ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA

Knjižnica je za bralce in obiskovalce odprta dvakrat tedensko in sicer
ob nedeljah po koncu »ta devete maše«, se pravi od 10.00 do 10.30 ter
ob torkih od 17.00 do 19.00 ure.
 
STAROLOŠKA ŽUPNIJSKA KNJIŽNICA V LETU 2017
 
Knjižnica se še vedno nahaja v kletnem prostoru otroškega vrtca. Odprta ja še vedno dvakrat tedensko (skupaj 3 ure), čeprav je dejansko ob nedeljah odprta tudi uro in pol do dve zaradi številnega obiska mladih zakoncev z otroki.
 
Prostorska stiska je že tako huda, da se knjige dejansko kopičijo prav povsod, le na knjižnih policah ne, ker so le-te popolnoma založene. Posledično je seveda knjižni fond vedno bolj nepregleden, zato je iskanje knjig že močno oteženo. Določenih skupin knjig ne moremo več vstavljati v knjižne police. Z izločitvijo nekaterih dvojnikov smo pridobili morda 2 m knjižnih polic, ki pa smo jih takoj zapolnili.
 
Knjižnica ima 212 vpisanih bralcev, letos se je na novo vpisalo 9 bralcev, od teh 2 otroka. V tem letu nas je obiskalo 577 bralcev, ki smo jim izposodili 2825 knjig in 16 CD-jev.
Vpisali smo 188 novih knjig, med njimi največ mladinskega leposlovja (35), sledijo knjige z versko vsebino (44), zgodovinska in biografska tematika (32), leposlovje za odrasle (23), umetnostna dela, zgodovine župnij in cerkva, družboslovje, etc.
 
Med branimi knjigami prednjačijo otroške knjige za najmlajše, slovensko leposlovje, zgodovina, biografije, knjige z versko tematiko, zgodovina fara na Slovenskem, spominska literatura, knjige o vzgoji, politika, etc. Kaže se pomanjkanje kvalitetne mladinske literature za srednjo stopnjo osnovnošolcev.
 
Knjižnica je prejela 181 knjižnih darov.
 
Opažam, da se je krog odraslih bralcev zožil oz. zmanjšal obisk. Nekateri so pomrli, ali se preselili, veliko pa je še vpisanih, ki nas ne obiskujejo več. Glede na kvaliteto knjižne zaloge pa lahko rečemo, da je velika škoda, da bralci ne izkoristijo možnosti brezplačne izposoje kvalitetne knjige.
Pohvalno pa je, da se ob nedeljah po deveti maši zbirajo v knjižnici mlade družine z otroki, ki si izposojajo otroške knjige v večjem številu. Otrokom vsakič kdo od staršev prebere pravljico ali zgodbico. V letošnjem letu je 364 otrok poslušalo pravljice ob nedeljah.
 
Nekateri mladi bralci se odločajo tudi za Slomškovo bralno značko. Evidenco izposoje vodi katehet.
Stiska se kaže tudi pri revijah, vsako leto namreč vstavimo nove številke in fond se nezadržno povečuje.
 
Ugotovili smo, da je precej revij, ki ne izhajajo več. Od 93 naslovov jih 43 ne izhaja več ali pa jih župnija več ne nabavlja. Se pravi, da je dejansko število naslovov aktualnih revij 50.
Revije povežemo v letnike in jih uvrščamo kronološko na knjižne police.
S podrtjem dotrajanega gospodarskega objekta (last župnije Stara Loka) se morda kaže možnost, da bo knjižnica v bodoče dobila ustrezen prostor.
Knjižničarka Ana Florjančič
V Stari Loki, 12. 2. 2018
 
Poročila o delu knjižnice: