FARAN - Farno oznanilo

MAŠNI NAMENI:  (Tretji mašni namen je običajno opravljen drugje)

PON

15.11

Albert, škof,
 cerkveni učitelj

18.00
18.00

+Bojan Dolenec
+Terezija in Pavel Čadež

TOR

16.11.

Marjeta Škotska, kraljica

18.00
18.00
18.00

+Janez Peternel
za zdravje in razumevanje v družini
+Ivan Toporiš

SRE

17.11.

Elizabeta Ogrska, redovnica

  8.00
18.00
18.00

Po namenu - za zdravje
+Petra Jerovšek, obl.

+Danijela Celestina

ČET

18.11.

Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla

 8.00
 8.00

+Nada Dobrajc             - Po namenu
V zahvalo za 50 let skupnega življenja

PET

19.11.

Matilda, redovnica

  8.00

18.00
18.00
18.00

+Marija Hafner—Čotova

+Slavko Langerholc, obl.
+Ana Marija Kovač (namesto cvetja)
+Anton Alič (Pevno)

SOB

20.11.

Edmund, kralj

  8.00
18.00
18.00

+Matevž in Marija Krmelj
+Bognarjevi
+Janez Tavčar, obl.

NED

21.11.

JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

  7.30
  9.00
18.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Maja Štremfelj
za vse pokojne - po molitvenih namenih

 

32. NEDELJA med letom, 7. 11. 2021

Nocoj bo ob 19h v Jurjevi dvorani filmski večer z ogledom filma: Nebesa so resnična.

V četrtek, na god sv. Martina in prihodnjo nedeljo bo sveta maša ob 16h tudi v Crngrobu.

Prihodnjo nedeljo bo svetovni dan ubogih in začetek tedna zaporov.

-.-------------------------------------------------------------------------------

Delo v zvoniku v Pevnem uspešno poteka. Potrebno je obnoviti leseno konstrukcijo in utrditi ležišča za to konstrukcijo, opremo za zvonove ter narediti mehaniko in avtomatiko za električno zvonenje. Predvideni stroški bodo okoli 19.000 EUR.

Obnovitvena dela na Marijini kapelici na Trgu v St. Loki tudi potekajo. Obnova ometov in fresk, kar je predvideno za letos je ocenjeno na 22.000 EUR. 

Letos je predvidena še obnova orgel, kar bo pa tudi strošek v višini skoraj 7.000 EUR.

Za vse tri obnove je na občini odobreno okoli 40  odstotkov sredstev – pod pogojem, da mi zberemo ostalih 60 odstotkov.

Hvala vsem sodelavcem: duhovnikoma dr. Janezu Ambrožiču in g. Jožetu Dolencu, katehistinjam, članom ŽPS, ključarjem in gospodarski komisiji, sodelavcem pri bogoslužju: organistom, zborovodjem in pevcem, ministrantom, bralcem in izrednim delivcem obhajila, molivcem in molivkam, pritrkovalcem, postavljavcem jaslic in božjega groba, sodelavkam Župnijske karitas, mežnarjem, krasilkam in čistilkam cerkve, vsem, ki pomagate urejati okolico cerkve in župnišča, pomagate pri čiščenju snega, mladim in odraslim skavtom, vodstvu in članom kulturno – zgodovinskega društva Lonka, vodstvu in zaposlenim v vrtcu Sončni žarek, hvala predstavnikom občinskih oblasti in krajevne skupnosti in drugim organizacijam za vsakršno pomoč in vsem številnim dobrotnikom.
Hvala starejšim, bolnim in vsem ostalim za molitev s katero spremljate naše delo, hvala za bero in druge darove.
Hvala vsem, ki ste med letom darovali cvetje za cerkev.

Bog vam povrni z večnimi darovi!

 

ZAHVALA NADŠKOFA STANISLAVA ZORETA:

»Zahvaljujte  se  Gospodu,  ker  je  dober,  ker  na  veke traja njegova dobrota« (1 Krn 16,34)

Tako je David hvalil Gospoda in za zahvaljevanje  navduševal tudi svoje ljudstvo, ko je razpel šotor in  vanj postavil skrinjo Gospodove zaveze. Bil je mnogo  bitk,  vzdržal  v  preizkušnjah  in  spraševal  Boga,  kaj naj stori. Srčnost in zaupanje v Boga sta ga pripeljala v Jeruzalem, ki je postal »Davidovo mesto«.
Zahvalna nedelja je tudi za vse nas priložnost, da  se  začnemo  zahvaljevati.  Papež  Frančišek  med  tri  pomembne besede kristjanovega življenja in življenja krščanske družine poleg besed prosim in oprosti  uvršča tudi besedo hvala.
Zakaj sta zahvala in hvaležnost tako pomembni v  našem  življenju?  Kakšno  razsežnost  dajeta  našemu  življenju in našim odnosom, da ne smemo pozabljati nanju?

Iskrene  in  pristne  zahvale  nismo  sposobni  tako  dolgo, dokler smo samozadostni, dokler smo zaprti  sami  vase.  Takoj  pa,  ko  začutimo  hvaležnost  in  potrebo  po  zahvali,  je  to  znamenje,  da  so  v  našem  življenju ljudje in stvari, ki niso samo po sebi umevni. V hvaležnosti se nam začneta razodevati zastonjskost  in  obdarovanost  našega  življenja.  Hvaležnost  nas odpira za odnose z drugimi in z Bogom.

V letu, ki se bliža svojemu koncu, smo doživljali stisko  in  trdoto  epidemije.  Ta  nepovabljeni  gost  je  že toliko časa med nami, da smo se ga naveličali in nam  preseda.  Zato  se  morda  vprašujemo,  komu  in  za kaj naj bi se zahvaljevali.

Po eni strani je res, da smo doživljali svojo krhkost. Tudi krhkost ljudi ob sebi, svojih bližnjih. Morda si kdo še vedno briše solze zaradi smrti v družini ali  pa  še  vedno  čuti  posledice,  ki  jih  je  v  njegovem  telesu pustila bolezen.

Sam bi se rad zahvalil najprej vsem tistim, ki ste v tem času zoreli v dobrem. Niste se naveličali, ampak je vaše srce postajalo vedno bolj čuječe in čuteče do ljudi  okoli  vas.  Po  vsakem  takšnem  dejanju  nas  je  obiskoval dobri Bog.

Rad  bi  se  zahvalil  vsem  tistim,  ki  ste  bili  v  tem  času poklicani pomagati drugim zaradi svoje službe,  pa  ste  znali  odložiti  uradnost  in  ste  ljudem  v  stiski  pokazali pozoren pogled in spodbuden nasmeh, pomirjajočo  besedo.  Po  vsakem  takem  dejanju  nas  je  obiskoval dobri Bog.

Rad bi se zahvalil očetom in mamam, ki ste bili v tem času dvojno ali celo trojno obremenjeni. Čeprav je bilo zahtevno, ste znali postajati vedno bolj očetje in mame in ste svojim otrokom pomagali skozi čas preizkušnje. V vaši skrbi nas je obiskoval dobri Bog.

Rad bi se zahvalil tudi vam, dragi bratje duhovniki in redovniki, drage sestre redovnice, ki ste v tem času pomnožili molitve, podaljšali ure pred tabernakljem,  in  po  navdihovanju  Svetega  Duha  najdevali  vedno nove načine, kako prihajati k ljudem in kako jim ostajati blizu. V vaših molitvah in iznajdljivosti nas je obiskoval dobri Bog.

Zato vas povabim, dragi bratje in sestre, da se mi pridružite in da skupaj z Davidom tudi mi zahvalimo Gospodu, »ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota«.

msgr. Stanislav Zore OFM nadškof

 

31. NEDELJA med letom, 31. 10. 2021

 

NED

31.10.

31. NEDELJA MED LETOM   Zimski čas

  7.30  9.00
18.00

+Marjan Mihovec, obl.
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Franc Pertovt
(namesto cvetja)

PON

1.11.

VSI SVETI

  7.30
 9.00
14.00
17.00
18.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Anka Kovač
(namesto cvetja)
za vse pokojne po molitvenih namenih
ROŽNI VENEC za rajne
+starši Berčič in Jelka Dolinšek

TOR

2.11.

Spomin vseh vernih rajnih

  6.00
  
 7.00
  
 8.00
18.00

18.00

ROŽNI VENEC za rajne
+Za duše v vicah
Po namenu svetega očeta
+Alojzija Kralj
+ Matevž Trilar (namesto cvetja)

SRE

3.11.

Viktorin Ptujski, škof

  8.00
18.00
18.00

V čast sv. Jožefu
+Matevž Triler
+Florjan Štular, obl.

ČET

4.11.

Karel Boromejski, šk.

 18.00
 18.00

+Franc in Iva Vidic
+Franc Krmelj

PET

5.11.

Zaharija in Elizabeta

  8.00
18.00
18.00

Pok. st. Galetovi, Radeževi in Podržajevi
+Karel Korpič
+Bojan Dolenc (namesto cvetja)

SOB

6.11.

Lenart, opat

  8.00
18.00
18.00

Za duše v vicah
+Peter Cof, obl.
+Urška Omejc (namesto cvetja)

NED

7.11.

32. NEDELJA MED LETOM,  zahvalna

  7.30
  9.00
18.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Starši in brat Franci Kokalj
+Franc Pertovt (namesto cvetja)

         Nocoj (iz sobote na nedeljo) bo premik ure na »sončni čas«

         Ob prazniku vseh svetih lahko prvih osem dni novembra podarimo Popolni odpustek za rajne - pod rednimi pogoji: sv. spoved in obhajilo, obisk pokopališča ali cerkve  ter molitev za rajne po namenu svetega očeta. 
        V teh dneh lahko naredimo tudi kakšno dobro delo. Zaradi varovanja okolja kupimo manj sveč in cvetja in nekaj darujemo v dobrodelne namene.

             Molitve za rajne bodo v torek ob 13.45 in ob 17h, v sredo pa ob 6h zjutraj.
Imena vaših pokojnih sorodnikov, za katere želite, da skupaj molimo napišite na listke in jih oddajte v zakristiji – ali v nabiralnik pred župniščem.
 

           Ta teden bo prva sreda, prvi četrtek, petek in sobota v mesecu. V petek bo celodnevna molitev v cerkvi. Lepo vabljeni v skupinah in osebno.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. NEDELJA med letom - MISIJONSKA, 24. 10. 2021

Godovi v tem tednu:

PON

25.10

Darinka, mučenka

18.00
18.00
18.00

+Pavel Štremfelj, obl.
+Marija Pekušek in Nežka Kamenšek
+Bojan Dolenec (namesto cvetja)

TOR

26.10.

Lucijan in Marcijan, muč.

18.00
18.00

+Anka Kovač (namesto cvetja)
+Pokojni Ravnikar (Križna Gora 13)

SRE

27.10.

Sabina Avilska, mučenka

  8.00
18.00
18.00

V čast sv. Jožefu
+Franc Pertovt, 30.dan

+Janez, Ivanka in Franci Kokalj

ČET

28.10.

Simon in Juda Tadej, ap.

 18.00
 18.00

+Peter in starši Grzetič
+Franc Frlan, obl.

PET

29.10.

Mihael Rua, duhovnik

  8.00
18.00
18.00

V zahvalo
+Ana Marija Kovač (namesto cvetja)
+Marinka in Albin Klobučar, obl.

SOB

30.10.

Marcel, mučenec

  8.00
18.00
18.00

+Radenko Krstić
+Minka Šnajder, obl.
+Francka Kolenc

NED

31.10.

31. NEDELJA MED LETOM   Zimski čas

  7.30
  9.00
18.00

+Marjan Mihovec, obl.
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Franc Pertovt
(namesto cvetja)

                  Danes je nabirka za misijone.

