OSMRTNICE

          OSMRTNICE: 

- 31 - 

Frančiška FOJKAR, roj. Prosen, delavka

Rojena : 1926, Lučine
Bivala : Groharjevo naselje 3, Stara Loka
Pogreb : petek, 26. 11. 2021 ob 15h  

v družinskem krogu,  na Mestnem pokopališču
 Slovo: v petek, 26. 11.,  od 12. do 15. ure

- 30 - 

Jurij PUŠAR, strojni ključavničar
Rojen: 1941, Vešter
Bival:  Podlubnik, Stara Loka
Umrl: 20.11.2021
Pogreb Petek, 26.. 11. 2021 – ob 15.00,  Stara Loka
7. dan:   Petek, 3. 12. 2021., ob 18.00, Stara Loka
30. dan: Četrtek, 23.12. 2021, ob 18.00, Stara Loka

- 29 -

Milivoj Vilič, tekstilni tehnik
Rojen: 1954, Rijeka, RH
Bival:  Podlubnik, Stara Loka
Umrl: 20.11.2021
Pogreb Sreda, 24.. 11. 2021 – ob 16.00,  Stara Loka
7. dan:   Četrtek, 2. 12. 2021., ob 18.00, Stara Loka
30. dan: Ponedeljek, 20.12. 2021, ob 18.00, Stara Loka

- 28 -

   Pavel Logonder, mizar

Rojen: 1927, Moškrin
Bival:  Moškrin, Stara Loka

Umrl: 13.11.2021
Pogreb Torek, 23.. 11. 2021 – ob 15.30,  Stara Loka
7. dan:   Ponedeljek, 29. 11. 2021., ob 18.00, Stara Loka
30. dan: Ponedeljek, 13.12. 2021, ob 18.00, Stara Loka

 

- 27 - 

Peter AVGUŠTIN, strojni ključavničar

Rojen: 1935, Godešič
Bivala:  Groharjevo naselje, Stara Loka
Umrl: 23.10.2021
Pogreb sreda, 27.. 10. 2021 – ob 16h,  Stara Loka

30. dan:  ponedeljek, 22. 11. 2021,  ob 18.00, Stara Loka

 

- 26 - 

Ivo VIDOVIĆ, delavec

Rojen: 1962, Kotorvaroš BiH
Bivala:  Podlubnik, Stara Loka
Umrl: 22.10.2021
Pogreb sreda, 27.10. 2021 – ob 15h,  Lipica

- 25 - 

Milka (Ljudmila) KALAN, roj. Sedej, delavka

Rojena : 1940, Suha - Škofja Loka
Bivala : Podlubnik, Stara Loka
Pogreb : petek, 1. 10. 2021 ob 15h (Lipica)

7. dan:   ponedeljek, 4. 10. 2021.,  ob 18.00, Stara Loka
30. dan:  sobota, 16.10. 2021,  ob 8.00, Stara Loka

- 24 - 

Franc PERTOVT, dipl. ekonomist

Rojen:  1941, Žiri
Bival: Podlubnik, Stara Loka
Pogreb četrtek , 30. 9. 2021  - ob 15h,  Stara Loka
7. dan:   četrtek, 7. 10. 2021.,  ob 18.00, Stara Loka
30. dan:  sreda, 27.10. 2021,  ob 18.00, Stara Loka

 

- 23 - 

Frančiška POLAJNKO, roj. Fojkar, trgovka

Rojena: 1941, Škofja Loka
Bivala: Podlubnik, Stara Loka
Pogreb: torek, 28. 9. 2021

 

- 22 - 

Tomislav ABIČIĆ, delovodja

Rojen:  1936, Našiće, RH
Bival : Groharjevo naselje, Stara Loka
Pogreb četrtek, 24. 9. 2021   ob 11h
7. dan: ponedeljek, 27. 9. 2021.,  ob 19.00, Stara Loka
30. dan: sreda , 20 10. 10. 2021,  ob 18.00, Stara Loka
 

- 21 - 

Milka BOGATAJ, roj. Špik, prodajalka

Rojena:  1936, Volaka, Leskovica - Poljane
Bivala: Vester , Stara Loka
Pogreb sreda, 22. 9. 2021  - ob 16h, Stara Loka

7. dan:   torek, 28. 9. 2021.,  ob 19.00, Stara Loka
30. dan: ponedeljek, 18. 10. 2021,  ob 18.00, Stara Loka
 

-20- 

Bojan DOLENEC, voznik, gim. maturant

Rojen :  1963, Ljubljana
Bival : Groharjevo naselje, Stara Loka
Pogreb  sreda, 18. 8. 2021   ob 17h
7. dan:  torek, 24. 8. 2021.,  ob 19.00, Stara Loka
30. dan: torek , 14. 9 .2021,  ob 19.00, Stara Loka
  

 

- 19 - 

Milka VILFAN, roj. Stanonik, delavka

Rojena :  1927, Volaka, Leskovica - Poljane
Bivala : Vester , Stara Loka
Pogreb četrtek, 5. 8. 2021 , Stara Loka

