Priprava na SV. BIRMO, ki bo v nedeljo, 24. septembra 2023, ob 9. uri.

PROGRAM BLIŽNJE PRIPRAVE NA SVETO BIRMO 2023

Dragi birmanci, starši in botri!

Bliža se praznik podelitve darov Svetega Duha oz. zakramenta svete birme.  
Jezus je apostolom obljubil: »Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče« (Apd 1,8) in to se je zgodilo na BINKOŠTI. Ista obljuba velja tudi nam, kar pa se uresniči pri sveti birmi, ko škof na birmanca položi roke in ga mazili s sveto krizmo.
Apostoli so se prepustili delovanju Svetega Duha. V njegovi moči so oznanjali velika Božja dela, ozdravljali bolne tolažili žalostne, vlivali pogum obupanim… ne samo v Jeruzalemu ampak po vsem tedanjem svetu.

Ime kristjan  pomeni »maziljen« oz. »maziljenec«. Maziljeni so bili kralji, duhovniki in preroki. Po svetem krstu in birmi smo tudi mi maziljeni in poklicani ter poslani - kot apostoli, da bi napolnjeni s Svetim Duhom oznanjali evangelij ter z vsem srcem slavilo Boga in služili bližnjim.

Za tako pomemben dogodek in poslanstvo je potrebna resna priprava.

Dogodki, na katere vas lepo vabim, so pomembni koraki na poti, ki bo pripeljala do prejema zakramenta svete birme in vas usposobila za poslanstvo, na katero vas je poklical Gospod.

- Petek, 1. 9., ob 18.30 – sveta spoved,
                                          - prinesete ali tukaj izpolnite PRIJAVNICE za BIRMO!
                    ob 19h sv. maša in molitev
                    ob 20h kratko srečanje za starše in birmance  — v Jurjevi dvorani.
   - Četrtek, 14.9. -  ob 19h: Začetek DEVETDNEVNICE PRED SV. BIRMO: do 23. 9. 2023.  Po sveti maši (ob 19.30) bo v cerkvi nagovor gospe Maje Leban: Čudoviti in skrivnostni vidiki dejavnosti Svetega Duha. Vabljeni BIRMANCI, STARŠI in  botri, ki lahko pridejo.
   - Sobota, 16. 9.  – Stična mladih – za tiste, ki niso bili na duhovnih vajah je obvezno!
   - Ponedeljek, 18. 9.
- ob 18h : srečanje z birmovalcem. Vabljeni BIRMANCI, STARŠI in  botri, pa tudi bodoči birmanci, da bodo videli kaj naj bi znali do birme.
   - Petek, 23. 9. –po sveti maši  »generalka«  -  BIRMANCI, nastopajoči in  botri.
   - Nedelja, 24. 9.  - ob 9h: slovesnost svete birme.

Do birme bo reden verouk za 9. razred vsak ponedeljek ob 15h ali ob 17h, po birmi pa bodo  srečanja skupaj z mladimi vsak petek ob 19.30 (v »zimskem času« pa ob 18.30) oz. po dogovoru.

Janez Šket, župnik

 

 

 

 

PRIJAVNICA ZA  SV. BIRMO:      Stara Loka  24.09. 2023

Birmanec – birmanka:

Priimek in ime_____________________________________________

Rojen-a:___________________v kraju:________________________

Krščen-a:__________________v župniji:_______________________

Bivališče:_________________________________________________

 

Podpis birmanca-ke:______________________________

 

Oče: Ime in priimek:______________________, poklic.____________________

Mati: Ime in priimek:  ________________,  dekl. priimek:__________________

                                                          

              poklic_____________________

E-pošta staršev ________________________________
Telefon staršev ali skrbnikov: ______________________

 

                         Podpis (enega od) staršev:_________________________________________

 

Boter –a         ali          spremljevalec – ka:  (obkroži)

Priimek, ime____________________________________________

Bivališče:_______________________________________________

                                              Poklic___________________________

                                                              Potrdilo   - ODDAL           ŠE NI ODDANO   (obkroži)

Stara Loka,     september 2023