VEROUK - Prijavnica

Verouk - kateheza 2022/2023: urnik, prijavnice...

VEROUK - PRIJAVNICA: 2021 - 2022  

Skupina – razred verouka: ___________________Osnovna šola in razred: ___________

VPISNICA K ŽUPNIJSKI KATEHEZI  2021/22     Župnija: STARA LOKA

Spodaj podpisani starš/skrbnik vpisujem svojega otroka k župnijski katehezi in potrjujem, da sem seznanjen s programom in pravili vedenja ter da z njimi soglašam.


Priimek in ime otroka:_____________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________
Datum rojstva:____________________kraj rojstva: ____________________________
Datum krsta:_____________________župnija sv. krsta:_________________________
Ime in priimek očeta: _________________________________________________
Ime in dekliški priimek matere: ________________________________________
  poročena: cerkveno:
Da.   Ne.  -- civilno:-  Da.   Ne.  -    neporočena - Da.
E-pošta staršev ali skrbnikov:___________________________________________
Telefon staršev ali skrbnikov: ___________________________________________

       Kontaktne podatke bomo uporabili za obveščanje staršev o sodelovanju otroka pri verouku ali morebitnih spremembah urnika. Prosimo, da zapišete morebitne posebnosti vašega otroka, ki jih je treba upoštevati pri župnijski katehezi in župnijskih dejavnostih, povezanih z njimi:
___________________________________________________________________________
              Brez navedenih podatkov vpis k župnijski katehezi ni možen. Zagotavljamo, da bo Župnija Stara Loka zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvajanje in obveščanje o župnijskem verouku ter z njim povezanimi dejavnostmi v župniji. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63,  4220 STARA LOKA

Tel.: 04 512 12 06  -   Mobil: 041 561 518  -  e-pošta: janez.sket@rkc.si

         Prosimo, da izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje glede obdelave osebnih podatkov vašega otroka: Soglašam, da se mojega otroka na dejavnostih, povezanih z župnijskim veroukom, lahko fotografira za namen arhiva Župnije Stara Loka:  Da.   Ne.
Soglašam, da se fotografije otroka lahko objavi na spletni strani Župnije Stara Loka ali v župnijskih tiskanih medijih:  Da.   Ne.
        


Seznanjen sem s prošnjo za prispevek za župnijsko katehezo v višini
20 EUR za prvega otroka, 10 EUR za drugega in 10 EUR za tretjega.
Za nadaljnje ni prispevka.   (1 otrok=20 EUR,  2 otroka = 30 EUR, 3 otroci  =40 EUR)   + zvezki in knjige.

Liturgični zvezek in listki:    4,5 EUR

1 – 3. razred:   10,50 EUR - Delovni zvezek
4 - 6. razred:    8,50 EUR   - Knjiga
                         6,00 EUR   - Delovni zvezek
7. razred:        10.00 EUR - Knjiga

BIRMANCI:   8. – 9. razred – prispevek 20 EUR + liturgični zvezek

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…) poravnani v celoti.

Prispevek za knjige in za katehezo (ogrevanje, čiščenje, katehetski pripomočki…) poravnani po obrokih: 1. obrok:  ________________2. obrok:  ________________    3. obrok:  ______________

Prosim za oprostitev plačila za katehezo zaradi: __________________________________________

 

 Stara Loka, dne: __________________________

Podpis starša ali skrbnika: _______________________

 

Predviden urnik verouka:

 

1. razred: ponedeljek ob 17.h

2. razred: ponedeljek ob 13.h ali ob 16.h

3. razred: torek ob 13. h ali sreda ob 16.h

4. razred: ponedeljek ali torek  ob 7.15.

5. razred: ponedeljek ob 14.h ali torek ob 15.h

6. razred: ponedeljek ob 15. h  ali sreda ob 15.h

7. razred: torek ob 16.h ali sreda ob 17. h

8.  razred: (sreda.ob 7.15) ali četrtek ob 16.30 

9. razred: torek ob 17.h, četrtek ob  7.15 ali 17.h. 

Družinska kateheza - tudi za tiste, ki med tednom ne morejo k svoji skupini! v soboto  ob 18h, (od oktobra ob 17h) vabljeni za sodelovanje pri sv. mašiob 19h .

Srečanje za mlade: petek po večerni sv. maši

 

Vpis v 1. razred bo v petek, 3.9. od 16h do 18h in v soboto, 4.9. od 9h do 10h.

Verouk –začnemo 6. septembra.

Priprava na sveto birmo:11. septembra bo srečanje za vse (starše, botre in birmance) od 9.00 do 12.30. Za birmance bo še skupno kosilo in popoldanski program.

Za tiste, ki se niso mogli udeležiti junijskega srečanja na daljavo, bo imel možnost to vsebino slišati na daljavo 15. 9. zvečer; 

- če se kdo ni mogel udeležiti duhovne obnove, pa se lahko pridruži skupini iz neke druge župnije, kjer imamo podobno vsebino načrtovano za srečanje na daljavo 12. 9. popoldne.

 

 

(maj - junij 2021)

 

        Namesto običajnega verouka bodo šmarnice v cerkvi od 24. maja naprej:

1. razred v četrtek ob 17. uri    (ga Mojca – in ga. Metka)

2. razred v četrtek ob 18. uri  (župnik)

3. razred v sredo ob 17. uri  (župnik)

4. razred v sredo ob 18. uri (župnik)

5. razred v torek ob 16. uri (ga Urška)

6. razred v torek ob 17. uri  (ga Lucija+g. Ambrož)

7. razred v sredo ob 16. uri (župnik)

8.  razred - ponedeljek ob 18h (župnik)

8.  razred - torek ob 18h (župnik)

9. razred  - v petek ob  20h (župnik)

Družinski verouk - v soboto  ob 17h (župnik)
       tudi za vse, ki med tednom ne morejo k svoji skupini!

 

Sv. Lenart:  1. – 5. raz.:  petek, 16h (župnik)       6. – 9. raz.:  petek, 17.30h (župnik)   - začnemo prihodnji petek (28. maja)

Osnovnošolska kateheza od 18. do 22. januarja 2021
KATEHEZA ta teden za posamezne razrede.
Dragi starši in otroci, VZEMITE SI DANES ali (in) JUTRI čas za srečanje z Bogom tudi preko molitve in katehetskega gradiva!
Spoštovani starši in veroučenci,
ker verouka še vedno ne moremo izvajati v župniji, zato se učite in delajte naloge doma, v družini.
Vzemite si čas in NAREDITE vsak teden po  ENO NALOGO v delovnem zvezku.
Predvsem pa ne pozabite na molitev: zjutraj in zvečer, pred jedjo in po jedi...
 
Družinska – svetopisemska kateheza je obponedeljkih in ob četrtkih ob 19.30 na FB profilu

 

 

 
KATEHEZA ta teden za posamezne razrede.
Dragi starši in otroci, VZEMITE SI DANES ali (in) JUTRI čas za srečanje z Bogom tudi preko molitve in katehetskega gradiva!
Spoštovani starši in veroučenci,
ker verouka še vedno ne moremo izvajati v župniji, zato se učite in delajte naloge doma, v družini.
Vzemite si čas in NAREDITE vsak teden po  ENO NALOGO v delovnem zvezku.
Predvsem pa ne pozabite na molitev: zjutraj in zvečer, pred jedjo in po jedi...
 
Družinska – svetopisemska kateheza je obponedeljkih in ob četrtkih ob 19.30 na FB profilu