Iz sobote na nedeljo (30. - 31. okt.) bo premik ure na »sončni čas«

       Ob prazniku vseh svetih lahko podarimo Popolni odpustek za rajne - pod rednimi pogoji:
sv. spoved in obhajilo, obisk pokopališča ali cerkve  in molitev za rajne
po namenu svetega očeta: veroizpoved, očenaš, zdravamarija in slava Očetu…  
Prvih osem dni novembra lahko vsak dan darujemo odpustek enemu rajnemu!
Zato priporočamo, da pravočasno opravite sveto spoved.

        V teh dneh lahko naredimo tudi kakšno dobro delo. Zaradi varovanja okolja kupimo manj sveč in cvetja in nekaj darujemo v dobrodelne namene.
Molitve za rajne bodo ob teh praznikih kot običajno. Imena vaših pokojnih sorodnikov, za katere želite, da skupaj molimo napišite na listke in jih oddajte po maši  med tednom ali prihodnjo nedeljo v zakristiji.
 

29. NEDELJA med letom, 17. 10. 2021

Godovi v tem tednu:

       

 

PON

18.10.

Luka, evangelist

18.00

18.00

+Milka Bogataj, 30. dan
+Marinka Košir

TOR

19.10.

Pavel od križa, duhovnik

18.00

18.00

+Marjan Kuhar, obl.
za zdravje

SRE

20.10.

Irena (Mira) mučenka

  8.00

18.00

18.00

Po namenu
+Tomislav Abičič, 30. dan
+Franci Kumar (namesto cvetja)

ČET

21.10.

Uršula, devica, mučenka

16.00

 18.00

 18.00

18.00

PEVNO: +Franc Porenta

+ Miha Ravnikar

+Urška Omejc

V zahvalo

PET

22.10.

Janez Pavel II, papež

  8.00

18.00

Po namenu

+Janez Klemenčič, obl.

SOB

23.10.

Janez Kapistran, duhovnik

  8.00

18.00
18.00

Po namenu
+Bognarjevi
+Katka Potočnik, obl.

NED

24.10.

30. NEDELJA MED LETOM - Misijonska

  7.30

  9.00
18.00

+Štefka Križnar

+starši Grgić in Pejić

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

             

       V četrtek (21. okt.) bo ob godu sv. Uršule sv. maša v Pevnem, ob 16. uri.

Prihodnjo nedeljo bo nabirka za misijone.

               Obnovitvena dela na Marijini kapelici na Trgu v St. Loki že potekajo.
Jutri bodo začeli z deli v zvoniku v Pevnem, kjer je potrebno zamenjati leseno konstrukcijo in opremo za zvonove ter narediti mehaniko in avtomatiko za električno zvonenje.

Za obnovo fresk je za letos predvideno 22.000 EUR, za zvonenje v Pevnem pa 19.000 EUR.

Začetek škofovske sinode na lokalni ravni škofij v Sloveniji

Sinoda‹ je starodavna beseda v izročilu Cerkve, ki nakazuje pot, po kateri skupaj hodi Božje ljudstvo.

Če so se doslej sinode odvijale kot zasedanja škofov skupaj s papežem in pod njegovim vodstvom, papež Frančišek na tokratno sinodo vabi vse Božje ljudstvo.

Navdušeno nas spodbuja, naj stopimo na pot, na kateri bomo v poslušanju drug drugega lahko laiki, redovniki, duhovniki in škofje skupaj i n preko lastne izkušnje prepoznavali, kaj nam v  naši krajevni Cerkvi pomaga živeti občestvo, doseči sodelovanje in se odpreti poslanstvu. Novo odkrivanje teh treh razsežnosti skupne hoje nam bo omogočilo proces ponižnega skupnega učenja, na kakšen način nas Bog kliče, naj bomo Cerkev tretjega tisočletja.

V naši nadškofiji bomo v to dogajanje vstopili v nedeljo, 17. oktobra, ob 16. uri, ko bo v ljubljanski stolnici slovesna sveta maša. Zelo bom vesel, če se mi boste ob tej priložnosti pridružili tudi laiki in župnik vaše župnije, da bomo skupaj prosili za blagoslov poti, na katero stopamo.

Papež Frančišek nas ob začetku sinode spodbuja: »Vabim vas k molitvi, da bi nam razmišljanja  in izmenjave med tem zbiranjem  pomagale odkrivati veselje nad tem,  da smo Božje ljudstvo, ki hodi skupaj,  v poslušanju vseh« in na vse sodelujoče kliče Božjega blagoslova.

Tudi sam se pridružujem tej njegovi spodbudi in vas vse vabim, da odgovorimo na njegovo povabilo ter pogumno stopimo na pot skupnega prepoznavanja, k čemu nas Sveti Duh vabi danes, da bomo vedno bolj Cerkev, ki bo zaradi našega pričevanja privlačna tudi za tiste, ki Kristusa še niso spoznali.
                                                     msgr. Stanislav Zore OFM

 

                28. NEDELJA med letom, 10. 10. 2021

Godovi v tem tednu:

NED

10.10.

28. NEDELJA MED LETOM
 

  7.30

  9.00

18.00

V zahvalo za varstvo pri delu

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
V zahvalo za 90 let življenja

PON

11.10.

Janez XXIII. papež

18.00

18.00

+pokojni Martinovi (Moškrin)
+Matevž Trilar

TOR

12.10.

Maksimiljan Celjski, škof

18.00

18.00
18.00

+pokojni Hrvatin, Mučič in Herman
+Iva Justin
+Frančiška Kolenc (namesto cvetja)

SRE

13.10.

Edvard, kralj

  8.00

18.00

18.00

V čast Jezusovi Krvi
+pokojni Porentovi (Stara Loka)
+Urška Omejc (namesto cvetja)

ČET

14.10.

Silvan, mučenec

18.00

18.00

+Jožef , Anton in Frančiška Žagar
+Bojan Dolenc

PET

15.10.

Terezija Avilska, redovnica

  8.00

18.00
18.00

Po namenu

+Ana Marija Kovač
+Vinko Arko (namesto cvetja)

SOB

16.10.

Marjeta Alacoque, redovnica

  8.00

18.00

18.00

Milka Kalan 7. dan in +Niko Kalan

+Tomaž Pintar
Magda Kobučar

NED

17.10.

29. NEDELJA MED LETOM , Ignacij Antioh.

  7.30

  9.00

18.00

+Franci in Jure Miklavčič

+Anica Klemenčič

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

 

Danes se zaključuje TEDEN ZA ŽIVLJENJE.

Vincencijev koledar, ki so ga pripravili v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote je zadaj na mizici. Darove lahko nakažete s položnico, ki je v kuvertah zraven koledarja. Zbrana sredstva bodo namenjena v dobrodelne namene.

Verouk bo ta teden zopet za vse skupine.

 

V četrtek, 21. okt. bo ob godu sv. Uršule sv. maša v Pevnem, ob 16. uri.

Pismo slovenskih škofov za konec epidemije in edinost v Cerkvi

Škofje nas vabijo, da se jim pridružimo v molitvi in prošnji, da skupaj premagamo težko krizo epidemije in delitev med nami.

 

Čas koronavirusne bolezni COVID-19 je čas preizkušnje, pa tudi priložnost, da poglobimo svojo vero in zaupanje v Boga. Tako bomo iz krize izšli prečiščeni in utrjeni v veri ter bodo naša občestva kraj živete vere.

V nedeljo, 17. oktobra 2021, vesoljna Cerkev pričenja sinodalno pot preverjanja življenja po veri v Kristusa. Ta pot se najprej pričenja tako na ravni škofij kot tudi na ravni Cerkve v Sloveniji. Omenjena nedelja je priložnost, da po vseh naših občestvih namenimo skupno molitev za prenehanje epidemije v naši domovini in da začutimo, kako smo v tem času vsi ena družina, čeprav z različnimi mišljenji in prepričanji, ter skupaj poklicani, da pokažemo odgovornost in sodelovanje.

 

27. NEDELJA med letom, 3. 10. 2021

- Danes (3. oktobra) - je ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE – to je 156 - letnica posvetitve naše farne cerkve.
          Ob 10.30 bo slovesnost svete birme.

V košarico – zadaj – lahko še date predloge za izbor članov ŽPS.

- Od 1. oktobra so večerne sv. maše ob 18h!    Rožni venec pa ob 17.30.

V četrtek, 7. oktobra, na praznik Rožnovenske Matere Božje, bo med 18. in 21. uro neposreden prenos molitve rožnega venca in svete maše iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Sveto mašo bo daroval nadškof Marjan Turnšek.

- Za učence župnikovih skupin, ta teden ne bo verouka, zaradi terapij, ki jih ima na očesu. Naslednjo nalogo naredite doma!

 

V stranski kapeli Rožnovenske Matere Božje si oglejte razstavo, ki smo jo pripravili v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in govori o zanimivi zgodovini kmetijstva in sadjarstva v Stari Loki; najdete lahko tudi nekaj simpatičnih starih receptov s sadjem z Loškega.

Godovi in mašni nameni:

 

PON

4.10

Frančišek Asiški, redovnik

18.00

18.00

18.00

+Milka Kalan, 7.dan
+pokojni Kozinovi
+Franc Žagar, obl.

TOR

5.10.

Favstina redovnica

18.00

18.00

+pokojni iz družine Dolenc (Stara Loka)
+Janez in Marija Ravnikar

SRE

6.10.

Bruno, redovnik

  8.00

18.00

18.00

V čast sv. Jožefu
Branko, obl. in Primož Pinterič
V čast Mali Tereziji  — v dober namen

ČET

7.10.

Rožnovenska Mati Božja

18.00

18.00

+Franc Pertovt, 7.dan

+Jurij in Matjaž Bogataj in st. Kranner

PET

8.10.

Benedikta, mučenka

  8.00

18.00

18.00

V zahvalo sv. nadangelu Mihaelu

Peter Tomažič
Matevž Trilar (namesto cvetja)

SOB

9.10.

Abraham, očak in Sara

  8.00

18.00

18.00

+starši Mrak

+Bogomir, obl. in sorodniki Mravlja

+pok. Rink in Kotlovšek

NED

10.10.

28. NEDELJA MED LETOM
 

  7.30

  9.00

18.00

V zahvalo za varstvo pri delu

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
V zahvalo za 90 let življenja

- Danes (3. oktobra) - je ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE – to je 156 - letnica posvetitve naše farne cerkve.
          Ob 10.30 bo slovesnost svete birme.

- Od 1. oktobra so večerne sv. maše ob 18h!    Rožni venec pa ob 17.30.

V četrtek, 7. oktobra, na praznik Rožnovenske Matere Božje, bo med 18. in 21. uro neposreden prenos molitve rožnega venca in svete maše iz bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Sveto mašo bo daroval nadškof Marjan Turnšek.

- Za učence župnikovih skupin, ta teden ne bo verouka, zaradi terapij, ki jih ima na očesu. Naslednjo nalogo naredite doma!

 

26. NEDELJA med letom, 26. 9. 2021

Godovi:

Ponedeljek: Vincencij Pavelski, ustanovitelj lazaristov

Sreda: Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli

Četrtek: Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj

Petek: Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica – prvi petek

Sobota: Angeli varuhi – prva sobota

27. NEDELJA MED LETOM – ROŽNOVENSKA

 

Danes zvečer bo ob 19h: maševal misijonar z Madagaskarja: Janez Mesec.

 

- V torek, bo ob 18h srečanje z BIRMOVALCEM, škofom dr. Francem Šuštarjem Vabljeni BIRMANCI in starši!

 

- Od petka - 1. oktobra: - bodo svete maše ob 18h, molitev rožnega venca pa ob 17.30. - ta dan je tudi 1. petek  - in 14-urna molitev pred Najsvetejšim! Lepo vabljeni!

