VEROUK - KATEHEZA 2021/2022

 

- Za učence župnikovih skupin, ta teden ne bo verouka, zaradi terapij, ki jih ima na očesu.
Naslednjo nalogo naredite doma!

 

 

VEROUK PRIJAVNICA  2021/2022

 

Skupina - razred verouka: ___________________ Osnovna šola in razred: ___________

VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI 2021/22     Župnija: STARA LOKA

Spodaj podpisani starš/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.


Priimek in ime otroka:_____________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________
Datum rojstva:____________________kraj rojstva: ____________________________
Datum krsta:_____________________župnija sv. krsta:_________________________
Ime in priimek očeta: _________________________________________________
Ime in dekliški priimek matere: ________________________________________
  poročena: cerkveno:
Da.   Ne.  -- civilno:-  Da.   Ne.  -    neporočena - Da.
E-pošta staršev ali skrbnikov:___________________________________________
Telefon staršev ali skrbnikov: ___________________________________________

       Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika. Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njimi:
___________________________________________________________________________
              Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen. Zagotavljamo, da bo Župnija Stara Loka zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o župnijskem verouku ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63,  4220 STARA LOKA

Tel.: 04 512 12 06  -   Mobil: 041 561 518  -  e-pošta: janez.sket@rkc.si

         Prosimo, da izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje glede obdelave osebnih podatkov vašega otroka: Soglašam, da se mojega otroka na dejavnostih, povezanih z župnijskim veroukom, lahko fotografira za namen arhiva Župnije Stara Loka:  Da.   Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka lahko objavi na spletni strani Župnije Stara Loka ali v župnijskih tiskanih medijih:  Da.   Ne.
        


Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za župnijsko katehezo v višini
20 EUR za prvega otroka, 10 EUR za drugega in 10 EUR za tretjega.
Za nadaljnje ni prispevka.   (1 otrok=20 EUR,  2 otroka = 30 EUR, 3 otroci  =40 EUR)   + zvezki in knjige.

Liturgični zvezek in listki:    4,5 EUR

1 – 3. razred:   10,50 EUR - Delovni zvezek
4 - 6. razred:    8,50 EUR   - Knjiga
                         6,00 EUR   - Delovni zvezek
7. razred:        10.00 EUR - Knjiga

BIRMANCI:   8. – 9. razred – prispevek 20 EUR + liturgični zvezek

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…) poravnani v celoti.

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…) poravnani po obrokih: 1. obrok:  ________________2. obrok:  ________________    3. obrok:  ______________

Prosim za oprostitev plačila za katehezo zaradi: __________________________________________

 

 Stara Loka, dne: __________________________

Podpis starša ali skrbnika: _______________________

 

Predviden urnik verouka:

 

1. razred: ponedeljek ob 17.h

2. razred: ponedeljek ob 13.h ali ob 16.h

3. razred: torek ob 13. h ali sreda ob 16.h

4. razred: ponedeljek ali torek  ob 7.15.

5. razred: ponedeljek ob 14.h ali torek ob 15.h

6. razred: ponedeljek ob 15. h  ali sreda ob 15.h

7. razred: torek ob 16.h ali sreda ob 17. h

8.  razred: (sreda.ob 7.15) ali četrtek ob 16h 

9. razred: torek ob 17.h, četrtek ob  7.15 ali 17.h. 

Družinska kateheza - tudi za tiste, ki med tednom ne morejo k svoji skupini! v soboto  ob 18h, (od oktobra ob 17h) vabljeni za sodelovanje pri sv. mašiob 19h .

Srečanje za mlade: petek po večerni sv. maši

 

Vpis v 1. razred bo v petek, 3.9. od 16h do 18h v v soboto, 4.9. od 9h do 10h.

Verouk –začnemo 6. septembra.

Priprava na sveto birmo: 11. septembra bo srečanje za vse (starše, botre in birmance) od 9.00 do 12.30. Za birmance bo še skupaj kosilo v popoldanskem programu.

Za tiste, ki se niso mogli udeležiti junijskega srečanja na daljavo, bo imel možnost to vsebino slišati na daljavo 15. 9. zvečer; 

- če se kdo ne bi mogel udeležiti duhovne obnove, se lahko pridruži skupini iz nekaterih drugih župnij, kjer imamo podobno vsebino načrtovano za srečanje na daljavo 12. 9. popoldne.

 

 
Družinska - svetopisemska kateheza je obponedeljnih in ob četrtkih ob 19.30 na FB profilu