Župnija Sv. Lenart

Povezava na FB   Župnija Sv. Lenart

 

ORATORIJSKI DAN - DOTIK NEBA - ponedeljek, 26. junija 2023,  od 9h  do 15h v STARI LOKI:

Prijavnica za Oratorijski dan:

To bo dan veselja, razgibanih dejavnosti, pesmi, igre in tudi krščanskega življenja.
Štirje temeljni elementi ORATORIJA so izraženi v besedah:  šola, dvorišče, dom in župnija.

Oratorij je šola, ker nas lahko nauči marsikaj za življenje;
je dvorišče, kjer se srečujemo v veselju in razigranosti;
je dom, ki sprejema vsakega;
je župnija, ki uvaja v življenje.

Prijavnico čim prej oddaj-te: zupnija.stara-loka@rkc.s

Dodatne informacije: Janez Šket, župnik: 041 561 518, s. Silva : 051 375 144.

 

Ime in priimek (enega od) staršev: _______________________________________________

Naslov: _______________________________________________
 

Telefon staršev: _______________________    

e-naslov staršev:_______________________ 

Podpis staršev: _____________________

 

Ime in priimek otrok/a, starost:

  1. ____________________________   
                  
    2. ___________________________      

    3. _______________________________________      

    4.  ___________________________

 

P.S.: S podpisom dovoljujete objavo fotografij na spletu.

________________________________________________________________________________