DOHODNINA 2023

Razdelitev dela dohodnine
 

Spoštovani,

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 155/2021,

z dne 29. 9. 2021), je uvrstila na seznam dohodninskih upravičencev vse sestavne dele Katoliške cerkve (vse župnije).

Vsaka župnija lahko prejme namenski del dohodnine.

 

Če želite pomagati župniji Stara Loka pri rednem vzdrževanju, predvsem pa za obnovo starega župnišča »DEKANIJE« potem

podpišite izjavo o namenitvi (dela) dohodnine naši župniji
(za župnijo lahko namenite tudi manj kot 1 % svoje dohodnine).

 

Izpolnjeno izjavo sami posredujte na FURS:
  
Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, p. p. 107, 1001 Ljubljana,  
ali preko spleta na portalu: https://edavki.durs.si

ali oddajte »ZAHTEVO« v župniji (v zakristiji, v župnišču…), da jih skupaj zbrane oddamo na FURS.

 

Rok za oddajo izjav je 29. december (31.12. je nedelja)

Podatki (o nazivu svoje župnije in davčna številka župnije) so že vpisani.

                             Hvala vsem, ki ste namenili dohodnino – ali del dohodnine za Župnijo Stara Loka.

 

P.s. Obrazec ZAHTEVE lahko tudi kopirate ali natisnete s spletne strani: in še komu posredujete, tudi če ne živi  naši župniji.

 

                                                                                   Janez Šket, župnik

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

 

__________________________

(ime in priimek davčnega zavezanca)

 

__________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

 

__________________________

(poštna številka, ime pošte)

 

__________________________

(davčna številka)

 

__________________________

(pristojni finančni urad)

 

 

 

ZAHTEVA

za namenitev dela dohodnine za donacije

 

Ime oziroma naziv upravičenca

Davčna številka upravičenca

Odstotek (%)

ŽUPNIJA Stara Loka

14506998

1

 

 

 

 

V/Na ________________, dne_________

 

_______________

podpis zavezanca/ke

 

 

V obrazec vnesite svoje podatke, ga podpišite in pošljite na:

Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, p. p. 107, 1001 Ljubljana.

Namenitev dela dohodnine lahko oddate tudi preko spleta na portalu: https://edavki.durs.si