 

- Sobota, 2. oktobra 2021, bo v Ljubljani POHOD ZA ŽIVLJENJE: Udeleženci se bodo zbrali ob 9.30 pred cerkvijo sv. Jakoba (Gornji trg 18), nato pa se bodo sprehodili do Prešernovega trga, kjer bo osrednji program. Pohod se bo zaključil ob 12.00.
V pripravi se je Slovenija spet povezala v enomesečni molitvi za nerojene otroke z akcijo 1.000.000  (en milijon) Zdravih Marij za 1.000.000 umrlih nerojenih otrok v zadnjih 70 letih.  Življenje nam je vsem dano kot  Božji dar.

 

- Nedelja, 3. oktobra: žegnanje, ob 10.30 pa tudi slovesnost svete birme.

 

26. NEDELJA med letom, 26. 9. 2021

 

- Nedelja, 26. 9. ob 19h: gost misijonar z Madagaskarja: Janez Mesec.

- Ponedeljek, 27. 9. ob 19h, Gospa Polona Mušič: srečanje – zoom – kdor je zamudil:
https://us02web.zoom.us/j/86234696079?pwd=TDhNU3V6dzd6RzFqVXBxRVBFTm9TQT09   Meeting ID: 862 3469 6079      Passcode: birma

- Torek, 28. 9. - ob 18h srečanje z BIRMOVALCEM, škofom dr. Francem Šuštarjem Vabljeni BIRMANCI in starši!

- Petek - 1. oktober - mesec rožnega venca: Svete maše bodo ob 18h, molitev rožnega venca pa ob 17.30. - ta dan je tudi 1. petek  - in 14-urna molitev pred Najsvetejšim! Lepo vabljeni!

- Sobota, 2. oktobra 2021, bo v Ljubljani POHOD ZA ŽIVLJENJE: Udeleženci se bodo zbrali ob 9.30 pred cerkvijo sv. Jakoba (Gornji trg 18), nato pa se bodo sprehodili do Prešernovega trga, kjer bo osrednji program. Pohod se bo zaključil ob 12.00.
V pripravi se je Slovenija spet povezala v enomesečni molitvi za nerojene otroke z akcijo 1.000.000  (en milijon) Zdravih Marij za 1.000.000 umrlih nerojenih otrok v zadnjih 70 letih.  Življenje nam je vsem dano kot  Božji dar.

V nedeljo, 3. oktobra 2021, bo žegnanje, ob 10.30 pa tudi slovesnost svete birme.
________________________________________________________________________________________

26. september 2021:   IZBIRA ČLANOV ŽPS: v župnijah Nadškofije Ljubljana ter Škofije Koper

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov. Ustanovitelj ŽPS je župnik.

ŽPS sestavljajo:

– člani po službi: župnik, kaplan(i), zastopnik katehistov in katehistinj, gospodarskega sveta ali ključarjev;
– voditelji ali delegati posameznih skupin: predstavnik redovnih skupnosti, Župnijske karitas, pevcev, mladinskih, študentskih, predzakonskih in zakonskih skupin, duhovnih gibanj, molitvenih in drugih skupin ter združenj;
– izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali ulice; število določi župnik glede na število prebivalcev;
– če ima župnija v soupravi več manjših župnij, lahko ustanovi medžupnijski pastoralni svet;
– župnik lahko imenuje največ 5 članov glede na spol, starost, poklic, da s tem spopolni sestavo sveta.

Vsi kristjani imamo dolžnost, da sodelujemo pri poslanstvu Cerkve pri bogoslužju, oznanjevanju in dobrodelnosti. Kristjani skupaj z župnikom delite soodgovornost za župnijo še posebej v zadnjem času, ko se zaradi pomanjkanja duhovnikov župnije združujejo.
V osebah, ki jih bomo predlagali za člane, moramo prepoznati darove, s katerimi lahko prispevajo k temu, da bo naša župnija bolj živa, aktivna in povezana.
Predlagane osebe  morajo izpolnjevati določene pogoje: trdno vero, nravno – moralno - življenje, biti morajo krčeni in birmani, hoditi k sv. maši, obhajilu in spovedi, biti splošno razgledani in stari vsaj 16 let.

Potrebne se primerne socialne in krščanske kreposti, na primer priljudnost in prijaznost, odkritost, da ima pogum povedati svoje mnenje dobronamerno in z ljubeznijo, širokosrčnost, da ne ostaja pri malenkostih in zna razločevati, kaj je važno, glavno in kaj manj pomembno. Ljudi z vsemi temi kvalitetami je ponekod težje najti. Računajmo tudi na vzgojo in duhovno rast, če dobro izkoristimo gradiva, ki so nam na voljo za seje in so oblikovana tako, da imajo duhovni, študijski in pastoralni del. Tudi duhovne obnove in celo duhovne vaje so zelo koristne in so se ponekod že lepo uveljavile.
            V ta namen zlasti v tem tedni, ki je pred nami, veliko molimo. Naj Sveti Duh kot nekoč pri izbiri prvih diakonov pomaga izbrati osebe, može, žene in mlade, ki bodo znotraj župnijskega občestva znale graditi občestvo različnih generacij, karizem in služb, ki bo živelo svoje poslanstvo in pomagalo zgraditi iz župnije dom in zgledno živo občestvo občestev.

MAVRICA: Slovenska katoliška revija za otroke, starše, katehete in vzgojitelje:
- otrokom na zanimiv način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti,
- predšolskim otrokom ponuja obilo branja skupaj s starši,
- šolarjem širi obzorja, budi radovednost,
- prava revija za vse navihane, radovedne, vedoželjne otroke!  Reklamni izvodi so v cerkvi!    Naročite!

 

25. NEDELJA med letom, 25. 9. 2021

        19. september:  NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV LJUBLJANSKE METROPOLIJE: – duhovnika in misijonarja Andreja Majcna, nadškofa Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška Gnidovca, škofa Friderika Baraga in profesorja Antona Strleta – bomo letos obhajali v nedeljo, 19. septembra 2021, v župnijski cerkvi Marije Pomočnice kristjanov na Rakovniku.    V ospredju praznovanja bo lik Božjega služabnika duhovnika Andreja Majcna, ki je v tej župniji živel in deloval, najprej med letoma 1925 in 1935, ponovno pa po svoji vrnitvi iz Tajvana med letoma 1979 in 1999. Letos se bomo spominjali 70-letnice njegovega izgona iz Kitajske v Hongkong. Ob 15. uri bo v cerkvi molitvena ura. Sledilo bo somaševanje, ki mu bo predsedoval beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar. Po končani sveti maši bo v cerkvi še kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov.
            KVATRNA NEDELJA - s sveto mašo ob 14h za priporočene rajne. Jesenska kvatrna nedelja, ki je po prazniku povišanja Svetega Križa, je usmerjena v molitev za duhovne poklice.
              24. september 2021- petek – ob 19h: začetek devetdnevnice pred sveto birmo.
              26. september 2021 – nedelja – ob 19h: Pri sv. maši bo sodeloval pevski zbor glasbene šole Škofja Loka, sestavljen iz učenk in učencev petja. Zbor vodi g. Aco Bišćević.
              
              POHOD ZA ŽIVLJENJE: 2. oktobra 2021 bo v Ljubljani V pripravi se je Slovenija spet povezala v enomesečni molitvi za nerojene otroke z akcijo 1.000.000  (en milijon) Zdravih Marij za 1.000.000 umrlih nerojenih otrok v zadnjih 70 letih.  Življenje nam je vsem dano kot  Božji dar.
Dobili smo ga zastonj, brez lastnega truda. Koliko lepega lahko naredimo drug za drugega, ker imamo življenje in ga imamo radi! Nerojeni otroci nas potrebujejo, saj si sami ne morejo pomagati.
             »VINCENCIJEV KOLEDAR« - dobrodelna akcija za pomoč brezdomcem. Svoj dar lahko prispevate preko položnic, ki so v kuvertah ob koledarjih (v cerkvi pri kiosku oz. vhodu na kor) ... Nov Vincencijev koledar lahko naročite tudi po elektronski pošti (info@drustvo-vzd.si)  ali po telefonu (041 286 454 - Barbara). Priporočen prispevek znaša 10€. 

 

24. NEDELJA med letom, 12. 9. 2021

- Danes poteka v Katoliški cerkvi v Sloveniji tradicionalna nabirka za Sveto deželo, ki je namenjena zbiranju sredstev za podporo kristjanov na Bližnjem vzhodu.

          - V torek, na praznik Povišanja Svetega križa bo sveta maša ob 17h tudi na Križni Gori!

- V soboto, - 18. septembra, bo Stična mladih z geslom: »UTRDI MOJE KORAKE«    40 dnevni Stična izziv  #utrdimokorake: že poteka      
več:
https://katoliska-cerkev.si/40-dnevni-sticna-izziv-utrdimokorake.

  - Danes teden (19. septembra) bo kvatrna nedelja - s sveto mašo ob 14h za priporočene rajne.
Jesenska kvatrna nedelja, ki je po prazniku povišanja Svetega Križa, je usmerjena v molitev za duhovne poklice.

 

23. NEDELJA med letom, 5. 9. 2021

Godovi: Danes je »angelska nedelja« in žegnanje na PLANICI, v sredo bo praznik Marijinega rojstva, sv. maše bodo ob 7.30, ob 9h in ob 19h ter v Crngrobu ob 16h.

Danes teden bo 24. nedelja med letom in praznik Marijinega imena.

Prihodnjo nedeljo pa bo ob 10.30 žegnanje v CRNGROBU.

Danes se začenja Teden molitve za duhovne poklice.

V petek (10. 9. 2021) bo ob 19. uri v Crngrobu blagoslov nove osvetlitve cerkve – znotraj in zunaj.  Slovesnost bo vodil arhidiakon dr. Jože Plut, sodelujeta pa MePZ župnije Stara Loka in Mihaelovi tamburaši iz Grosuplja.

V soboto bo » BIRMANSKI DAN«  za učence 9. razreda. Dopoldanski program se začne s sveto mašo ob 8. uri in je namenjen za birmance, starše in botre. Gostja bo ga. Polona Mušič. Popoldanski program pa je samo za birmance.  

 

V nedeljo (12. septembra 2021) bo v Katoliški cerkvi v Sloveniji potekala tradicionalna nabirka za Sveto deželo, ki je namenjena zbiranju sredstev za podporo kristjanov na Bližnjem vzhodu.
   Z zbranimi darovi se poleg vzdrževanja edinstvene kulturne dediščine finančno podpirajo tudi socialni, izobraževalni in romarski programi, pomaga se mladim družinam ter drugim ogroženim skupinam ljudi.
Starodavno nabirko za kristjane v Jeruzalemu je spodbujal že apostol Pavel, papeži so vseskozi skrbeli za vez med krščanstvom in Sveto deželo, zadnji dokument v ta namen pa je podpisal blaženi papež Pavel VI. leta 1974.  Slovenski škofje se najlepše zahvaljujejo vsem vernikom in duhovnikom, ki so leta 2020 za Sveto deželo darovali 63.242,29 EUR.  Več na: http://www.custodia.org.

        Hvala za darove pri današnjem ofru. Podobic sedaj ne delimo zaradi varnostnih ukrepov v zvezi s korona virusom.


          Ta teden se začne reden verouk zaenkrat po predvidenem urniku, potem bomo pa videli, kako bo mogoče dokončno oblikovati skupine.

        Prihodnjo nedeljo bo pri sv. mašah tudi blagoslov otrok ob začetku veroučnega leta!

