VEROUČNE STRANI

Arhiv

VEROUK  (maj - junij 2021)

 

        Namesto običajnega verouka bodo šmarnice v cerkvi od 24. maja naprej:

1. razred v četrtek ob 17. uri    (ga Mojca – in ga. Metka)

2. razred v četrtek ob 18. uri  (župnik)

3. razred v sredo ob 17. uri  (župnik)

4. razred v sredo ob 18. uri (župnik)

5. razred v torek ob 16. uri (ga Urška)

6. razred v torek ob 17. uri  (ga Lucija+g. Ambrož)

7. razred v sredo ob 16. uri (župnik)

8.  razred - ponedeljek ob 18h (župnik)

8.  razred - torek ob 18h (župnik)

9. razred  - v petek ob  20h (župnik)

Družinski verouk - v soboto  ob 17h (župnik)
       tudi za vse, ki med tednom ne morejo k svoji skupini!

 

Sv. Lenart:  1. – 5. raz.:  petek, 16h (župnik)       6. – 9. raz.:  petek, 17.30h (župnik)   - začnemo prihodnji petek (28. maja)

 
 
1. razred v ponedeljek ob 15. uri  
2. razred v ponedeljek ob 16. uri  
3. razred v torek ob 15. uri  
4. razred v torek ob 16. uri
5. razred v torek ob 16. uri in sreda ov 7:15
6. razred v torek ob 17. uri  
7. razred v sredo ob 16. uri
8.  razred v sredo ob 17. uri
9. razred (BIRMANCI) in 1. letnik srednje šole:
v ponedeljek ali v torek ob 19. uri sv. maša in potem verouk.
 
Če kdo ne more v svojo skupino, lahko pride v soboto, ko bo DRUŽINSKI VEROUK – za otroke vseh razredov.
Vabljeni tudi starši in animatorji.

DRUŽINSKI VEROUK bo vsako 2. in 4. soboto v mesecu (12., in 26. 9.)
od 17.30 do 18.45 (oktobra od 16.30 – 17.45) potem pa vabljeni k sveti maši, pri kateri bi vsi sodelovali!
 
Liturgične zvezke bodo otroci tudi letos uporabljali in za to prejemali listke za udeležbo pri maši.
Letošnje veroučno leto je malce nepredvidljivo, zato se bomo vsi odgovorno trudili, da ga v največji možni meri izpeljemo, tako kot bo najbolje v danem trenutku. Starše še posebej prosimo, da ste otrokom v pomoč, da večkrat povprašate in pogledate domače naloge, da skupaj z otroci večkrat obiščete sveto mašo in se pogovarjate o njej, vzamete v roke Sveto pismo, da molite zjutraj, zvečer, pred in po jedi in torej, da skupaj živite krščansko življenje.
 
Navodila staršem in veroučencem pred začetkom verouka

  Verouk bomo v šolskem letu 2020/21 izvajali po Priporočilih Slovenske škofovske konference za izvajanje župnijske kateheze (verouka) v katehetskem letu 2020/21, ki so bila objavljena 1.9.2020.

   1.                       Starši izpolnite in podpišete PRIJAVNICO za vsakega otroka posebej - z vsemi podatki. Prijavnice so zadaj v cerkvi in na spletni strani župnije.

  2.                       Prispevek je kot prejšnja leta, delovne zvezke in knjige dobite starši oz. otroci ob prijavi.

  3.                       Verouk obiskujejo samo zdravi otroci. V primeru prehlada, prebavnih težav, povišane temperature ali slabega počutja, otrok ostane doma. Nalogo naredite doma!

  4.                       Vsak učenec mora pri pouku imeti svojo puščico, učbenik in delovni zvezek. Posojanje potrebščin žal ne bo možno, zato vas prosimo, da preverite pred veroukom, ali imajo otroci vse potrebščine v torbi.

  5.                       V PRIMERU OKUŽBE vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času. Kontaktirala vas bo tudi epidemiologinja, ki vam bo podala natančnejša navodila za samoizolacijo, ali vam odredila karanteno.

KATEHETI v veroučnem letu 2020/ 21
razred
Katehet
Telefon / e-naslov
1.
Mojca Berce
2.
Janez Šket, župnik
04 512 12 06, janez.sket@rkc.si
3.
Janez Šket, župnik
04 512 12 06, janez.sket@rkc.si
4.
Janez Šket, župnik
04 512 12 06, janez.sket@rkc.si
5.
Urška Florjančič
6.
Lucija in Ambrož Demšar
7.
Janez Šket, župnik
04 512 12 06, janez.sket@rkc.si
8.
Janez Šket, župnik
04 512 12 06, janez.sket@rkc.si
9.
Janez Šket, župnik
04 512 12 06, janez.sket@rkc.si
Družinski verouk Vodi: Janez Šket, župnik
Mladinska skupina Stara Loka
Vodi: Janez Šket, župnik
04 512 12 06, janez.sket@rkc.si
 
04 512 12 06, janez.sket@rkc.si