR

1 – 3. razred:   – Delovni in liturgični zvezek: 10,50 + 4,50 (15 EUR)  + prispevek
4 - 6. razred:      Knjiga + Delovni + liturgični zvezek+ 8,50 + 6,00 + 4,50 (19 EUR) + prispevek
7. –Knjiga + liturgični zvezek  10 + 4,50  (14,50 EUR) + prispevek

BIRMANCI:   8. – 9. razred – liturgični zvezek 4,50 + prispevek 20 EUR +  

       Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…)
Pporavnani v celoti
Po obrokih:  1. obrok:  _______2. obrok:  ______3. obrok:  ________
Prosim za oprostitev plačila za katehezo zaradi:

 

 Stara Loka, dne: ___________________

 

Podpis starša ali skrbnika: _______________________