 

22. NEDELJA med letom, 29. 8. 2021

VPIS V VEROUČNO ŠOLO:
Zaradi lažjega razporeda v veroučne skupine bo vpis potekal v petek, 3. 9. od 16h do 18h in v soboto, 4.9., od 9h do 10h. Ob vpisu boste starši lahko nabavili učbenike, delovne in liturgične zvezke ter poravnali prispevek za kritje stroškov ogrevanja, in nakup katehetskih pripomočkov. Kdor še ni vrnil spričevala, naj ga prinese k vpisu.
Urnik in prijavnice so na spletni strani naše župnije, tako, da jih lahko že doma pogledate ter izpolnjene in podpisane prijavnice prinesete s seboj.
Botri se ob tej priložnosti lahko pozanimate ali se bodo vaši krščenci in birmanci pravočasno vključili v veroučno šolo in v župnijske skupine, pa tudi ali jim starši lahko nabavijo veroučne knjige in zvezke ali pa je potrebna tudi vaša pomoč!
V petek (3. 9.), bo molitev pred Najsvetejšim od 8.45 do 22h.
Od tega tedna naprej bodo jutranje svete maše zopet vsako sredo ob 8. uri.
V soboto (11.9.)
bo birmanski dan dopoldne za birmance, starše in botre.
V nedeljo, 12. septembra, bo sveta maša ob začetku veroučnega leta ob 9h.
Stična mladih bo v soboto, 18. septembra. Vabljeni mladi – tudi bivši in bodoči birmanci.

ŽEGNANJA:  Jutri – DANES (29.8.) KRIŽNA GORA, - 5.9.: PLANICA,    12.9.: CRNGROB: 
                                   Svete maše so vedno ob 10.30!

Danes ob 17h organizira Katoliško društvo pedagogov sv. mašo za pomorjene v Crngrobu.

MAŠNI NAMENI:

NED

29.8.

22. NEDELJA MED LETOM - Mučeništvo Janeza Krstnika

  7.30  9.00
10.30
19.00

+Anica Dolenc in Ciril Zarnik
Za farane Stare Loke in Sv. LenartaKRIŽNA GORA - za sosesko
+Jurij in Ivana Bogataj

PON

30.8.

Feliks (Srečko), mučenec

19.00
19.00

+Milica Kalan, obl.
Pokojni iz družine Božič

TOR

31.8.

Pavlin, škof

19.00
19.00

+Marija Langerholc, obl.
+Šmonovi

SRE

1.9.

Tilen, opat

Brezjanska M.B.

Obletnica kronanja

8.00

19.00
19.00

Po namenu

+Ana Marija Kovač, 30. dan
+Francka Pokorn, obl.
pok. Bernik (Vincenc, Antonija, Vida)

ČET

2.9.

Marjeta, devica

 19.00
 19.00

+Milka Vilfan, 30. dan
+Urška Omejc (namesto cvetja)

PET

3.9.

Gregor Veliki, papež

8.00
19.00


Za spoštovanje in blagoslov v zakonu
+Matevž Triler
Po namenu darovalca

SOB

4.9.

Rozalija, devica

  8.00
19.00

19.00

+Andrej Oblak, obl.
+starši in brat Čadež

+Franc Levstek, obl.

NED

5.9.

23. NEDELJA  MED LETOM, angelska,
Mati Terezija, red,

  7.30
  9.00

10.30

19.00

+Peter Karlin, starejši, obl.
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

PLANICA: +Ana in Lovro Hribernik

Ljudmila Veber

 

21. NEDELJA med letom, 22. 8. 2021

ŽEGNANJA
- 29.8. KRIŽNA GORA: -    sveta maša ob 10.30
- 5.9. PLANICA  -    sveta maša ob 10.30
- 12.9. CRNGROB   -    sveta maša ob 10.30

    OKLICI: 22.8.2021

Ženin:  Aleš KOŠIR, avtoservisni tehnik, sin Janeza in Andreje, roj. Čadež, rojen: 1993 v Kranju,  biva: Cesta talcev, župnija Stara Loka.
in
nevesta:  Anja PIPAN
, knjižničarka, hči  Gabrijela in Majde, roj. Rant, rojena: 1990 v Kranju, biva: Pod Plevno, župnija Škofja Loka 

 

Ženin:  Ivan GRGIĆ, orodjar, sin Petra in Jele, roj. Jelić, rojen: 1987 v Kranju,  biva: Podlubnik, župnija Stara Loka.
in
nevesta:  Anja GRGIĆ, roj. Stepjanović, 
ekonomski tehnik, hči  Slavko-ta in Finke, roj. Pejić, rojena: 1993 v Kranju, biva: Podlubnik, župnija Stara Loka.

 

MARIJINO VNEBOVZETJE, 15. 8. 2021

 

15.8. – Na Veliki šmaren bo ob 10.30 sveta maša in žegnanje v Papirnici z blagoslovom dveh fresk na zunanjih stenah cerkve: "Abraham daruje Izaka" in "Usmiljeni Samarijan".

              Ob 16h pa bo sveta maša v Crngrobu. –  Po sv. maši bo v »Galeriji Crngrobsk turn« odprtje razstave klekljanih čipk: »Sveta znamenja v čipkah«.

CERKEV V CRNGROBU: odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.

Danes teden (22. avgusta) bo žegnanje v PEVNEM s sveto mašo  za sosesko – ob 10.30.

    OKLICI: 15.8.2021

Ženin:  Miha RECELJ, glasbenik, učitelj razrednega pouka, sin Alojza in Ivanke, roj. Luzar, rojen: 1984 v Novem mestu,  biva: Jakčeva ul., župnija Lj. - Štepanja vas
in
nevesta:  Bojana BERGANT
, prof. matematike, hči  Branko-ta (Franca) in Mire (Marije), roj. Šubic, rojena: 1983 v Kranju, biva: Stara Loka, župnija Stara Loka.

 -------------------------------

Ženin:  Luka Dolenec, instelater, sin Igorja in Neže, roj. Logonder, rojen: 1993 v Kranju,  biva: Virlog, Stara Loka

in
nevesta:  Špela DOLENC
, frizerka, hči  Jože-ta Dolenca in Danice, roj. Hafner, rojena: 1997 v Kranju, biva: Križna Gora, župnija Stara Loka.

------------------------------

Ženin:  Miha Vidic, projektni vodja, sin Franca in Marije, roj. Gasser, rojen: 1989 v Kranju,  biva: Stara Loka
in
nevesta:  Ada Prezelj
, mag. eko-tehnologij, hči  Jože-ta Prezelj in Marjetke, roj. Gaser, rojena: 1991 v Kranju, biva: Zali Log, župnija Zali Log.

NED

15.8.

MARIJINO VNEBOVZETJE

Veliki šmaren

  7.30  9.00
16.00

19.00

+pokojni Burnik
Maja Štremfelj
CRNGROB: v zahvalo in za zdravje
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

PON

16.8.

Rok, spokornik

19.00
19.00

+Ana, obl. in sorodniki Medvešek
+starši Mrak

TOR

17.8.

Hijacint, redovnik

19.00
19.00

+Marko Fojkar
Po namenu darovalca

SRE

18.8.

Helena, cesarica

19.00

19.00

+stari st. Stanonik (Breznica /Lubnikom)
+brat Tone

ČET

19.8.

Janez Eudes, duhovnik

 19.00
 19.00

+Anton Pagon, obl.
V čast in zahvalo MB za zdravje (Ivana)

PET

20.8.

Bernard, opat

  8.00
19.00

V zahvalo za zdravje
+Tončka Repovž, obl.

SOB

21.8.

Pij X. papež

  8.00

19.00

19.00

+Ivana Krmelj

+st. in bratje Šink (Delnice)

Za zdravje

NED

22.8.

21. NEDELJA MED LETOM - Devica Marija Kraljica

  7.30
  9.00
10.30
19.00

+starši Stanonik (Breznica)
+ Robi Jurčič
PEVNO—žegnanje: za sosesko
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

 

19. NEDELJA med letom, 8. 8. 2021

V soboto, 14. avgusta, bo od 16. do 19. ure KRATEK GLASBENI  ORATORIJ v Stari Loki.  
Zaključek bo s sveto mašo ob 19h.Vabljeni mladi, birmanci in otroci, pevci in instrumentalisti.
To bo tudi začetek bližnje priprave na sveto birmo.  
Prijave: 041 561 518.

-15.8. – Na Veliki šmaren bo ob 10.30 sveta maša in žegnanje v Papirnici,
ob 16h pa bo sveta maša tudi v Crngrobu. –  Po sv. maši bo v »Galeriji Crngrobsk turn« odprtje razstave klekljanih čipk: »Sveta znamenja v čipkah«.

CERKEV V CRNGROBU je odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.

Godovi in mašni nameni:

NED

8.8.

  19. NEDELJA  MED LETOM,      Dominik, redovni ustanovitelj

  7.30

  9.00

19.00

+ Janez in Albina Pokorn

+dva brata in starši Zakotnik

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

PON

9.8.

  Terezija—Edith Stein, redov.      mučenka

19.00
19.00

+st. in stari st. Alojzija in Pavel Čadež
+Majda Habjan

TOR

10.8.

  Lovrenc, diakon, mučenec

19.00
19.00

+Lovrenc Demšar
+starši Fojkar

SRE

11.8.

  Klara, redovnica

19.00
19.00

pok. Uršič
++starši in Venčeslav Fojkar

ČET

12.8.

  Ivana Šantalska, 
       redovnica

 19.00
 19.00

+Vincenc in Marija Bogataj
v zahvalo in v čast sv. Jožefu

 

PET

13.8.

  Hipolit in Poncijan,
    mučenca

   8.00
19.00
19.00

Po namenu darovalca
+Franc in Lojzka Ružič
+Julka Kumar

 

SOB

14.8.

  Maksimiljan Kolbe,
   redovnik, mučenec

  8.00
19.00
19.00

+Minka Bergant
+Bognarjevi
+Veronika Ferlan, obl.

 

NED

15.8.

   MARIJINO
      VNEBOVZETJE 
      
Veliki šmaren

  7.30
  9.00

10.30
16.00
19.00

+pokojni Burnik
Maja Štremfelj

PAPIRNICA: žegnanje
CRNGROB: v zahvalo in za zdravje
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

 

 

18. NEDELJA med letom, 1. 8. 2021

NED

1.8.

18. NEDELJA MED LETOM - Alfonz Ligvorij

  7.30

  9.00

19.00

+Ivan Klemenčič  (Trnje 6)

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Venčeslav in Marko Fojkar

PON

2.8.

Evzebij, škof
porciunkula

19.00

19.00

+Ivan Brglez
+Janez Peternel

TOR

3.8.

Lidija, svetopis žena

Porcijunkula

19.00

19.00

+Matevž Triler
+brat Erik - David

SRE

4.8.

Janez Marija Vianej, duhuvnik

  8.00

19.00
19.00

+Irena Žbogar, obl.
+Katarina Langerholc, obl.
+Miha Ravnikar

ČET

5.8.

Marija Snežna

 19.00

 19.00

+st. in brat Pertovt
+Jakob in Milan Šorli

PET

6.8.

Jezusova spremenitev na gori

  8.00

19.00

+Radenko Krstič

+Valentina Šušteršič, 7.dan

+Urška Omejc

SOB

7.8.

Kajetan, duhovnik

  8.00

19.00

19.00

V čast Mariji Pomagaj v zahv. za zdravje

+Ljudmila Veber, obl.

V čast Karmelski M.B.

NED

8.8.

19. NEDELJA  MED LETOM, Dominik, redovni ustanovitelj

  7.30

  9.00

19.00

+ Janez in Albina Pokorn

+dva brata in starši Zakotnik

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Porcijunkula se imenuje cerkvica v Assiziju, v kateri se je spreobrnil sv. Frančišek in pomeni začetek Frančiškovega reda manjših bratov. Na obletnico posvetitve te cerkvice (Porcijunkule) je lahko vsak deležen popolnega odpustka, če izpolni običajne pogoje: sv. spoved s sv. mašo in sv. obhajilom, molitvijo po namenu sv. očeta ter nenavezanostjo na katerikoli greh. Popolni odpustek pomeni odpuščanje vseh časnih kazni določeni duši  v vicah, delni odpustek pa brisanje dela teh kazni.
Oboje je lahko neprecenljiv dar vsakemu od nas ali našim pokojnim.