7. dan:    sreda, 11. 8. 2021.,  ob 19.00, Stara Loka
30. dan:  ponedeljek , 2. 9. 2021,  ob 19.00, Stara Loka
 

18 -

Ana Marija KOVAČ, roj. Cegnar

Rojena: 1940, Šk. Loka
Bivala:  Podlubnik, Stara Loka
Pogreb torek, 3. 8. 2021 – ob 16h, Mestno pok. Šk. Loka

Pogrebna sv. maša: torek, 3. 8. 2021 – ob 17h, Stara Loka
7. dan:   četrtek, 5. 8. 2021., ob 19.00, Stara Loka
30. dan: sredsa, 1.9. 2021, ob 19.00, Stara Loka

- 17 - 

Valentina ŠUŠTERŠIČ, roj. Hafner

Rojena:  1935, Trnje, Stara Loka
Bivala: Stara Loka
Pogreb petek , 30. 7. 2021  - ob 17h, Stara Loka
7. dan:    petek, 6. 8. 2021.,  ob 19.00, Stara Loka
30. dan:  petek , 27.8. 2021,  ob 19.00, Stara Loka

- 16 - 

Alojzija KRALJ, roj. Porenta

Rojena :  1929, Crngrob, Stara Loka
Bivala : Crngrob, Stara Loka
Pogreb  sreda , 14. 7. 2021  - ob 16h, Stara Loka
7. dan:  sreda, 21. 7. 2021.,  ob 19.00, Stara Loka  

 

- 15 - 

Štefan BAGLAMA, mesar

Rojen:  1943, Petrinja RH
Bival: Stara Loka
Pogreb sreda, 9. 6. 2021   ob 15h
7. dan:  torek, 15. 6. 2021.,  ob 19.00, Stara Loka
30. dan:  nedelja, 4.7. 2021,  ob 19.00, Stara Loka
  

14

Ivana JUSTIN, roj. Okorn

Rojena: 1934, Podrošt, Sorica
Bivala: Groharjevo naselje, Stara Loka
Pogreb: sobota , 15. 5. 2021 - v družinskem krogu
7. dan: sobota, 22. 5. 2021., ob 19.00, Stara Loka
30. dan: četrtek , 10.6. 2021, ob 19.00, Stara Loka
 

13

Urška OMEJC, roj. pediatrinja

Rojena : 1945, Lavtarski vrh, Bukovščica
Bivala: Podlubnik, Stara Loka
Pogreb: četrtek, 13. 5. 2021 - v družinskem krogu
7. dan: petek , 21. 5. 2021., ob 19.00, Stara Loka
30. dan: petek , 11.6. 2021, ob 19.00, Stara Loka
  

12

Frančiška Kolenc, roj. Oblak, delavka

Rojena: 1938, Zadobje, župnija Lučine
Pogreb: sreda, 5. 5. 2021 - v družinskem krogu
Bivala
: C. Talcev, Stara Loka

11

Ana Kobal, roj. Žagar, medicinska sestra

Rojena : 1927, Stara Loka
Pogreb : četrtek, 22. 4. 2021 - v družinskem krogu
Bivala
: Stara Loka

10

Primož PINTERIČ, el. mehanik

Rojen :   1970, Kranj
Pogreb : sobota, 17.4. 2021 - v družinskem krogu 
Bival : Podlubnik, Stara Loka

9
Matevž TRILAR, strojni ključavničar

Rojen : 1934, Sveti Duh
Pogreb : petek, 9. 4. 2021 - v družinskem krogu
Bival
: Groharjevo naselje, Stara Loka

8

Lojze PRIMOŽIČ, strojni tehnik
Rojen : 1936, Trebija, Stara Oselica
Bival : Groharjevo naselje, Stara Loka
Pogreb : sreda, 10. 3. 2021 - v družinskem krogu

 

7

Agata JANKOVEC, roj. Časar, natakarica

Rojena : 1955, Murska Sobota
Pogreb : ponedeljek, 1. 3. 2021 - v družinskem krogu
Bivala
: Partizanska 45, Stara Loka 74

6

Feliks HRIBERNIK, steklopihalec

Rojen : 1943, Puštal, Šk. Loka
Bival
: Stara Loka
Pogreb : petek, 19. 2. 2021 - v družinskem krogu 

 

5.

