Dejavnosti - Stara Loka

ŽUPNIJA

STARA   LOKA
_______________________________________________
Pojdi na vsebino
DEJAVNOSTI
______________________________
KAJKDO - voditeljKDAJKJEKONTAKTNI PODATKI
Starološka župnijska knjižnica
Ana Florjančič
nedelja, 10:00 10:30
torek, 17:00 – 19:00
klet vrtca Sončni žarek
031 803 095 (Ana)
Ljudsko ljubiteljsko duhovno gledališče
Borut Gartner
po dogovoru
Jurjeva dvorana
041 666 029 (Borut)
Kulturne dejavnosti –  razstave, koncerti, …
Aleš Jezeršek
po dogovoru
Jurjeva dvorana
040 756 187 (Aleš)
Uredniška dejavnost – Memorabilia, kronika, ...
Alojzij P. Florjančič


031 805 909 (Pavle)
Župnijska KARITAS
Marija Jezeršek
po dogovoru

040 259 647
Mešani pevski zbor
Tomaž Tozon – pevovodja
Andrej Misson – organist
(po dogovoru)
Jurjeva dvorana
041 760 812 (Misson)  
041 695 248 (Tozon)
Vida Šubic
torek, 16:45-17:45
Župnišče Stara Loka
(veroučna učilnica)
Mladinski pevski zbor
Irena Debeljak
petek, 19:00-20:00
Župnišče Stara Loka
(veroučna učilnica)
031 455 974
Otroški pevski zbor
Marko Novak
sreda, 18:00-18:45
Župnišče Stara Loka
(veroučna učilnica)

Ministranti
Alojz Snoj, župnik
sobota 9:30
Župnišče Stara Loka
04/512 12 06 (Alojz Snoj)
030 686 638 (Luka Žvokelj)
Mladinska skupina
Lucija Štalec
petek, ob 20h
Jurjeva dvorana
Beseda življenja
Alojz Snoj
1. sreda v mesecu,
po večerni maši
Župnišče Stara Loka
04/512 12 06
(A. Snoj)
Molitvena skupina
Zinka Benedik
2 & 4. torek v mesecu,
po večerni maši
Župnijska cerkev sv. Jurija v
Stari Loki
04/512 13 04
(Zinka Benedik)
Branje beril
Mojca Berce
po razporedu oz. po dogovoru
župnijska cerkev sv. Jurija
040 802 931 (Mojca)
Pritrkovanje
Pavla Bergant,  Brane Bergant

župnijska cerkev sv. Jurija
041 910 611 (Pavla)
Čiščenje cerkve
Irma Zarnik
po razporedu oz. po dogovoru
župnijska cerkev sv. Jurija
031 601 921 (Irma)
Krašenje cerkve
Majda Dolenec,
Marjan in Ljubica Klančar
sobota dopoldne
župnijska cerkev sv. Jurija
04/515 06 80 (Klančar)
Postavljanje jaslic
Slavko Dobrajc
pričetek v ponedeljek
pred Božičem
župnijska cerkev sv. Jurija
041 338 058 (Slavko)
Postavljanje
božjega groba
Slavko Dobrajc
ponedeljek Velikega
tedna ob 14:00
župnijska cerkev sv. Jurija
041 338 058 (Slavko)
Priprava procesij
in sodelovanje
Štefan Čadež (bandera), Tine Oblakovič (nebo)
po dogovoru
župnijska cerkev sv. Jurija
04/512 00 46 (Štefan)  
031 432 396 (Tine)
24-urno in
7-dnevno
češčenje
Presvetega
Rešnjega
telesa
Marko Porenta – 1.sk*
Minka Žagar – 2.sk*
Zinka Benedik – 3.sk*
Slavko Dobrajc – 4.sk*
Tončka Trilar – 5.sk*
U. Omejc in F. Pertovt – 6.sk*

24-urno češčenje:
1. petek v mesecu

7-dnevno češčenje:
3. teden v oktobru

župnijska cerkev sv. Jurija
04/512 13 04
(Zinka Benedik)
*1. skupina: Marko Porenta – podružnice Crngrob, Križna gora, Papirnica, Pevno, Planica
*2.skupina: Minka Žagar – Stara Loka 1-80  
*3. skupina: Zinka Benedik – Stara Loka 81-160  
*4. skupina: Slavko Dobrajc – Virlog, Binkelj, CSS    
*5. skupina: Tončka Trilar – Groharjevo naselje, Cesta talcev    
*6. skupina: Urška Omejc – Podlubnik I; Franci Pertovt – Podlubnik II  
za mlajšo skupino
1. in 2. razred osnovne šole
vsak ponedeljek
od 15.45 do 16.45

vsak ponedeljek
od 17.00 do 18.00

in vsako sredo
  • starejši del starejše skupine od 14.30 do 15.30,
  • mlajši del starejše skupine od 15.45 do 16.45.
Jurjeva dvorana
Gregor Kržišnik
za starejšo skupino
3. razred osnovne šole in starejši
ŠT. OBISKOVALCEV:
NASLOV:

Škofija: Nadškofija Ljubljana
Zavetnik: sv. Jurij, mučenec, 24. april
Cerkev: Župnijska cerkev sv. Jurija
Stara Loka 63
4220 Škofja Loka

Župnik: dr. Alojz Snoj
Telefon: 04/5121206
e-pošta: alojz.snoj@rkc.si
Duhovni pomočnik: Janez Ambrožič
URNIK MAŠ IN POBOŽNOSTI

  • Ob nedeljah ob 7.30, 9. in 19. uri.
  • Od oktobra do zadnje nedelje v marcu, večerne maše ob 18. uri.
  • Ob delavnikih jautranje maše le v petek in soboto ob 8. uri, večerne pa ob 19. uri oz. 18. uri.
  • Češčenje Najsvetejšega vsak prvi petek v mesecu od 8h-24h.
  • 24. april, obhajanje patrona sv. Jurija, celodnevno češčenje.
  • Semenj, žegnanje, - obletnica posvetitve župnijske cerkve, prva nedelja v mesecu oktobru - rožnovenska nedelja.
Nazaj na vsebino