- 1.8.- prva nedelja v mesecu - darovanje za potrebe župnije: za novo osvetlitev notranjosti cerkve v Crngrobu.
             Ta teden bo 1. sreda, četrtek, petek in sobota.

Na prvi petek bo 14-urno češčenje svetega Rešnjega Telesa. Vabljeni po skupinah, posamezniki se lahko vedno pridružijo.  Ta dan bo tudi obisk bolnikov po domovih.

-15.8. – Na Veliki šmaren bo ob 10.30 sveta maša in žegnanje v Papirnici,
ob 16h pa bo sveta maša v Crngrobu.
–  Po sv. maši bo v »Galeriji Crngrobsk turn« odprtje razstave klekljanih čipk: »Sveta znamenja v čipkah«.

          CERKEV V CRNGROBU: odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.                                         V Galeriji CrNGROBS*K TURN je sedaj še fotografska razstava Franca Temelja: Frančiškova Hvalnica Stvarstva.

Med počitnicami ob sredah ne bo redno jutranje svete maše!  To sredo pa bo sv. maša tudi zjutraj.

  KRATEK GLASBENI ORATORIJ v Stari Loki: v soboto, 14. avgusta, od 16. do 19. ure. - Zaključek s sveto mašo. Vabljeni mladi, birmanci in otroci, instrumentalisti in pevci.

                              Godovi in mašni nameni - MESEČNA FARNA OZNANILA:  FARAN

 

17. NEDELJA med letom, 25. 7. 2021

Danes je KRIŠTOFOVA NEDELJA- Po sv. maši bo blagoslov avtomobilov. Nalepke vzemite zadaj pri nabiralniku, kamor lahko oddate svoj dar za srečno prevožene kilometre – za naše misijonarje.

Nabiralnik in nalepke bodo še naslednja dva tedna pri vhodu v cerkev, da bodo še drugi lahko dobili nalepke in oddali darove za naše misijonarje.

Danes obhajamo tudi prvi Svetovni dan starih staršev in starejših, ki ga je razglasil papež Frančišek.

Med počitnicami ob sredah ne bo redno jutranje svete maše ob 8h!

  •  
  •  

16. NEDELJA med letom, 18. 7. 2021

Godovi in mašni nameni:

NED

18.7.

16. NEDELJA MED LETOM

Elij, mučenec

  7.30

  9.00

 

19.00

+Ivan in Leopold Jurčič

+Avgust in Marija Bergant
 - SREBRNA MAŠA: g. Blaž Jezeršek

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

PON

19.7.

Ambrozij, opat

19.00
19.00

+Alojz Oblak, obl
+ Ivan Berglez, obl

TOR

20.7.

Marjeta Antiohijska, muč.

19.00
19.00

+Jože Kumar
+Vinko Arko

SRE

21.7.

Danijel, prerok

  8.00
19.00
19.00

V zahvalo
+Alojzija Kralj, 7.dan
+Slavi Svetel
V čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu

ČET

22.7.

Marija Magdalena, svetopisemska žena

 19.00
 19.00

+Franc Hafner, obl.
+Jože Šubic, obl.
Za blagoslov v družini

PET

23.7.

Brigita Švedska

redovnica

  8.00

19.00

19.00

Za duše v vicah

+Francka Kolenc (namesto cvetja)

+v čast sv. Roku

SOB

24.7.

Krištof, mučenec

Šarbel, redovnik

  8.00

19.00

19.00

V DOBER NAMEN     (R. B.)

+Anica Dolenc

+v čast Sv. Duhu

NED

25.7.

17. NEDELJA MED LETOM - Krištofova

Jakob, apostol

  7.30
  9.00
19.00

+Ana Djordjević
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Matevž Trilar (namesto cvetja)

 

25. julij: KRIŠTOFOVA NEDELJA- Blagoslov avtomobilov:

Z molitvijo za naše misijonarje in za srečno vožnjo bomo po sv. maši blagoslovili prevozna sredstva na vseh parkiriščih. MIVA nabiralnik pa bo naslednja dva tedna zadaj pri verskem tisku za darove našim misijonarjem, ki jih priporočam.

V nedeljo, 25. julija, bomo obhajali tudi Svetovni dan starih staršev in starejših, ki ga je letos prvič razglasil papež Frančišek.

 

15. NEDELJA med letom, 11. 7. 2021

Godovi in mašni nameni:

NED

11.7.

15. NEDELJA  MED LETOM

Benedikt, opat.

  7.30

  9.00

19.00

+ Lojze Krmelj in Ana Tavčar

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Urška Omejc

PON

12.7.

 

Mohor in Fortunat, mučenca

19.00

19.00

V čast sv. Šarbelu
+Dragica Štefelin

TOR

13.7.

ToHenrik, kralj

19.00

19.00

+Pavle Avguštin
+Cilka Ravnikar

SRE

14.7.

Božidar, škof

  8.00

19.00

+Milan in Marija Krstič
+Leopold Štibelj

ČET

15.7.

Bonaventura, škof

 19.00

 19.00

++Jože in pok. Možek

+Vladimir Vidmar

PET

16.7.

Karmelska Mati Božja

 8.00 19.00
19.00


V čast angelom varuhom
+Slavka Hafner, 7. dan
+Francka Kolenc (namesto cvetja)
za zdravje in blagoslov v družini

SOB

17.7.

Aleš, spokornik
 

  8.00
19.00
19.00

Za duše v vicah
+starši in dva brata Čuk

+Mira Žagar, obl.

NED

18.7.

16. NEDELJA MED LETOM

Elij, mučenec

  7.30

  9.00

 

19.00

+Ivan in Leopold Jurčič

+Avgust in Marija Bergant
 - SREBRNA MAŠA: g. Blaž Jezeršek

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

-16.7. - 3. petek v mesecu: od 12h do 18h: molitev pred Najsvetejšim

-18.7. - nedelja, ob 9h srebrna maša: dr. Blaž Jezeršek, župnik v Pirničah.
-25.7. - KRIŠTOFOVA nedeljaMIVAblagoslov avtomobilov.

 

Cerkev v Crngrobu je odprta vsako nedeljo od 16h do 18h.  
V Galeriji CrNGROBSK TURN je fotografska razstava Franca Temelja:
Frančiškova Hvalnica Stvarstva.

Novi novomeški škof je dr. Andrej Saje

Sveti oče Frančišek je 30. junija 2021 imenoval za novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta, duhovnika ljubljanske nadškofije, ki je bil do sedaj sodni vikar – oficial Metropolitanskega cerkvegna sodišča v Ljubljani, docent na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani ter duhovni pomočnik na avstrijskem Koroškem.

Msgr. dr. Andrej Saje se je kot prvorojenec rodil 22. aprila 1966 v Novem mestu zakoncema Frančiški (rojeni Ulčar) in Dragu Sajetu. Osnovno šolo je od leta 1973 do 1981 obiskoval v Mirni Peči, Srednjo naravoslovno-matematično šolo pa v Novem mestu od leta 1981 do 1985. Po odsluženem vojaškem roku v Bitoli v Makedoniji je jeseni leta 1986 stopil v Bogoslovno semenišče v Ljubljani in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1991 diplomiral iz bibličnih ved (Psalm 106) pri akademiku prof. dr. Jožetu Krašovcu.

Jeseni leta 1997 je odšel na študij v Rim. Kot član nemškega zavoda Teutonik v Vatikanu se je oktobra 1997 vpisal na Fakulteto za kanonsko pravo Papeške univerze Gregoriane, kjer je leta 1999 končal magisterij. Jeseni istega leta je na isti fakulteti vpisal doktorski študij s specializacijo v pravni sodni praksi. Po prejemu diplome iz specializacije je leta 2000 nadaljeval s pripravo doktorske disertacije s področja zakonskega prava z naslovom, ki jo je z odliko zagovarjal 21. marca 2003 in s tem dosegel naslov doktor kanonskega prava s specializacijo v pravni sodni praksi.

Po vrnitvi v Slovenijo aprila 2003 je bil imenovan za generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference (SŠK), za študijskega prefekta v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani, za sodnika Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani, za asistenta ter 4. maja 2009 tudi za docenta pri Katedri za kanonsko pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in za člana cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo. Od začetka dalje sodeluje pri ustanavljanju Katoliške univerze oz. Katoliškega inštituta, nekaj časa je bil v. d. dekana Poslovne fakultete, kjer je bil tudi predavatelj in član Senata.

Med rezultate njegove znanstveno-raziskovalne dejavnosti s področja kanonskega prava sodijo predvsem monografija in drugi znanstveni članki, objavljeni v tujini in doma. Kot član cerkvene komisije za ureditev odnosov z državo se je posvečal raziskovanju pravnih temeljev ureditve odnosov med Katoliško Cerkvijo in državo. Od 16. maja 2005 je član Združenja cerkvenih pravnikov Velike Britanije in Irske (The Canon Law Society Of Great Britain And Ireland), od 22. februarja 2006 je član Akademskega društva pravnik, od 21. oktobra 2011 član Hrvatskog kanonistićkog društva, od junija 2015 pa tudi član znanstvenega sveta kanonsko-pravne revije Annales Canonici, ki jo izdaja Fakulteta za cerkveno pravo Papeške univerze Janeza Pavla II. v Krakowu na Poljskem ter od 17. julija 2008 dalje pa je sodni izvedenec za področje religije.

Od leta 2009 do 2013 je bil član Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab. Aprila 2013 mu je potekel drugi petletni mandat generalnega tajnika in tiskovnega predstavnika SŠK.

 

13. NEDELJA med letom, 27. 6. 2021

GODOVI:

Danes je 13. NEDELJA MED LETOM; Ema Krška v ponedeljek: Irenej (Hotimir) Lyonski, škof in mučenec v torek: Peter in Pavel, apostola, svete maše bodo kot ob nedeljah, v sredo: Prvi mučenci rimska Cerkve, v četrtek: Oliver, škof in mučenec, v petek: Pujskogorska Mati Božja; prvi petek, v soboto: Tomaž, apostol: prva sobota, danes teden bo 14. NEDELJA MED LETOM; Urh, škof; Nedelja Slovencev po svetu.

-29.6. - torek, ob 9h posvetitev novomašnikov v ljubljanski stolnici:
Peter Čemažar, roj. 5. junija 1996, iz župnije Ljubljana - Ježica.
Boštjan Dolinšek, roj. 1. januarja 1996, iz župnije Stranje pri Kamniku.
br. Jurij Slamnik - kapucin. Ostali letošnji novomašniki:
Simon Lampreht -iz mariborske nadškofije. Tilen Kocjančič - iz koprske škofije.
Jakob Piletič—iz novomeške škofije.br. Klemen Slapšak, minorit (OFMConv).
  -2. 7.: PRVI PETEK: 14-urna molitev pred Najsvetejšim. VABLJENI!

…svoboda ni predmet, ki ga dobimo, svoboda je življenje, ki ga živimo. Svoboda je medsebojno spoštovanje, ki ga gojimo in svoboda je solidarnost, v kateri prihajamo naproti drug drugemu. Svoboda je sprejemanje resnice in svoboda je odpuščanje nasprotniku. V svobodi dajemo prostor vsem mrtvim in v svobodi sprejemamo drugačnost živih. Svoboda je, ko človek človeku postane človek.      (Iz nagovora nadškofa Stanislava Zoreta ob blagoslovitvi osamosvojitvene lipe).

PON

28.6.

 

Irinej, škof - mučenec

19.00

19.00

+Mohor Bergant, obl.
+Francka in Matevž Trilar 
V dober namen

TOR

29.6.

Peter in Pavel,

apostola

  7.30

  9.00
19.00

Po namenu
+Peter st. Karlin   in   + Peter Sorčan
za zdravje

SRE

30.6.

