VEROUK - KATEHEZA 2021/2022

Slika, ki
              vsebuje besede izrezek Opis je samodejno ustvarjen

 

KRIŽEV POT: Vsak petek vabljeni otroci enega razreda. 
V petek, 18. marca sodeluje  6. razred.

PREDLOGI ZA POSTNI ČAS - za vse: Postna kocka

URNIK VEROUKA - tukaj

Delavnice Molitve in Življenja za mlade  (9. razred in srednješolci) 

Torek, 15. marec 2022, ob 18.45 uri v župnišču Stara Loka.

Vabim te, da se nam pridružiš v programu delavnic molitve in življenja za mlade v tvoji župniji.

Srečanja bodo potekala enkrat tedensko po 1 uro in 30 minut.

Program ima naslov »HODITI Z JEZUSOM«.

Jezus nam je vzornik. Ko mu sledimo in se srečujemo z njim, mu postajamo vedno bolj podobni …

Želimo, da si mladostniki v svoja srca vtisnete Jezusove ideale, sanje, prepričanja, občutja, misli, vrednote …, da postanete Jezusovi prijatelji.

Želimo ti pokazati, kako, po Jezusovem vzoru, v svojem vsakdanu in delu dati vse od sebe. Česar pa ne moreš spremeniti, izročiš v Očetove roke, da boš ostal/-a miren/-na tudi v situacijah, ki zate v življenju ne bodo prijazne.

Želimo, da bi znal/-a živeti z drugimi v različnosti in raznolikosti. Le tako boš srečen/-na in boš lahko osrečeval/-a druge.

Kaj potrebuješ? – beležko, svinčnik in molitvenik, ki ga boš prejel/-a na uvodnem srečanju.

Povabim te, da se mi pridružiš na poti, ki jo bomo prehodili skupaj z Jezusom.

Voditeljica programa: Zvonka Erce

 

PRVO SV. OBHAJILO je predvideno 8. maja ob 9. uri.

 

URNIK ZA VEROUČNO LETO 2021 / 2022

Župnija Stara Loka

URA

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

7.15

4. razred           

 

 

 

 

13.15

2. razred

3. razred

 

 

 

14.00

5. razred

4. razred

 

 

 

15.00

6. razred

5. razred

6. razred

8. razred 

 

16.00

2. razred                

7. razred

3. razred

8. razred  15.45

Sv. Lenart:
 4 in 5. raz.

17.00

1. razred             

9. razred

7. razred

9. razred

Sv. Lenart:
8. in 9.raz.

 

 

VEROUK PRIJAVNICA  2021/2022

 

Skupina - razred verouka: ___________________ Osnovna šola in razred: ___________

VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI 2021/22     Župnija: STARA LOKA

Spodaj podpisani starš/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.


Priimek in ime otroka:_____________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________
Datum rojstva:____________________kraj rojstva: ____________________________
Datum krsta:_____________________župnija sv. krsta:_________________________
Ime in priimek očeta: _________________________________________________
Ime in dekliški priimek matere: ________________________________________
  poročena: cerkveno:
Da.   Ne.  -- civilno:-  Da.   Ne.  -    neporočena - Da.
E-pošta staršev ali skrbnikov:___________________________________________
Telefon staršev ali skrbnikov: ___________________________________________

       Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika. Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njimi:
___________________________________________________________________________
              Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen. Zagotavljamo, da bo Župnija Stara Loka zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o župnijskem verouku ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63,  4220 STARA LOKA

Tel.: 04 512 12 06  -   Mobil: 041 561 518  -  e-pošta: janez.sket@rkc.si

         Prosimo, da izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje glede obdelave osebnih podatkov vašega otroka: Soglašam, da se mojega otroka na dejavnostih, povezanih z župnijskim veroukom, lahko fotografira za namen arhiva Župnije Stara Loka:  Da.   Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka lahko objavi na spletni strani Župnije Stara Loka ali v župnijskih tiskanih medijih:  Da.   Ne.
        


Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za župnijsko katehezo v višini
20 EUR za prvega otroka, 10 EUR za drugega in 10 EUR za tretjega.
Za nadaljnje ni prispevka.   (1 otrok=20 EUR,  2 otroka = 30 EUR, 3 otroci  =40 EUR)   + zvezki in knjige.

Liturgični zvezek in listki:    4,5 EUR

1 – 3. razred:   10,50 EUR - Delovni zvezek
4 - 6. razred:    8,50 EUR   - Knjiga
                         6,00 EUR   - Delovni zvezek
7. razred:        10.00 EUR - Knjiga

BIRMANCI:   8. – 9. razred – prispevek 20 EUR + liturgični zvezek

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…) poravnani v celoti.

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…) poravnani po obrokih: 1. obrok:  ________________2. obrok:  ________________    3. obrok:  ______________

Prosim za oprostitev plačila za katehezo zaradi: __________________________________________

 

 Stara Loka, dne: __________________________

Podpis starša ali skrbnika: _______________________

 

Predviden urnik verouka:

 

1. razred: ponedeljek ob 17.h

2. razred: ponedeljek ob 13.h ali ob 16.h

3. razred: torek ob 13. h ali sreda ob 16.h

4. razred: ponedeljek ali torek  ob 7.15.

5. razred: ponedeljek ob 14.h ali torek ob 15.h

6. razred: ponedeljek ob 15. h  ali sreda ob 15.h

7. razred: torek ob 16.h ali sreda ob 17. h

8.  razred: (sreda.ob 7.15) ali četrtek ob 16h 

9. razred: torek ob 17.h, četrtek ob  7.15 ali 17.h. 

Družinska kateheza - tudi za tiste, ki med tednom ne morejo k svoji skupini! v soboto  ob 18h, (od oktobra ob 17h) vabljeni za sodelovanje pri sv. mašiob 19h .

Srečanje za mlade: petek po večerni sv. maši

 

Vpis v 1. razred bo v petek, 3.9. od 16h do 18h v v soboto, 4.9. od 9h do 10h.

Verouk –začnemo 6. septembra.

Priprava na sveto birmo: 11. septembra bo srečanje za vse (starše, botre in birmance) od 9.00 do 12.30. Za birmance bo še skupaj kosilo v popoldanskem programu.

Za tiste, ki se niso mogli udeležiti junijskega srečanja na daljavo, bo imel možnost to vsebino slišati na daljavo 15. 9. zvečer; 

- če se kdo ne bi mogel udeležiti duhovne obnove, se lahko pridruži skupini iz nekaterih drugih župnij, kjer imamo podobno vsebino načrtovano za srečanje na daljavo 12. 9. popoldne.

 

 
Družinska - svetopisemska kateheza je obponedeljnih in ob četrtkih ob 19.30 na FB profilu