STATISTIKA 2022

V KRSTU PREROJENI:
Leta 2022 je bilo krščenih 24 otrok, leta 2021 - 26, leta 2020 - 12 otrok, pred COVIDOM je bilo običajno 30-35 krstov.
Dečkov je bilo 11, deklic pa 13. Čestitamo!
Trije otroci iz naše župnije so bili krščeni drugje, iz drugih župnij je bilo pet krščenih v naši župniji.

 

PRVO SVETO OBHAJILO je prejelo 24 otrok, 16 dečkov in 8 deklic iz 3. razreda.

SVETA BIRMA: 
Septembra 2022 je bilo pri sv. birmi 28 mladih iz  9. razreda, in eden odrasel.

ZAKRAMENT SV. ZAKONA je leta 2022 sklenilo 10 parov(leta 2021 štirje pari,  leta 2020 pa pet parov).
Pet parov je bilo od drugod (šest porok je bilo v Crngrobu, tri v Stari Loki, ena na Planici).
Vsem novoporočencem želimo veliko sreče in Božjega blagoslova.

V VEČNOST SO SE PRESELILI:
Leta 2022 je bilo 34 cerkvenih pogrebov, leta 2021 – 38, leta 2020 pa je bilo 41 (prejšnja leta je bilo povprečno 25—30 pogrebov).
Lani je bilo pokopanih s cerkvenim obredom 17 moških in 17 žensk.
Od teh je bilo 16 previdenih (pred smrtjo so prejeli zakramente za umirajoče (sv. spoved - odvezo, sveto obhajilo ali vsaj sveto maziljenje)  neprevidenih pa 18 naših rajnih.   
Rajnih se radi spominjajmo v svojih molitvah in darujmo zanje svete maše.

SVETA OBHAJILA:
V lanskem letu, še vedno zaznamovanem s COVID-om 19 in mnogimi omejitvami, strahom pred okužbo... je bilo razdeljenih okoli 21.000 obhajil,
pred COVIDOM 19 pa je bilo letno 35.000 do 45.000 obhajil.
- Število vernikov pri  nedeljski sv. maši je za polovico manjše kot je bilo prejd COVIDOM 19.

STATISTIKA ZA LETO 2021

V KRSTU PREROJENI:

V preteklem letu je bilo krščenih 26 otrok, leta 2020 - 12 otrok,
prejšnja leta (pa običajno 30-35).
Fantkov in deklic je bilo po 13. Čestitamo staršem!

 

PRVEGA SVETEGA OBHAJILA v letu 2021 ni bilo.
Za naprej bodo otroci tudi v Stari Loki šli k obhajilu v 3. razredu – kot je v drugih župnijah.

Razlogov je več:

  • Otroci, ki so sedaj v 3. razredu, so imeli v prvem in drugem razredu – zaradi Covida malo rednega verouka.
  • Nalog doma mnogi niso kaj dosti delali.
  • Moliti nekateri še v tretjem razredu skoraj nič ne znajo.
  • Nedeljsko sveto mašo precej otrok slabo obiskuje.

SVETA BIRMA: 
Oktobra je bilo pri sv. birmi 29 mladih iz  9. razreda,
ena birmanka zaradi KARANTENE (Covid 19) ni mogla biti pri sv. birmi skupaj s sošolci.

ZAKRAMENT SV. ZAKONA SO SKLENILI:

V naši župniji so se lani poročili 4 pari, eden manj  kot predlani.
Dva para sta bila od drugod (poroke so bile v Crngrobu),
en par iz naše župnije pa se je poročil drugje (na Kredarici)
En par se je poročil drugje. Vsem želimo veliko sreče in Božjega blagoslova.

OD NAS SO SE POSLOVILI:

Iz naše srede je odšlo v večnost 38 faranov, leta 2020 41, prejšnja leta pa je bilo povprečno 25—30 pogrebov na leto.

Lani je umrlo 20 moških in 18 žensk.
Previdenih, tistih torej, ki so prejeli zakramente za umirajoče (spoved, maziljenje in sveto popotnico), je bilo 15, neprevidenih pa 23 naših rajnih. Vzrok za toliko neprevidenih je tudi situacija v zvezi s COVID-19.
Rajnih se radi spominjajmo v svojih molitvah in darujmo zanje svete maše.

SVETA OBHAJILA:
V lanskem letu, zaznamovanem s COVID-19 in mnogimi omejitvami, je bilo razdeljenih okoli 17.000 obhajil, (leta 2020 - 18.000) prejšnja leta pa je bilo okoli 35.000 obhajil!