Prvi rimski mučenci

Ladislav Ogrski, kralj

  8.00

19.00
19.00

Po namenu
+Danica Berce in +st. Sodnikar
+st. Pirc in Pek

ČET

1.7.

Estera, svetopisemska

žena, 1. četrtek

19.00

19.00

+Janez Tavčar
+Petra Jerovšek in Stane Rajk

PET

2.7.

Ptujskogorska Mati B.

1. petek

  8.00

19.00

19.00

V čast sv. Barbari za sreč. zadnjo uro

+Julka Kumar
+Matevž Triler

SOB

3.7.

Tomaž, apostol

1. sobota

  8.00

19.00
19.00

V čast Materi Božji, v zahv. in priprošnjo
+Franc Tratnik, obl.

+Martin Mešiček, obl.

NED

4.7.

14. NEDELJA  MED LETOM - IZSELJENSKA

Urh, škof

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Ciril Cof

+Štefan Baglama, 30. dan

 

12. NEDELJA med letom, 20. 6. 2021

GODOVI

Ponedeljek: Alojzij Gonzaga, redovnik; torek: Janez Fisher, škof in Tomaž More, mučenca; sreda: Agripina, mučenka;  četrtek: Rojstvo Janza Krstnika - kres   petek: Dan državnosti; sobota: Jožef Marija Escriva, ustanovitelj Opus Dei;  13. NEDELJA MED LETOM; Ema Krška, kneginja;

20. 6. - nedelja, 9.00: sv. maša za domovino
           16.00:  Crngrob: sv. maša za domovino in krajši kulturni program.

21.6. – ponedeljek, 20.00: srečanje članov ŽPS v župnišču.

25. 6. - petek, Dan državnosti: ob 10. uri - diakonsko posvečenje v župniji Ljubljana - Šiška:

Rok Gregorčič, roj. 5. maja 1997, iz župnije Ljubljana - Šiška.

Tadej Pagon, roj. 17. junija 1994, iz župnije Tržič - Bistrica.

Janez Pavel Šuštar, roj. 21. oktobra 1997, iz župnije Homec.

27. 6. - nedelja, ob 9h zlata maša nekdanjega župnika mons. dr. Alojza Snoja.

  NED

20.6.

12. NEDELJA MED LETOM

Svetogorska Mati B.

  7.30

  9.00

16.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

ZA DOMOVINO

Crngrob: sv. maša in kulturni program
+starši in brata Čuk

PON

21.6.

 

Alojzij, redovnik

19.00

19.00

+Alojz Primožič
Za razumevanje v družini

TOR

22.6.

Tomaž More in

Janez Fisher, mučenca

19.00

19.00

+Lojze Bogataj, obl.
+Stane Dolinar  in za zdravje

SRE

23.6.

Jožef Cafasso, duhovnik

  8.00

19.00

Po namenu darovalca
+Franc Langerholc, obl.

ČET

24.6.

Rojstvo Janeza Krstnika

 19.00

 19.00

Za domovino

Janko Justin

PET

25.6.

Dan državnosti

  8.00

19.00

Za domovino

+Ljudmila Pagon, obl.

SOB

26.6.

Ciril Aleksandrijski

škof

  8.00

19.00

19.00

+starši in tete Bertoncelj
+Bognarjevi

+Starši in sin Andrej Čadež (Trnje)

NED

27.6.

13. NEDELJA MED LETOM

Ema Krška, kneginja

  7.30

  9.00

 

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

V zahvalo - ZLATA MAŠA: Alojz Snoj

+Ivanka in Franci Kokalj, obl.

+Petra Jerovšek

           

 

11. NEDELJA med letom, 13. 6. 2021

GODOVI:

           14. 6.:  -Ponedeljek: Valerij in Rufin, mučenca. -Torek: Vid, mučenec.- Sreda: Beno iz Meissna, škof.- Četrtek: Rajner, samotar. -Petek: Marko in Marcelijan, mučenca. -Sobota: Nazarij, prvi koprski škof. -12. NEDELJA MED LETOM; Adalbert, škof;

        18. 6. - petek, molitev - od 12h do 18h: češčenje dragocene Jezusove Krvi.

          19. 6.—sobota - 53. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Ob 10. uri bo sv. mašo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan.  Romanja na Brezje se bo lahko udeležilo le nekaj predstavnikov bolnikov, invalidov in starejših ob spremstvu mladih, prostovoljcev in drugih. Ostali bodo sv. mašo lahko spremljali preko Radia Ognjišče in TV Slovenija (2. program).

         20. 6. - nedelja, 9.00: sv. maša za domovino
                         16.00:  Crngrob: sv. maša za domovino in krajši kulturni program.

11. NEDELJA med letom, 13. 6. 2021

GODOVI:

           14. 6.:  -Ponedeljek: Valerij in Rufin, mučenca. -Torek: Vid, mučenec.- Sreda: Beno iz Meissna, škof.- Četrtek: Rajner, samotar. -Petek: Marko in Marcelijan, mučenca. -Sobota: Nazarij, prvi koprski škof. -12. NEDELJA MED LETOM; Adalbert, škof;

        18. 6. - petek, molitev - od 12h do 18h: češčenje dragocene Jezusove Krvi.

          19. 6.—sobota - 53. slovensko narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje. Ob 10. uri bo sv. mašo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan.  Romanja na Brezje se bo lahko udeležilo le nekaj predstavnikov bolnikov, invalidov in starejših ob spremstvu mladih, prostovoljcev in drugih. Ostali bodo sv. mašo lahko spremljali preko Radia Ognjišče in TV Slovenija (2. program).

         20. 6. - nedelja, 9.00: sv. maša za domovino
                         16.00:  Crngrob: sv. maša za domovino in krajši kulturni program.

 

NED

13.6.

11. NEDELJA MED LETOM

Anton Padovanski

  7.30
  9.00
19.00

+st. Jesenovec 
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta 
+Antonija Logonder

PON

14.6.

 

Silvan, mučenec

19.00
19.00
19.00

+Lojze Štremfelj in Matevž Triler
+Mojca Podlipnik
+Miha Šmid

TOR

15.6.

Vid, mučenec

19.00
19.00

+Frana in Rudi Štefančič
+Ana Kobal

SRE

16.6.

Beno, škof

  8.00
19.00

Po namenu
+Tončka Repovž in Vida Resnik

ČET

17.6.

Albert, duhovnik

 9.00
19.00

+Stane Logonder 
 +pokojni iz družine Jaš

PET

18.6.

Marko in Marcelijan, muč.

  8.00
19.00

+v čast sv. Katarini 
+starši in pokojni iz družine Klančar

SOB

19.6.

Nazarij, škof

  8.00
19.00
19.00

V dober namen 
+Sonja Nastran 
+Katarina Hafner in Marija Božnar

NED

20.6.

12. NEDELJA MED LETOM

Svetogorska
Mati Božja

  7.30
  9.00
16.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta 
ZA DOMOVINO
Crngrob: sv. maša in kulturni
program

+starši in brata Čuk

 

10. NEDELJA med letom, 6. 6. 2021

            GODOVI:

Torek: Medard, škof;

Sreda: Primož in Felicijan, mučenca;
Četrtek: Edvard Poppe, duhovni pisatelj;
Petek: SRCE JEZUSOVO; Barnaba, apostol;
Sobota: Marijino brezmadežno srce;
11. NEDELJA MED LETOM;

 

Mesec junij je posvečen Jezusovemu Srcu. Pri svetih mašah beremo»VRTNICE« o slovenskih pričevalcih za vero, ki jih je pripravil dr. Alojz Snoj, bivši starološki župnik.

V ponedeljek  (7.6.) bo ob 20h seja gospodarske komisije in ključarjev.
V petek (11.6.), bo bogoslužni praznik Srca Jezusovega.
V soboto (12.6.), bo praznik Srca Marijinega.

 

   Namesto procesije SRT bo sedaj še kratka molitev in blagoslov za našo župnijo, za naše mesto in domovino ter za njene PREBIVALCE.

 

MAŠNI NAMENI:

 

PON

7.6.

 

Robert, opat

19.00
19.00

+Petra Jerovšek in Stane Rajk
za zdravje

TOR

8.6.

Medard, škof

19.00
19.00

+starši, stric in tete Bukovic
za uspešno maturo

SRE

9.6.

Primož in Felicijan, mučenca

  8.00
19.00
19.00

+Milka Zupančič, obl.
+st. Mrak
v priprošnjo za zdravje

ČET

10.6.

Bogumil, škof

 19.00

 19.00

+Ivana Justin, 30. dan

+Gabrijel Pučko

PET

11.6.

SRCE JEZUSOVO
Barnaba, apostol

  8.00

19.00

19.00

V čast Božjemu usmiljenju

+Urška Omejc, 30. dan

Alojzija in Alojz Žagar, obl.

SOB

12.6.

SRCE MARIJINO

8.00
19.00
19.00


V čast Materi Božji
+Anton Porenta
+druž. Globočnik in Ahačič,
++pok. Jaš

NED

13.6.

11. NEDELJA MED LETOM

Anton Padovanski

  7.30

  9.00

19.00

+starši Jesenovec
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Antonija Logonder

 

NEDELJA SVETE TROJICE, 30. 5. 2021

 

            GODOVI:

30.5.: NEDELJA SVETE TROJICE; kvatrna nedelja.
                Sveta maša za priporočene pokojne bo ob 14. uri.

31.5.: Ponedeljek: Obiskanje Device Marije;

1.6.: Torek: Justin mučenec;

2.6.: Sreda: Marcelin in Peter, mučenca

3.6.:Četrtek: SVETO REŠNJE TELO IN KRI;

4.6.: Petek: Peter Veronski, redovnik, mučenec;

5.6.: Sobota: Bonifacij, škof in mučenec;

6.6.: 10. NEDELJA MED LETOM

 

Ta teden je prva sreda četrtek, petek in sobota v mesecu juniju.

 

Mesec junij je posvečen Jezusovemu Srcu. Pri svetih mašah bomo brali »VRTNICE« o slovenskih pričevalcih – za vero, ki jih je napisal dr. Alojz Snoj, bivši starološki župnik.

 

   Procesije SRT prihodnjo nedeljo ne bo,  pač pa bo v cerkvi molitev in blagoslov ZA KRAJ IN NJEGOVE PREBIVALCE   (pri vsaki sv. maši ena postaja).     

 

Iz Navodil slovenskih škofov za čas od 28. maja do vključno 6. junija 2021:   Število oseb, ki kolektivno uresničujejo versko svobodo na odprtih površinah, se omeji na enega udeleženca na 10 kvadratnih metrov oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Udeleženci so lahko navzoči na odprtih površinah, kjer se kolektivno uresničuje verska svoboda, do 50% zasedenosti zmogljivosti sedišč. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. B

 

NED

30.5.

SVETA TROJICA

kvatrna nedelja

Kancijan, mučenec

  7.30

  9.00

14.00

16.00

19.00

+Peter ml. Karlin

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Za priporočene rajne

CRNGROB: za povojne žrtve
+brat Lojze

PON

31.5.

 

Obiskanje Device Marije

19.00

19.00

+Frančiška Kolenc, 30.dan
+Boris Strel

TOR

1.6.

Justin, mučenec

19.00

19.00

+Franc in Marija Belcl
+Katarina Žagar, obl.

SRE

2.6.

Marcelin in Peter, muč. Prva sreda

  8.00

19.00
19.00

V čast sv. Jožefu
+Janez Podlipnik, obl.
Matevž Triler

ČET

3.6.

SV. REŠNJE TELO IN KRI

Prvi četrtek

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Pokojni Globočnik in Ahačič

+Julka Kumar

PET

4.6.

Krista, mučenka

Prvi petek

  8.00

19.00

Za zdravo vreme

+Francka Ušeničnik (namesto cvetja)

SOB

5.6.