Marija AŽBE, roj. Dolenc, delavka

Rojena : 1933, Križna Gora
Pogreb : 29. 1. 2021 - v družinskem krogu

Bivala: Virlog 6, Stara Loka

4

Peter GRZETIČ, elektrikar
Rojen
: 1946, Stara Loka 

Bival : Stara Loka
Pogreb : 25. 1. 2021 - v družinskem krogu  
3

Pavel HAFNAR, kmet
Rojen
: 1935, Ljubljana

Bival: Moškrin, Stara Loka
Pogreb: 16. 1. 2021 – v družinskem krogu 

2

Franc PORENTA, avtomehanik
Rojen
: 37, Pevno, Stara Loka

Bival: Pevno, Stara Loka
Pogreb: 12. 1. 2021 – v družinskem krogu

1

Stanislav RAJK, kme
Bival: Ljubljana - Brdo
Rojen: 1937, Bojanja vas, Radovica
Pogreb: 7.1. 2021 – v družinskem krogu


----------UMRLI     LETA   2020--------

41

Marija MUZEK, roj. Rep, šivilja

Rojena: 1931, Mala Nedelja
Bivala:  Borova vas,  Maribor
Pogreb: 14. 1. 2021 – v družinskem krogu

40

Leopoldina ŠTIBILJ, medicinska sestra

Rojena: 1926, Vešter, Stara Loka
Bivala:  Vešter, Stara Loka
Pogreb: 11. 1. 2021 – v družinskem krogu

40

Neža BERGANT, delavka

Rojena: 1931
Bivala:  Podlubnik, Stara Loka
Pogreb: 7. 1. 2021 – v družinskem krogu

39

Goran  TOMIĆ, strojevodja

Rojen: 1978, Ljubljana
Bivala:   Podlubnik, Stara Loka
Pogreb: 29. 12. 2020 – v družinskem krogu

38

Angela KUHAR, roj. Vehar, delavka

Rojena: 1925, Stara Oselica
Bivala:  Podlubnik, Stara Loka
Pogreb: 7. 1. 2021 – v družinskem krogu

37

Ana GABER, delavka

Rojena: 1942, Trnje
Bivala:  Trnje, Stara Loka 74
Pogreb: 28. 12. 2020 – v družinskem krogu

 

36

Gregor PORENTA, delavec

Rojen: 1932, Pevno
Bivala:   Pevno, Stara Loka
Pogreb: 29. 12. 2020 – v družinskem krogu

35

Janez GABER, mizar

Rojen: 1938
Bivala:   Trnje, Stara Loka
Pogreb: 15. 12. 2020 – v družinskem krogu

34

Marija DEMŠAR, roj. Jelenc

Rojena: 1929, Bukovščica
Bivala:  Stara Loka 74
Pogreb: 21. 12. 2020 – v družinskem krogu

33

Andrej ČADEŽ, delavec

Rojen: 1955
Bivala:   Kranj
Pogreb: 3. 12. 2020 – v družinskem krogu

32

Anica JAMNIK, gospodinja

Rojena: 1927, Škofja Loka
Bivala:   DSS, Stara Loka
Pogreb: 2. 12. 2020 – v družinskem krogu

31

Nevenka Sonja  HABICHT, steklarka

Rojena: 1936, Jesenice
Bivala:   Goroharjevo naselje, Stara Loka
Pogreb: 2. 12. 2020 – v družinskem krogu

30

Marija MLAKAR, roj. Tomazin

Rojena: 1924
Bivala:   Gornji Logatec
Pogreb: 27. 11. 2020 – v družinskem krogu

29

Frančiška OBLAK

Rojena: 1939
Bivala:   Hotavlja, Poljane
Pogreb: 26. 11. 2020 – v družinskem krogu

28

Gabrijela JEMEC

Rojena: 1936
Bivala:   Podlubnik, Stara Loka
Pogreb: 24. 11. 2020 – v družinskem krogu

 

27

Ana ŠPIK - SENČER

Rojena: 1929
Bivala:   Podlubnik, Stara Loka
Pogreb: 9. 11. 2020 – v družinskem krogu

26

Petra JEROVŠEK, profesorica

Rojena: 1987
Bivala:   Stara Loka in Ljubljana
Pogreb: 21. 11. 2020 – v družinskem krogu

25

 Darinka KATRAŠNIK, šivilija

Rojena: 1039
Bivala:   Podlubnik, Stara Loka
Pogreb: 9. 11. 2020 – v družinskem krogu

24

Alojzija  Zidar, roj. Langerholc, vodja strežbe

Rojena: 1935
Bivala:   Puštal, Škofja Loka
Pogreb: 17. 10. 2020, Stara Loka

23

Peter Sitar, pravnik

Rojen: 1979
Bival:   Binkelj, Stara Loka
Pogreb: 12. 10. 2020, Stara Loka


22

Martin  SELAK, orodjar

Rojen  1946
Bival:   Vešter,  Stara Loka -- 
Pogreb: 22. 9., ob 14h, Stara Loka

21

Ivan (Janez) KLEMENČIČ, tesar

Rojen : 1935
Bival : Trnje 6, Stara Loka
Pogreb : 14. 9. 2020, ob 14.00, Stara Loka

20

Mateja Hafner, zdravnica

Rojena : 1966
Bivala : Binkelj, Stara Loka
Pogreb : 18. 8. 2020 - Lipica

19

Jožef Šubic, zidar, taksist
Rojen
: 1956

Bival : Groharjevo naselje, Stara Loka
Pogreb : 1. 8. 2020, ob 14.00, Stara Loka