ČLANI ŽPS 2021 - 2025

Župnija Stara Loka  facebook.com
Župnijski pastoralni svet - IZVOLJENI IN IZBRANI ČLANI ŽPS 2021 - 2025: 
_____________________________________________________________

Tajništvo: Janez Šket, župnik, Urška Florjančič, Metka Oblak, Mojca Berce in Marija Jezeršek.
A - člani po službi: Janez Šket, župnik, Jože Dolenc in dr. Janez Ambrožič , duhovna pomočnika

 - voditelji ali delegati posameznih skupin:

 • Marija Jezeršek - predstavnica župnijske karitas
 • Larisa Demšar - predstavnica mladincev
 • Jakob Florjančič - predstavnik ministrantov
 • Jana Kokelj - predstavnik Vrtca Sončni žarek
 • Mojca Berce - predstavnica zakonskih skupin
 • Metka Oblak - predstavnica katehetov
 • Štefan Čadež, zastopnik ključarjev
 • Aleš Mohorič, predstavnik gospodarskega sveta

C - drugi izvoljeni in izbrani člani:

 • Urška Florjančič
 • Blanka Avguštin Florjanovič
 • Mihael Habicht
 • Tončka Trilar
 • Jože Žagar