Bonifacij, škof

Prva sobota

  8.00

19.00

V čast angelom varuhom
+Ivan Brglez

NED

6.6.

10. NEDELJA MED LETOM

Norbert, škof

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Rudolf in Robert Jurčič

+starši Strel

           

 

BINKOŠTI, 23. 5. 2021

 

Godovi: jutri bo Binkoštni ponedeljek in god Marij3 Pomočnice, v torek goduje Gregor VII., papež, v sredo  Filip Neri, duhovnik, v četrtek Alojzij Grozde, mučenec, v petek Ignacij, škof, v soboto Maksim Emonski, škof  in Pavel VI., papež, danes teden bopraznik  SVETE TROJICE in kvatrna nedelja.
Sveta maša za priporočene pokojne bo ob 14. uri.

 

Tradicionalno srečanje bolnikov, ki je bilo na BINKOŠTI,  je letos prestavljeno na poletje ali jesen!

 

Jutri bo BINKOŠNI PONEDELJEK – praznik Marije, Matere Cerkve. Svete maše bodo kot ob nedeljah.

 

Verouk bo ta teden potekal v obliki šmarnic!

 

NED

23.5.

BINKOŠTI

Socerb, mučenec
 

  7.30

  9.00

16.00

19.00

+Stane Jesenovec, obl.

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

CRNGROB: po namenu svetega očeta

+Bernikovi          -     v čast Sv. Duhu

PON

24.5.

Binkoštni ponedeljek

Marija Pomočnica

 

  7.30

  9.00

16.00

 

19.00
 

+Radenko Krstič

Po namenu

CRNGROB: st. Potočnik in Ivana Benedičič

+Maja Štremfelj

+Franc Dolenc, obl.

TOR

25.5.

Gregor VII., papež

19.00

19.00

+Ana Djordjević, obl.

+Marta Čadež, obl.

SRE

26.5.

Filip Neri, duhovnik

 

  8.00

19.00

  V čast sv. Jožefu

+Ivana Krmelj, obl.

+Feliks Smolej, obl.

ČET

27.5.

Alojzij Grozde, mučenec

 19.00

 19.00

+Andreja Lampič

 +Anica Kobal (namesto cvetja)

PET

28.5.

Ignacij, škof

 

  8.00

19.00

+starši, bratje in sestre Žagar

+Bognarjevi

Francka in Franc Ravnikar

SOB

29.5.

Maksim Emonski
Pavel VI., papež

  8.00

19.00

V zahvalo

+Alojz Kržišnik         
+Danica Celestina

NED

30.5.

SVETA TROJICA

kvatrna nedelja

Kancijan, mučenec

  7.30

  9.00

14.00

16.00

19.00

+Peter ml. Karlin

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Za priporočene rajne

CRNGROB: za povojne žrtve
+brat Lojze

7. velikonočna nedelja, 16. 5. 2021

GODOVI:

Jutri . (Danes)  je 7. VELIKONOČNA NEDELJA;
God: Janez Nepomuk, duhovnik

Ponedeljek: Jošt, puščavnik;
Torek: Janez I., papež, mučenec;

Sreda: Krispin, redovnik;
Četrtek: Bernardin Sienski, duhovnik;        

Petek: Timotej, diakon in mučenec;
Sobota:  Julija, mučenka;

Nedelja: BINKOŠTI

Petek (21. maja) bo tretji petek v mesecu: šesturno češčenje svete Krvi v cerkvi bo od 12h do 18h.      

23. maj: BINKOŠTI – praznik Svetega Duha. Tradicionalno srečanje bolnikov je letos prestavljeno (morda na poletje).

 

Danes teden – na  binkošti - vabljeni lanski birmanci k zahvalni sveti maši za prejem zakramenta svete birme – ob 9h ali v Crngrob ob 16h.

 

Verouk bo po skupinah in ob urah, kakor bodo kateheti določili in poslali obvestilo staršem po elektronski pošti.

 

PON

17.5.

Jošt,
puščavnik

 19.00

 19.00

+Pavla Porenta, obl.
+Lojze Primožič

TOR

18.5.

Erik, kralj

19.00

19.00

+Primož Pinterič, 30.dan
+Branko Pinterič

SRE

19.5.

Urban I., papež

  8.00

19.00

V čast sv. Jožefu

+Janez Bogataj, obl.
Za duše v vicah

ČET

20.5.

Bernardin, duhovnik

19.00

19.00

+Ivanka Šink

+Janez Okorn, obl.

PET

21.6.

Krištof in mehiški mučenci

  8.00

19.00

 

+Franc Žagar (Kalanušk)

+Urška Omejc, 7. dan
+Dragica Štefelin

SOB

22.5.

Marjeta, redovnica
 

  8.00
19.00

 Za duše v vicah

+Ivana Justin, 7.dan

+Janez in Marija Ravnikar

NED

23.5.

BINKOŠTI

Socerb, mučenec
 

  7.30

  9.00

16.00

19.00

+Stane Jesenovec, obl.

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

CRNGROB: po namenu svetega očeta

+Bernikovi          -     v čast Sv. Duhu

 

PON

24.5.

Binkoštni ponedeljek

Marija Pomočnica

 

  7.30

  9.00

16.00

19.00
 

+Radenko Krstič

Po namenu

CRNGROB: st. Potočnik in Ivana Benedičič

+Maja Štremfelj

+Franc Dolenc, obl.

TOR

25.5.

Gregor VII., papež

19.00

19.00

+Ana Djordjević, obl.

+Marta Čadež, obl.

SRE

26.5.

Filip Neri, duhovnik

 

  8.00

19.00

  V čast sv. Jožefu

+Ivana Krmelj, obl.

+Feliks Smolej, obl.

ČET

27.5.

Alojzij Grozde, mučenec

 19.00

 19.00

+Andreja Lampič

 +Anica Kobal (namesto cvetja)

PET

28.5.

Ignacij, škof

 

  8.00

19.00

+starši, bratje in sestre Žagar

+Bognarjevi

Francka in Franc Ravnikar

SOB

29.5.

Maksim Emonski
Pavel VI., papež

  8.00

19.00

V zahvalo

+Alojz Kržišnik         
+Danica Celestina

NED

30.5.

SVETA TROJICA

kvatrna nedelja

Kancijan, mučenec

  7.30

  9.00

14.00

16.00

19.00

+Peter ml. Karlin

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Za priporočene rajne

CRNGROB: za povojne žrtve
+brat Lojze

PON

31.5.

 

Obiskanje Device Marije

19.00

19.00

+Frančiška Kolenc, 30.dan
+Boris Strel

TOR

1.6.

Justin, mučenec

19.00

19.00

+Franc in Marija Belcl
+Katarina Žagar, obl.

SRE

2.6.

Marcelin in Peter, muč. Prva sreda

  8.00

19.00
19.00

V čast sv. Jožefu
+Janez Podlipnik, obl.
Matevž Triler

ČET

3.6.

SV. REŠNJE TELO IN KRI

Prvi četrtek

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

Pokojni Globočnik in Ahačič

+Julka Kumar

PET

4.6.

Krista, mučenka

Prvi petek

  8.00

19.00

Za zdravo vreme

+Francka Ušeničnik (namesto cvetja)

SOB

5.6.

Bonifacij, škof

Prva sobota

  8.00

19.00

V čast angelom varuhom
+Ivan Brglez

NED

6.6.

10. NEDELJA MED LETOM

Norbert, škof

  7.30

  9.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Rudolf in Robert Jurčič

+starši Strel

           

 

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 2. 5. 2021

          Godovi:
Ponedeljek: Filip in Jakob, apostola,

v torek sv. Florjan, mučenec,

v četrtek Dominik Savio, dijak,

NEDELJA - danes teden bo 6. velikonočna nedelja.

 

           Šmarnice imamo med tednom vsak večer – po sveti maši, ki je ob 19. uri. Ob nedeljah so šmarnice ob 16h v Crngrobu, ob sredah, petkih in sobotah so svete maše in šmarnice tudi zjutraj ob 8h.

Otroke vabimo, da spremljajo šmarnice vsak večer ob 19.30 po spletu (FB in Yutoube). To je namesto rednega verouka! Birmanci pa naj pridejo vsaj en večer v tednu tudi k sveti maši v cerkev!

Ta teden je prva sreda, četrtek petek in sobota v maju.

 

NED

2.5.

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

7.30
  9.00
10.30
16.00
19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
+Pavle Uršič, duh. 
 KR.G.: +Rudolf Jurčič
CRNGROB: +pok. Markovi
+Matevž Trilar (namesto cvetja)

PON

3.5.

Filip in Jakob, apostola

19.00
19.00

+st. in sorodniki Modic
+Milica Maček     -   
V čast Materi Božji 

TOR

4.5.

Florjan, mučenec

16.00
19.00
19.00

PEVNO: +Frančišek Porenta
+Marija Šter, obl.
+Florjan in Angela Pokorn   

SRE

5.5.

Angel, mučenec

Prva sreda

  8.00
19.00
19.00

  V čast sv. Jožefu
+Kozinovi     
+
Anica Kobal (n.c.)

ČET

6.5.

Dominik Savio, mladenič Prvi četrtek

 19.00

 19.00

+Franc Ravnikar, obl.

 +za duhovne poklice

PET

7.5.

Stanislav, škof

Prvi petek

  8.00

19.00

+Žan Kovačič

+pok. Kočevar—Dravinec

SOB

8.5.

Bonifacij, papež

Sobota po prvem petku

  8.00
19.00
19.00

V zahvalo
+Janez in Ivana Furlan  

+starši Jakomin

NED

9.5.

6. VELIKONOČNA NEDELJA

Pahomij,
puščavnik

  7.30
  9.00
16.00
19.00

+Marija Zarnik, obl.
Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta
CRNGROB: +Terezija in Milan Homan
+Anica Kobal (namesto cvetja)

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA, 25. 4. 2021

ZaKLJUČEK Tedna molitve za duhovne poklice

GODOVI:

Danes je 4. VELIKONOČNA NEDELJA:  goduje Marko, evangelist

Ponedeljek: Marija, Mati dobrega sveta; Torek: Cita, dekla, devica; Sreda: Ludovik Montforski, redovni ustanovitelj;

Četrtek: Katarina Sienska, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope; Petek: Pij V., papež;

Sobota: 1. maj: Jožef Delavec, praznik dela – ZAČETEK ŠMARNIC!

NEDELJA: 5. VELIKONOČNA; Atanazij, škof in cerkveni  učitelj

V soboto bo romanje k sv. Florjanu, kjer bo sv. maša ob 9. uri.

Ob 16. bo sv. maša tudi v CRNGROBU
in potem vsako nedeljo ob 16h.

 

Navodila slovenskih škofov v času  epidemije:

- Število oseb pri verskih obredih v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.
V zaprtih prostorih, v katerih po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele). Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

- Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.

- Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje (npr. odprta okna) v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

- Obvezna je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih.

- Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

- Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno

Zborsko petje je prepovedano razen v primeru, da ga izvajajo osebe iz skupnega gospodinjstva.

4. VELIKONOČNA NEDELJA, 25. 4. 2021

ZaKLJUČEK Tedna molitve za duhovne poklice

 

GODOVI

 

Danes je 4. VELIKONOČNA NEDELJA:  goduje Marko, evangelist

Ponedeljek: Marija, Mati dobrega sveta;

Torek: Cita, dekla, devica;

Sreda: Ludovik Montforski, redovni ustanovitelj;

Četrtek: Katarina Sienska, cerkvena učiteljica, sozavetnica Evrope;

Petek: Pij V., papež;

Sobota: 1. maj: Jožef Delavec, praznik dela – ZAČETEK ŠMARNIC!

NEDELJA: 5. VELIKONOČNA; Atanazij, škof in cerkveni  učitelj

 

V soboto bo romanje k sv. Florjanu, kjer bo sv. maša ob 9. uri.

Ob 16. bo sv. maša tudi v CRNGROBU
in potem vsako nedeljo ob 16h.

 

Navodila slovenskih škofov v času  epidemije:

- Število oseb pri verskih obredih v zaprtih prostorih, se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.
V zaprtih prostorih, v katerih po kriterijih iz prejšnjega odstavka sicer ne bi bilo dovoljeno združevanje desetih udeležencev, je dovoljeno število udeležencev največ deset, če je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (npr. manjše cerkve in kapele). Izvajanje verskih obredov je dovoljeno le ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

- Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.

- Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje (npr. odprta okna) v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

- Obvezna je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih.

- Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

- Ljudsko petje v cerkvah je dovoljeno

Zborsko petje je prepovedano razen v primeru, da ga izvajajo osebe iz skupnega gospodinjstva.

 

 

PON

26.4.

Marija,
Mati dobrega sveta

 19.00

 19.00

+Miha Ravnikar, obl.
+Marija in Avgust Bergant

TOR

27.4.

Hozana, devica

Dan upora

19.00

19.00

+Katarina Vidic in Frančiška Šubic
+Štefka in Matej Kremelj

SRE

28.4.

Peter Chanel, duhovnik, mučenec

  8.00

19.00

19.00

Po namenu

+Leopold Jurčič, obl.

+Ivan Beguš, obl.

ČET

29.4.

Katarina Sienske, devica, cerkvena učit.

19.00

19.00

+Anica Kobal, 7. dan

+Rudi in pok. Bonča

PET

30.4.

Pij V. papež

  8.00

19.00

19.00

+Radenko Kostič

+Lado Stanonik (Breznica pod Lubnikom)
v čast sv. Jožefu

SOB

1.5.

Jožef, Delavec

Praznik dela

  8.00

9.00
16.00
19.00

 Po namenu

SV. FLORJAN: Po namenu romarjev

CRNGROB: Začetek šmarnic

+Jože Repovž, obl.

NED

2.5.

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

  7.30

  9.00

10.30

16.00

19.00

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

+Pavle Uršič, duh. 
 
KR.G.: +Rudolf Jurčič

CRNGROB: +pok. Markovi

+Matevž Trilar (namesto cvetja)

PON

3.5.

Filip in Jakob, apostola

19.00

19.00

+st. in sorodniki Modic

 +Milica Maček     -    V čast Materi Božji

TOR

4.5.

Florjan, mučenec

16.00

19.00

19.00

PEVNO: +Frančišek Porenta
+Marija Šter, obl.

+Florjan in Angela Pokorn

SRE

5.5.

Angel, mučenec

Prva sreda

  8.00

19.00

  V čast sv. Jožefu

+Kozinovi      +Anica Kobal (n.c.)

ČET

6.5.

Dominik Savio, mladenič

Prvi četrtek

 19.00

 19.00

+Franc Ravnikar, obl.

 +za duhovne poklice

PET

7.5.

Stanislav, škof

Prvi petek

  8.00

19.00

+Žan Kovačič

+pok. Kočevar—Dravinec

SOB

8.5.

Bonifacij, papež

Sobota po prvem petku

  8.00

19.00

V zahvalo

+Janez in Ivana Furlan   +starši Jakomin

NED

9.5.

6. VELIKONOČNA NEDELJA

Pahomij, puščavnik

  7.30

  9.00

16.00

19.00

+Marija Zarnik, obl.

Za farane Stare Loke in Sv. Lenarta

CRNGROB: po namenu
+Anica Kobal (namesto cvetja)

PON

10.5.

 

PROŠNJI DAN Antonin, škof

8.00

19.00

19.00

KRIŽNA GORA: po namenu
+Petra Jerovšek
 +starši Orešnik

TOR

11.5.

PROŠNJI DAN Pankracij, mučenec

8.00

19.00

19.00

PEVNO:  po namenu
+Franc in Iva Vidic
+Marinka Košir

 

 

Velika noč 2021

»Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna …« (prim. Mt 28,1)

Gospodovo telo v tihem jutru še mirno počiva v hladnem grobu, naenkrat pa se je zemlja strese,
kamen se odvali od zapečatenega groba, vojaki popadajo po tleh in ko vidijo, da je grob prazen, zbežijo v mesto in pripovedujejo..
.

Jezus »stopi« v Adamov grob in »odpre« vse grobove: Abrahamovega, Mojzesovega, Davidovega, Jožefovega…

 

Temu potresu je sledil drugi »sunek, še močnejši«.
Jezus se prikaže ženam, zatem apostolom in učencem…

Množica pričevalcev oznanja: »Gospod je res vstal!«
Zaradi Jezusovega vstajenja se »svet trese še danes«.


V velikonočnem času so običajno sunki še močnejši.  Ne bojmo se!

Treslo se bo še toliko časa, dokler ne bo nastalo NOVO NEBO IN NOVA ZEMLJA. 

Velika noč je dan, ki še vedno traja, saj prave smrti ni več, grob je prazen, Jezus živi!
Naj ob teh »potresih« vstajenjski mir in notranje veselje napolni naše duše, tudi če ne moremo velikonočnih praznikov na zunaj obhajati, kot bi želeli!
Obilo velikonočne svetlobe in duhovnega veselja v teh prazničnih dneh!
Naj v srcu odmeva vesela ALELUJA!   

 

Pasijonski večer - posnetek  https://www.youtube.com/watch?v=X3Hdx7YdGlU

PASIJONSKE JASLICE: 

     Četrtek: Gospodovo oznanjenje Mariji.

Danes teden bo 6. POSTNA – CVETNA NEDELJA

        • Teden družine, leto družine, leto sv. Jožefa:

Na praznik sv. Jožefa, v petek, 19. marca, smo začeli teden družine. Prav na ta dan se je z razglasitvijo papeža Frančiška začelo tudi leto

družine, ki se bo zaključilo s svetovnim srečanjem družin v Rimu, junija 2022. Obenem smo tudi v letu sv. Jožefa, ki se je začelo 8. decembra 2020.

         • V sredo (24. marca 2021) bo ob 18.30 v ljubljanski stolnici g. nadškof daroval sveto mašo za vse žrtve epidemije COVID-19.  To bo mogoče   spremljati tudi preko Youtube kanala: https://youtu.be/VaNaq2LQDLE.

          V četrtek, na praznik Gospodovega oznanjenja bodo svete maše bodo kot ob nedeljah! Ob 16h bo sv. maša tudi v Crngrobu. 
Po sv. maši si bo mogoče ogledati razstavo: PASIJONSKE JASLICE slovenskega jasličarja Matjaža Bitenca. Vabila so zadaj v cerkvi.
Cerkev v Crngrobu bo odprta ob nedeljah od 15h do 17h.
 

          • Poletni čas se začne prihodnjo nedeljo, s pomikom kazalcev naprej.

 

• Oljčne vejice, ki so zadaj v cerkvi so že blagoslovljene in jih lahko vzamete. Prostovoljni darovi so namenjeni za dobrodelne namene!

 

        Prihodnjo nedeljo jih ni treba nositi še enkrat k blagoslovu. Če kdo ne bo dobil ali vzel vejic danes, bodo na razpolago tudi prihodnjo nedeljo.

Posnetek  Pasijonskega večera, ki so ga pripravili mladi v petek – je objavljen na naši spletni strani: https://www.youtube.com/watch?v=X3Hdx7YdGlU

 

• Dan molitve za žrtve spolnih zlorab

Slovenski škofje so sprejeli sklep, da bomo v petek, 26. marca 2021, v Cerkvi v Sloveniji obeležili dan molitve za žrtve spolnih zlorab.
MOLITEV:

Nebeški Oče, ki ljubiš in skrbiš za vse svoje otroke, še posebej za najmanjše in najbolj ranljive,
Tebi izročamo življenja številnih otrok in ranljivih odraslih, ki so bili spolno zlorabljeni in
katerih zaupanje in nedolžnost sta bila uničena.
Pomagaj nam slišati njihove krike bolečine in prevzeti odgovornost za toliko zlomljenih življenj.
Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah našli razumevanje in podporo, da bi se s pomočjo
Tvoje milosti zacelile njihove rane in da bi znova našli mir.
To Te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki nam je bil enak v vsem, razen v grehu, in s Teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

 

TEDENSKA OZNANILA in MAŠNI NAMENI:  od 15. do 22. marca 2021

Današnja nedelja se latinsko imenuje »Laetare«, kar pomeni: “VESELI SE”!  
Razlog našega veselja je v tem, da nas Bog ljubi, da nas je Jezus Odrešil! Bog je ljubezen. Ljubezen je večna, neminljiva, zastonjska…
          Danes se spominjamo izvolitve papeža Frančiška in se zanj zahvaljujemo. Podprimo njegova prizadevanja za Cerkev in za svet s svojo molitvijo! 
To nedeljo (14. marca) je še MOLITVENI DAN SPOMINA NA VSE ŽRTVE PANDEMIJE COVID-19. 

           Godovi: v torek goduje Hilarij Oglejski, škof, to je tudi smrtni dan Božjega služabnika Danijela Halasa, duhovnika, ki so ga v Prekmurju 16. marca 1945 umorili partizani! V sredo goduje Patrik, škof, v četrtek Ciril Jeruzalemski, škof.

               V četrtek, 18. marca bo ob 18h sv. maša - 7. dan - za Lojzeta Primožiča.           

V petek bo god sv. Jožefa in začetek  tedna družine. Svete maše bodo v kot ob nedeljah.
        
               Ob 17h bomo za starim župniščem – »staro dekanijo« posadili simbolično jablano in hruško. Drevesi starih sort bodo pripeljali s kočevskega področja.
      

          Pred večerno sv. mašo bo v cerkvi križev pot, ob 19.30 pa na spletu še »PASIJONSKI VEČER V STARI DEKANIJI«,
ki so ga pripravili mladi iz Stare Loke.

Danes teden bo TIHA (5. postna) nedelja: Po vseh mašah bodo na razpolago oljčne vejice in velikonočne voščilnice.

Na tiho nedeljo je pričetek radijskega misijona na Radiu Ognjišče!

V postnem času molimo KRIŽEV POT v cerkvi vsak petek in vsako nedeljo ob 17:30. Kdor ne more v cerkev, naj moli doma – sam ali skupaj z družinskimi člani.

V molitvah se radi spomnimo prvoobhajancev in letošnjih birmancev. Tudi sami se kdaj pa kdaj udeležite sv. maše med tednom.

         Slovenska karitas vabi še naprej z akcijo 40 DNI brez alkohola, da se v postnem času zdržimo alkoholnih pijač

Mladi pa vabljeni v akciji 40 UR brez telefona. Vsak dan med 19 in 20. uro namesto telefona – branje Svetega pisma, molitev ali »služenje« - pomoč bližnjim!

Prenos sv. maše »v živo« iz naše cerkve ali s Sv. Lenarta, je vsako nedeljo ob 9h!  

VEROUK: Do nadaljnjega je verouk še naprej v krogu družine. Vsak teden naj naredijo otroci po eno nalogo v veroučnem zvezku.
-Vsak ponedeljek in četrtek pa je ob 19.30 svetopisemska kateheza za vso družino - oz. vse otroke!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERKEV JE ODPRTA: vsak dan pol ure pred sveto mašo in pol ure po sveti maši.
Čez dan je priložnost za molitev pred Najsvetejšim in za sveto obhajilo tudi v župnišču.

-Priložnost za spoved pa po dogovoru, običajno pred in - ali po sveti maši.

HVALA vsem, ki prispevate za redne stroške vzdrževanja župnije, osebno, v nabiralnik v cerkvi ali z nakazilom na TRR:
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63, Škofja Loka: TRR: SKB SI56 0312 8100 1414 021
-Hvala, ker namesto cvetja darujete za svete maše in za potrebe cerkve!  Bog povrni!